Голова ЦК Профспілки Олексій Романюк  сьогодні  бере участь у  XXXVII конференції, яку проводить Корпорація підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс» в м. Одеса.

В ході заходу було підписано Меморандум про співпрацю між   Професійною спілкою працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України  та Корпорацією  підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс».

Метою Меморандуму сторони визначили, в межах своїх завдань та повноважень, передбачених законодавством, добиватися: створення необхідної нової та вдосконалення  існуючої законодавчої  та нормативно-правової бази для  забезпечення сталого розвитку, ефективного функціонування підприємств міського електротранспорту і безперебійного забезпечення населення безпечними та якісними перевезеннями; справедливого та економічно обґрунтованого ціноутворення на послугу з перевезення пасажирів; бюджетної підтримки та залучення коштів міжнародних фінансових інституцій для інвестиційних проєктів у сферу міського електротранспорту; удосконалення системи підготовки кадрів для галузі та покращення економічних та трудових відносин на підприємствах, підвищення рівня заробітної плати та забезпечення інших соціальних гарантій працівників; участь, в межах повноважень, у процесі прийняття рішень з питань формування та реалізації політики в сфері міського електротранспорту.

 

Також Меморандумом підписанти визначили основні напрямки та форми співробітництва , зокрема: 

 • Ініціювання розробки та затвердження на державному рівні стратегії, цільових програм розвитку міського електротранспорту в Україні.
 • Удосконалення державної системи управління та посилення уваги державних органів та органів місцевого самоврядування до проблем галузі.
 • Моніторинг галузевих    проблем, вивчення, узагальнення та пошук оптимальних шляхів запровадження передового досвіду щодо ефективного використання наявних ресурсів, сприяння  зміцненню ремонтно-експлуатаційної бази, модернізації колійного господарства, систем енергозабезпечення та оновленню рухомого складу міського електротранспорту.
 • Організація та проведення спільних нарад, круглих столів, науково-практичних конференцій, форумів, інших публічних заходів з метою узгодження сторонами виваженої та обґрунтованої політики щодо подальшого розвитку міського електротранспорту.
 • Проведення моніторингу показників роботи та обмін наявною у підписантів Меморандуму інформацією щодо стану сфери міського електротранспорту, популяризація досвіду роботи кращих суб’єктів господарювання, соціального діалогу на локальному рівні.
 • Захист трудових прав та інтересів працівників підприємств шляхом укладення галузевої, територіальних угод та колективних договорів.
 • Вирішення нагальних фінансових, технічних питань суб’єктів господарювання, в тому числі шляхом звернень, заяв, запитів до їх власників, органів місцевого самоврядування та центральних органів влади, проведення, за необхідності, спільних акцій на підтримку справедливих вимог трудових колективів.
 • Сприяння в роботі щодо кадрового забезпечення, запровадження нових навчальних програм, тренінгів для працівників.
 • Організація конкурсів, оглядів на краще підприємство міського електротранспорту, професійної майстерності, безпеки праці тощо.
 • Створення належних умов праці та виробничого побуту, організація оздоровлення та відпочинку працівників та членів їх сімей, культурно-масової та спортивної роботи.
 • Створення робочих груп, комісій з представників сторін для обговорення та організації роботи, що є предметом цього Меморандуму.
 • Організація інформаційного супроводу з питань висвітлення роботи трудових колективів підприємств міського електротранспорту, залучення громадськості до обговорення проблем даної сфери економіки за допомогою ЗМІ.

    Підписаний Меморандум розширить рамки співпраці, сприятиме  розвитку та модернізації підприємств міського електротранспорту,  підвищить ефективність діалогу між партнерами та  посилить соціальний захист працівників .