Нова відпустка при народженні дитини увійшла до Закону про відпустки ще 9 травня2021 року, але як її надавати  Уряд визначився тільки в липні.

Отже розглянемо порядок оформлення відпустки.

 Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 к. дн. – нова в родині соціальних відпусток. Базові норми для неї визначають стаття 77-3 КЗпП та стаття 19-1 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки). Ці статті увів до базових актів Закон «Про внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» від 15.04.2021 №1401-IX.

 

Уряд ухвалив Порядок надання відпустки при народженні дитини, затверджений постановою КМУ від 07.07.2021 року №693 (далі-далі Порядок №693). Він діє з 10.07.2021.

   Відпустка при народженні дитини надається одній з осіб:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вини спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі, діду або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично доглядають за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Підстави – стаття 77-3 КЗпП, стаття 19-1 Закону про відпустки, Порядок № 693.

Хто такі «одинока мати», «одинокий батько», «інший повнолітній родич дитини», визначає пункт 2 Порядку № 693.

Одинока мати:

  • мати, в актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка, або батька дитини внесли за її вказівкою;
  • мати дитини, батько якої помер, або якого відповідно до рішення суду позбавили батьківських прав, визнали безвісно відсутнім або оголосили померлим, якщо цю дитину не усиновив інший чоловік.

Одинокий батько – батько дитини, матір якої померла, або яку відповідно до рішення суду позбавили батьківських прав, визнали безвісно відсутньою або оголосили померлою, якщо цю дитину не усиновила інша жінка.

Інший повнолітній родич дитини – повнолітній рідний брат або сестра.  

   Документи,які працівник повинен надати разом з заявою визначають пункти 6-8 Порядку № 693.

Крім свідоцтва про народження дитини працівник має подати,свідоцтво про шлюб чи довідку про реєстрацію місця проживання.

 Особливу увагу звертаю на строки для відпустки. 

Скористатися правом на відпустку працівник може упродовж трьох місяців із дня народження дитини (ст.19-1 Закону про відпустки). Працівник має використати відпустку не пізніше 104-го дня з дня народження дитини (п.4 Порядку 693).

   Тобто відпустка при народженні повинна :

  • розпочатися не пізніше, аніж немовляті виповниться три місяці;
  • закінчитися не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Коли строки визначають днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк ч.5 ст. 241—1 КЗпП).

 Максимальна тривалість відпустки при народженні – 14 к.дн.

Конкретну її тривалість працівник зазначає в заяві.

 Відпустка при народженні одноразова, її не ділять.

Якщо працівник просить надати 10 к.д. відпустки, 4 к.д. «пропадуть».

 Як правило – зарплату працівникові за час відпустки виплачують не пізніше ніж три дні до її початку (ч.1 ст 21 Закону про відпустки). Проте очевидно, що відпустка при народженні дитини потрібна працівникові терміново. Пункт 12 Порядку  693 встановлює, що граничний строк виплати зарплати працівникам за час відпустки не може перевищувати трьох днів з дня її початку.

Стаття 7 Конвенції МОП «Про оплачувані відпустки» від 24.06.1970 №132 передбачає, що кошти за час відпустки виплачуються працівникові до відпустки, якщо інше не передбачає угода працівника і роботодавця. Проте Конвенція №132 регламентує надання щорічної відпустки (ст.3). тож на відпустку при народженні вона не поширюється.

  До тривалості відпустки при народженні дитини не враховуються святкові і неробочі дні (ст.19-1 Закону про відпустки).