Інформація для використання в роботі  в умовах карантину з метою запобігання розповсюдження пандемії коронавірусу  COVID-19

До Вашої уваги публікуємо для використання в роботі зразки документів (заяв та наказів) «Як (не)працювати під час карантину та як це оформити».

 

Роботодавець може обрати наступні варіантияк і для ведення бізнесу, так і для окремих працівників (з огляду на види та спосіб здійснення господарської діяльності):

 

Не працювати

Працювати

1.    Запровадити простій

1.  В нормальному режимі

2.    Надавати неоплачувані відпустки

2.  В режимі неповного робочого часу

 3.   Надавати оплачувані відпустки

3.  Дистанційно (тобто на дому)

 

Крім того, батьки малолітніх дітей у період оголошення карантину можуть оформити у медичному закладі листок непрацездатності, що оплачується у встановленому порядку, якщо дитина захворіла у період карантину (відповідно до пп. 5 п. 1 ст. 22 Закону України
від 23.09.99 р.  № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Не працювати за варіантом 1 «ПРОСТІЙ»

(потребує грошових виплат)

 Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34 КЗпП)

Поняття та переліку організаційних та технічних умов необхідних для виконання робіт у чинним законодавством не визначено. Тому, простій може бути викликаний причиною як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру (непереборна сила, інші невідворотні обставини).

Непереборною силою може бути стихійне лихо, епідемія чи епізоотія, перебої в енергетичному постачанні або інші ситуації, які можуть поставити під загрозу життя чи нормальні умови існування людей.

 

У статті 113 КЗпП визначено, що за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, що його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

  

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОСТОЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

 

 
Назва підприємства, установи, організації

 

 

НАКАЗ

 

                     ____2020 р.                                       м. ________                                        № _____

 

 

НАКАЗ

Про встановлення простою у зв’язку із карантином

 

Відповідно до постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», керуючись ст. 113 КЗпП України,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Встановити початок простою на підприємстві (або окремих підрозділах, відділах)
  з ___ березня 2020 р. до ___ квітня 2020 року включно.
 2. Головному бухгалтеру провести відповідні розрахунки заробітної плати на весь період простою для працівників підприємства (вказаного підрозділу, відділу) виходячи з вимог ст. 113 КЗпП за середнім заробітком.
 3. Працівникам підприємства (або вказаного вище підрозділу) дозволити не виходити на роботу до закінчення простою, якщо не виникне термінової потреби відновлення робіт.
 4. Відділу кадрів (іншій відповідній службі) вчасно повідомляти працівників підприємства (підрозділу) про відновлення робіт у повному обсязі.

 

 

Керівник підприємства                                                                     Підпис                                       

  Ініціали, прізвище

 

Не працювати за варіантом 2 «НЕОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ»

(не потребує грошових виплат)

Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»

 

 1. У статті 26 закону визначено про тривалість не більше 15 к.д. на рік, що для періоду карантину не підходить в повному обсязі. Але є достатньо можливим варіантом для батьків дітей (чи бабусі, дідусі чи іншого родича), якщо вони будуть чергуватися на час догляду за дитиною вдома, незалежно від віку дитини.

 

 1. У статті 25 закону визначено про відпустку без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку. Так, у пункті 3-1 згаданої статті зазначено про надання матері або іншій особі (батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів), для догляду за дитиною віком
  до 14 років на період оголошення карантину
  на відповідній території.

 

 ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НЕОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ

 

 

Резолюція:

підготувати наказ про надання

відпустки з ___2020

 

Ф.І.Б.

дата

Директору (назва підприємства)

Ф.І.Б.

 

Назва  посади

Ф.І.Б.

 

Заява

 

 

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати у зв’язку з сімейними обставинами тривалістю 7 (сім) календарних днів, із ___ березня 2020 року.

 

 Дата                                                                                         Ф.І.Б..

 

 

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО НЕОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ

 

 

 

 

 


                       Типова форма № П-3

Найменування підприємства (установи, організації)

                     Затверджено

Наказ Держкомстату України

 

                       05.12.2008  № 489

 

Код  ЄДРПОУ

00000000

 

Дата складання

20.03.2020

       

 


НАКАЗ №____

(розпорядження)

про надання відпустки

 

Табельний номер

 

00000

 

 

                                         Мєркуловій Олені Федорівні

 

                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Відділ збуту

назва  структурного підрозділу

Заступнику начальника відділу збуту

назва професії (посади)

Без збереження заробітної плати за сімейними обставинами 

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

 

 

 

 

Період відпустки з "_23_"__березня___2020 року    по  "_29_"_березня___2020 року   

 

на

7

 

  календарних

дні (в)

 

 

 

 

Керівник підприємства

 

_Головач_

_В.С, Головач___

 

 

підпис

ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом (розпорядженням) ознайомлений:

Мєркулова О.Ф.

"_20_" _березня 2020 року_

 

 

підпис працівника

 

             

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НЕОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ У ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ

  

Начальнику ВК:

підготувати наказ про надання

відпустки з 12.03.2020

 

Головач В.С.

12.03.2017

Директору ТОВ «Пряники»

Головач В.С.

 

заступника начальника відділу збуту

Мєркулової Олени Федорівни

 

Заява

 

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати як матері для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину у м. Києві, із 12 березня 2020 року, на повний період карантину, до 3 квітня 2020 року.

 

 

12.03.2020                                                                                   Мєркулова О.Ф.

 

 

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО НЕОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ У ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                       Типова форма № П-3

Найменування підприємства (установи, організації)

                     Затверджено

Наказ Держкомстату України

 

                       05.12.2008  № 489

 

Код  ЄДРПОУ

00000000

 

Дата складання

12.03.2020

       

 

НАКАЗ №_25___

(розпорядження)

про надання відпустки

 

Табельний номер

 

00000

 

 

                                         Мєркуловій Олені Федорівні

 

                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Відділ збуту

назва  структурного підрозділу

Заступнику начальника відділу збуту

назва професії (посади)

Без збереження заробітної плати як матері для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину у м. Києві  

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

 

 

 

     Період відпустки з "_12_"__березня___2020 року    по  "_3_"_квітня___2020 року   

 

на

2

3

  календарних

дні (в)

 

  Керівник підприємства

 

Головач

В.С, Головач

 

 

підпис

ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З наказом (розпорядженням) ознайомлений:

Мєркулова О.Ф.

"_12_" _Березня 2020 року

 

підпис працівника

 

           

 

 

Не працювати за варіантом 3 «ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ»

(потребує грошових виплат)

 

Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»

 

 1. Щорічна відпустка оформлюється заявою працівника, наказом про надання відпустки, з виплатою заробітної плати за час відпустки. Варіант підходить тим роботодавцям, які накопичили борги по дням невикористаної відпустки працівників.

 

 1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей – тривалістю 10 (17 днів) на календарний рік, в залежності від підстав. Зауважте, що даний вид відпустки також може мати накопичені «борги» днів, які не використані працівниками у минулих календарних роках.

 

Зразок заяви про надання оплачуваної щорічної відпустки містить примірний текст. Працівнику потрібно вказати тривалість відпустки та дату її початку, а також заповнити в шапці заяви своє прізвище та посаду, а після заповнення заяви - проставити дату написання, підпис і прізвище.

Відповідно, підприємство має оформити наказ про надання відпустки, заповнивши в типовій формі необхідні реквізити згідно заяви працівника. У зразок надає типову форму П-3, але роботодавець може обрати і довільну форму наказу (див. зразки нижче).

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ОПЛАЧУВАНУ ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ

 

 

Директору
________________________

ПІБ і посада працівника
_______________________

ЗАЯВА
про надання відпустки

 Прошу надати мені основну щорічну відпустку (частину основної щорічної відпустки) тривалістю ____ календарних днів з “___”________________20__ року.

Дата написання                                                         підпис                                              Прізвище та ініціали

 

ТИПОВА ФОРМА НАКАЗУ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                       Типова форма № П-3

Найменування підприємства (установи, організації)

                     Затверджено

Наказ Держкомстату України

 

                       05.12.2008  № 489

 

Код  ЄДРПОУ

 

 

Дата складання

 

       

 

НАКАЗ №_____

(розпорядження)

про надання відпустки

 

Табельний номер

 

 

 

 

 

 

                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

назва  структурного підрозділу

 

назва професії (посади)

 

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

 

 

 

За період роботи з "____"___________20___року    по  "____"___________20___року   

 

Період відпустки з "____"___________20___року    по  "____"___________20___року   

 

на

 

 

  календарних

дні (в)

 

      Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

 

 

Керівник підприємства

 

______________

_____________________

(установи, організації)

 

підпис

ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу

______________

_____________________

 

 

підпис

ПІБ

 

 

З наказом (розпорядженням) ознайомлений

______________

"_____" __________ 20__ року

 

підпис працівника

 

           

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ОПЛАЧУВАНУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ НА ДІТЕЙ

 

 

 

Директору ___________

Головач В.С.

 

менеджеру з маркетингу відділу маркетингу і реклами

Литвин Антоніни Михайлівни

 

Заява

 

 

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку як самотній матері, за 2020 рік, тривалістю 10 календарних днів, з 16.03.2020 р.

До заяви додаю:

 • Копія свідоцтва про народження дитини (Литвин М. В.), серія І-ТГ № 016426 від 31.10.2016 р.
 • Копія свідоцтва про смерть батька дитини Литвин В.В., серія І-МА № 1345698 від 12.03.2018 р.

 

 

 

                       12.03.2020                                                                                             Литвин А.М.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ОПЛАЧУВАНУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ НА ДІТЕЙ

 

 

Директору _________

Головач В.С.

 

менеджеру з маркетингу відділу маркетингу і реклами

Литвин Антоніни Михайлівни

 

Заява

 

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку як самотній матері, за 2020 рік, тривалістю 10 календарних днів, з 16.03.2020 р.

До заяви додаю:

 • Копія свідоцтва про народження дитини (Литвин М. В.), серія І-ТГ № 016426 від 31.10.2016 р.
 • Копія свідоцтва про смерть батька дитини Литвин В.В., серія І-МА № 1345698 від 12.03.2018 р.

 

                       12.03.2020                                                                                             Литвин А.М.

 

 

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО ОПЛАЧУВАНУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ НА ДІТЕЙ

 

 

 

 

Назва підприємства

 

 

 

НАКАЗ

 

                     13.03.2020 р.                                  м. Київ                                                № 167

 

 

 

Про надання Литвин А.М.

соціальної відпустки працівникам,

які мають дітей, - як одинокій матері

 

 

НАДАТИ:

ЛИТВИН Антоніні Михайлівна, менеджеру з маркетингу відділу маркетингу і реклами, додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, - як самотній матері, за 2020 рік,
тривалістю 10 календарних днів, з 16.03.2020 р. по 25.03.2020 р.

 

 

 

Підстави:

 1. Заява Литвин А.М. від 12.03.2020 р., зареєстрована за № 134.
 2. Копія свідоцтва про народження дитини (Литвин М. В.), серія І-ТГ № 016426 від 31.10.2016 р.
 3. Копія свідоцтва про смерть батька дитини Литвин В.В., серія І-МА № 1345698 від 12.03.2018 р.

 

 

 

 

Директор                                                         Головач                                             В.С. Головач

 

 

З наказом ознайомлений (-а): 

Дата 13.03.2020 р.                                       Литвин                                           А.М.Литвин

 

Працювати за варіантом 1 «В НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМІ»

(потребує грошових виплат)

 

 • проводиться згідно графіку роботи підприємства
 • з присутністю працівників на робочих місцях
 • з можливостями оформлення відрядження

 

Радимо скористатися наступною порадою:

Видати наказ по підприємству про інформування працівників щодо виконання підприємством обмежень, які впроваджено КМУ, МОЗ, Держпраці на час запровадження карантину, зокрема, не допускати до роботи працівників підприємств та установ з ознаками інфекційного захворювання.

 

Окремо в наказі варто виділити пункт дій для «відряджених» працівників, які скеруються у відрядження або повертаються з нього - на час запровадження карантину. В тому числі їх право залишатися вдома після повернення з відрядження у разі поганого самопочуття (про що працівник має повідомити безпосереднього керівника у визначений в наказі спосіб)

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПО ПІДПРИЄМСТВУ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

 


Назва підприємства

 

 

НАКАЗ

             12.03.2020 р.                                               м. Київ                                                          № 127

 

 

НАКАЗ

 

Про не допуск до роботи працівників

з ознаками інфекційного захворювання

у зв’язку із карантином, в тому числі

працівників, які повернулися з відрядження

 

 

Відповідно до постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»,  

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Працівникам підприємства, включаючи тих, які повернулися із відрядження, своєчасно повідомляти безпосередніх керівників про всі випадки підозр про наявність захворювань чи про контакти з особами, що мають відповідні захворювання або перебували в зоні поширення хвороб, засобами електронного зв’язку та не виходити на роботу у випадку прояву відповідних симптомів хвороби (із зверненням до медичних закладів).
 2. Проінформувати працівників про можливості на період карантину виконувати роботу на дому, працювати в режимі неповного робочого часу, відбувати в оплачувані та неоплачувані відпустки, про що вони зобов'язані узгодити поданою заявою.

 

 

 

Керівник підприємства                                                Підпис                                          Ініціали, прізвище

Працювати за варіантом 2 «НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС»

(потребує грошових виплат)

 

Стаття 56 КЗпП. Неповний робочий час

 

 • за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом
 • може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень
 • з оплатою праці пропорційну відпрацьованому часу.

 

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

 

Неповний робочий день або тиждень має визначатися у заяві працівником з чіткими днями і годинами роботи. На підставі заяви оформлюється наказ, в якому обов’язково вказується визначений заявою робочий час (дні і години).

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

 

 

Директору

(Ф.І.Б)

 

менеджеру з маркетингу відділу маркетингу і реклами

Литвин Антоніни Михайлівни

 

 

 

Заява

 

 

Прошу встановити мені, жінці з дитиною віком до 14 років, неповний робочий день тривалістю 6 годин з 11-00 до 17-30, перерва на обід з 15-00 до 15-30, починаючи з 13 березня 2020 року.


До заяви додаю:

 • Копія свідоцтва про народження дитини (Литвин М. В.), серія І-ТГ № 016426
  від 31.10.2016 р.

 

 

 

 

12 березня 2020 р.                                               підпис                                            Литвин А.М.

 

 

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

 

 

 

Назва підприємства

 

 

НАКАЗ

 

   12.03.2020 р.                                                        м. Київ                                                               № 187

 

 

Про встановлення Литвин А.М.

неповного робочого дня

 

Відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю,

ВСТАНОВИТИ:

 1. ЛИТВИН Антоніні Михайлівна, менеджеру з маркетингу відділу маркетингу і реклами, неповний робочий час шляхом зменшення робочого дня до шести годин з початком робочого дня об 11-00, завершення 17-30, з перервою на обід з 15-00 до 15-30, з понеділка по п’ятницю, починаючи з 13 березня 2020 р.
 2. Нарахування заробітної плати Литвин А.М. здійснювати пропорційно відпрацьованому часу.

 

 

Підстави:

 1. Заява Литвин А.М. від 12.03.2020 р., зареєстрована за № 134.
 2. Копія свідоцтва про народження дитини (Литвин М. В.), серія І-ТГ № 016426 від 31.10.2016 р.

 

 

Директор                                                               Головач                                                       В.С. Головач

    

 

З наказом ознайомлений (-а): 

Дата 12.03.2020 р.                                                Литвин                                                        А.М.Литвин

 

 

 

Працювати за варіантом 3 «НА ДОМУ»

(потребує грошових виплат)

 

Трудовим законодавством не заборонено укладати як при прийнятті на роботу, так і згодом трудові договори про роботу вдома з додержанням норм чинного законодавства.

 

 

Сьогодні праця надомників регулюється:

 • конвенцією Міжнародної організації праці 1996 року № 177 «Про надомну працю»
 • колективним договором
 • трудовим договором з працівником

 

Згідно з згаданою конвенцією термін «надомна праця» означає роботу, яку особа виконує:

 • за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;
 • за винагороду;
 • з метою виробництва товарів або послуг згідно з вказівками роботодавця.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО РОБОТУ НА ДОМУ

 

 

 

 

 

Директору ________

Головач В.С.

 

менеджеру з маркетингу відділу маркетингу
і реклами

Литвин Антоніни Михайлівни

 

Заява

 

Прошу дозволити працювати на дому за адресою: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________на період з _____________  по _____________ за 8 годинним графіком роботи з понеділка по п’ятницю.

 

 

«12» березня_2020 року                              ____________________      _____________________

                                                                                      (підпис)                                   (прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО РОБОТУ НА ДОМУНазва підприємства

 

НАКАЗ

 

            12.03.2020 р.                                                м. Київ                                                          № 187

 

 

Про виконання роботи на дому

Литвин А.М.

 

 

ДОЗВОЛИТИ:

 1. ЛИТВИН Антоніні Михайлівна, менеджеру з маркетингу відділу маркетингу і реклами, на період з _____ по ______ виконувати роботу вдома за адресою:____________________________________________________________________

 

 

Підстава:

 1. Заява Литвин А.М. від 12.03.2020 р., зареєстрована за № 154.

 

 

Директор                                                             Головач                                                    В.С. Головач

 

 

З наказом ознайомлений (-а): 

Дата 12.03.2020 р.                                           Литвин                                                   А.М.Литвин

 

 

Інформація підготовлена Одеським обласним комітетом Профспілки.