Рішенням Національної служби посередництва і примирення  обласну організацію Профспілки працівників  житлово-комунального господарства, місцевої промисловості,  побутового  обслуговування населення визнано такою, що підтвердила репрезентативність на обласному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на обласному рівні.

Обласна організація  профспілки  є учасником профспілкової  сторони Територіальної угоди на 2020-2022 роки, укладеної Федерацією  профспілок Хмельницької області з обласною державною адміністрацією та об’єднанням організацій роботодавців області.

З ініціативи обласної організації профспілки  підписані територіальні угоди  на 2021-2024 роки з Волочиською та Старокостянтинівською міськими радами.  Норми  цих  угод носять обов’язковий характер для підприємств та організацій, що входять у сферу дії сторін підписання, є основою для розроблення та укладання колективних договорів на локальному рівні.

30 грудня 2021р. начальник обласного відділення  НСПП    Сніжана  Паюк  вручила  голові обласної організації  Миколі  Шафінському   Свідоцтво про відповідність її критеріям репрезентативності.

Микола  Шафінський  зазначив,  що обласна організація  Профспілки   ставить  собі за мету використовувати всі можливі форми відстоювання прав спілчан. Однією з таких форм є соціальний діалог. Підтвердження репрезентативності є законодавчою першочерговою вимогою для можливості ведення соціального діалогу на відповідному рівні. В той же час, досягнути його ефективності можливо  лише за умови якісного зворотного зв’язку від усіх його учасників: сторони профспілок, роботодавців, органів державної  влади  та місцевого самоврядування, узгодженості їхніх рішень і дій.