28 вересня 2021 року в місті Києві  відбулося засідання Президії ЦК Профспілки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Порядку денного члени Президії розглянули наступні питання:

  • Про підсумки роботи з оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року.
  • Про практику роботи Донецької обласної організації Профспілки щодо захисту соціально-економічних прав працівників.
  • Про освітньо-інформаційну роботу та організацію навчання профспілкового активу в Київській обласній організації Профспілки.
  • Про виконання протокольного доручення Президії ЦК Профспілки від 10.06.2021 р. та подальші дії щодо укладення Договору про співпрацю з Київською міською профспілкою працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг
  • Про підсумки правозахисної роботи у Профспілці за 1 півріччя 2021 року.
  • Про пропозиції постійної комісії з питань фінансової роботи, майнових питань та бюджету ЦК Профспілки щодо посилення фінансової дисципліни.
  • Про Регламент роботи Президії ЦК Профспілки.
  • Про делегування до складу Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних      послуг.   
  • Про виконання постанови Президії  ФПУ від 14.09.2021 № П-2-1  «Про участь Федерації профспілок України У Всесвітньому дні дій за гідну працю та проведення Всеукраїнської попереджувальної акції профспілок на захист трудових прав працівників».

Також члени Президії ЦК Профспілки  розглянули цілу  низку інших актуальних питань.

Розпочав засідання Олексій Романюк -  Голова ЦК Профспілки з привітань колег.  

 

Зокрема, Зенон Павлишин, Голова Івано-Франківської обласної організації Профспілки був нагороджений  нагрудним знаком Федерації профспілок України  «Заслужений  працівник профспілок України».

Голова Львівської обласної організації Профспілки  Богдан Козло  був відзначений  нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга».

Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Розглядаючи перше питання, заступник Голови ЦК Профспілки Анатолій Кулеша зазначив, що незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію та пандемію коронавірусу територіальні організації Профспілки, господарські керівники та профкоми галузевих підприємств доклали максимум зусиль для виконання зобов’язань колдоговорів з питань оздоровлення дітей влітку 2021 року.

 Профспілковими  комітетами спільно з господарниками своєчасно була проведена підготовка таборів та баз відпочинку до оздоровчого сезону, але більшість дитячих закладів, в яких зазвичай проводилося оздоровлення дітей працівників галузей, не змогли функціонувати повною мірою через впровадження карантинних заходів. За інформацією територіальних організацій Профспілки на дитяче оздоровлення у 2021 році було спрямовано  47,2  млн.грн., у тому числі роботодавців -  16,1 млн.грн.,  батьківський внесок склав  -    10,9  млн. грн. Оздоровлено 12,63     тис. дітей і підлітків.

За підсумками літнього сезону 2021 року ЦК Профспілки подав до Федерації профспілок України пропозиції про нагородження Грамотами ФПУ та Подяками найбільш активних представників профспілкових організацій та роботодавців за активну участь і значний особистий внесок в організації  дитячого оздоровлення та відпочинку влітку 2021 року.

 Наступною, відповідно до порядку денного,  виступала Ірина Очеретько – Голова Донецької обласної організації Профспілки, яка ознайомила присутніх з практикою роботи Донецької обласної організації Профспілки щодо  захисту соціально-економічних прав працівників. Зокрема, доповідачка наголосила, що Донецька  обласна організація Профспілки  об`єднує 94 первинні  профспілкові організації із загальною  чисельністю 13,4 тис. спілчан. На  100-відсотковому профспілковому обслуговуванні в обласній організації  перебуває  6 первинок (6,4 %). Охоплено профспілковим членством 85,9 відсотка серед працюючих  на  галузевих підприємствах.      

Для  забезпечення  сталої  виробничої  діяльності,  належного  рівня  оплати,  безпеки  праці  та  санітарно-побутових умов, оздоровлення та  відпочинку працівників обласний комітет Профспілки  бере активну участь в роботі  обласної  Тристоронньої  соціально-економічної  ради  з  регулювання  соціально - трудових відносин та добиваються зростання та своєчасної виплати заробітної  плати.

В питаннях захисту соціально-економічних  інтересів трудящих  обласний комітет  Профспілки  значну  увагу  приділяє  організації  колдоговірної  роботи  на  підприємствах  та  контролю  за  виконанням  взятих  зобов`язань колективних договорів і угод. З метою попередження порушень діючого трудового законодавства на підприємствах галузі фахівцями обласної організації Профспілки та профцентру  облпрофради проводиться експертиза  колдоговорів. Одним із основних розділів  колективного договору є робота з організації оплати праці.

Також, особлива увага при укладенні колдоговорів приділялась наявності Комплексних заходів з охорони праці, додатків, які визначають умови формування тарифних ставок та посадових окладів з оплати праці, преміювання, надання додаткових відпусток. Ще одним із  пріоритетних напрямків діяльності профорганізацій  та обкому Профспілки є піклування про охорону здоров’я,  якісну організацію літнього відпочинку,  оздоровлення працюючих та членів їх сімей.

«Завдяки цим та іншим заходам по захисту прав і інтересів членів Профспілки чисельність обласної профорганізації Профспілки залишається майже стабільною на протязі останніх років» - сказала  Ірина Очеретько завершуючи свій виступ.

Наступною до слова було запрошено Голову Київської обласної організації Профспілки  Світлану Лєбєдєву, яка доповіла присутнім про освітньо-інформаційну роботу та організацію навчання профспілкового  активу в очолюваній нею організації. Вона наголосила, що відповідно  до вимог  Статуту Профспілки важливими завданнями усіх її структурних ланок є  всебічне й оперативне інформування спілчан про свою діяльність та організація навчання профактиву. Обласний комітет Профспілки намагається виокремлювати нові пріоритети, які допомагають згуртувати первинні профорганізації та сприяють зміцненню єдності і солідарності усіх структурних ланок Профспілки. Обком добивається  охоплення корисною інформацією кожного спілчанина, використовуючи для цього різноманітні  засоби, зокрема і сучасні інформаційні технології; формує єдиний інформаційний простір.

«Сьогодні профспілковому лідеру необхідно не тільки знати діюче законодавство, а й вміти його застосовувати. Саме тому в обласній організації значна увага приділяється питанням навчання профактиву, як невід’ємній частині організаційного зміцнення Профспілки», - зауважила виступаюча. Президією обласної організації затверджено річні навчальні плани, які постійно доповнюються новими темами.  З метою  підвищення якості навчання профактиву, обком Профспілки  використовує різні форми цієї роботи, серед яких: наради-семінари з головами профкомів; лекції та виступи спеціалістів по конкретним питанням профспілкового руху; систематичні зустрічі з профактивом безпосередньо у профспілкових організаціях  міст Обухів, Ірпінь, Вишгород, Біла Церква,  Українка, Васильків та інші; проведення виїзних семінарів  профспілкового активу в інших регіонах країни.

Ці питання регулярно розглядаються на засіданнях  Президії Київської обласної організації Профспілки та  являються предметом підвищеної уваги усіх виборних профорганів.

Принагідно, користуючись нагодою  Світлана Лєбєдева подякувала Голову Одеської обласної організації Профспілки  Поліну Накул  за співпрацю в напрямку оздоровлення спілчан та членів їх сімей і вручила Подяку.

Наступними члени Президії  обговорили  питання щодо виконання протокольного доручення Президії ЦК Профспілки від 10.06.2021 р. та подальші дії щодо укладення Договору про співпрацю з  Київською міською профспілкою працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг та заслухали питання про підсумки правозахисної роботи у Профспілці за 1 півріччя 2021 року.

Анастасія Демидова – Голова Дніпропетровської обласної організації Профспілки,  голова постійної комісії з питань   фінансової роботи, майнових питань та бюджету  ЦК Профспілки ознайомила присутніх з пропозиціями постійної комісії з питань фінансової роботи, майнових  питань та бюджету ЦК Профспілки щодо посилення фінансової дисципліни.

Вона зауважила, що провівши детальний аналіз фінансової звітності за 1 півріччя 2021 року можна зробити висновки, що утримання та розподіл членських профспілкових внесків між структурними ланками Профспілки не відповідає нормам ст.49 Статуту. Лише незначна частина  обласних комітетів Профспілки зуміли забезпечити виконання профкомами статутних вимог щодо відрахування вищестоящим виборним органам 35 відсотків утриманих із заробітної плати членів Профспілки внесків. Середній відсоток відрахувань профкомами вищестоящим виборним органам по Профспілці становить лише 25,9.

Наслідком невиконання дохідної частини бюджету ЦК Профспілки  є неможливість реалізувати у повному обсязі статутні завдання, проводити в повному об’ємі загальнопрофспілкові заходи, цільові програми та акції і виконувати фінансові зобов’язання перед Федерацією профспілок України та міжнародними профцентрами, що може призвести до позбавлення права голосу представників Всеукраїнської Профспілки у виборних органах цих профоб’єднань.

Виступаюча запропонувала Президії ухвалити  відповідну постанову в якій, зокрема рекомендувати виборним органам територіальних організацій Профспілки суворо дотримуватися статутних вимог та рішень ЦК Профспілки з фінансових питань та тримати на контролі стан фінансової дисципліни на засіданнях президій обласних, міських комітетів (рад)  Профспілки та своєчасно вживати заходи з усунення виявлених недоліків; керівництву ЦК Профспілки підготувати та внести на черговий пленум ЦК Профспілки пропозиції щодо змін до Статуту стосовно посилення впливу на структурні ланки Профспілки щодо виконання ними зобов’язань із перерахування профспілкових внесків,  взявши за основу Порядок застосування відповідних норм Статуту ФПУ.

До обговорення цього питання долучився Богдан Козло – голова Львівської обласної організації Профспілки.

 Члени Президії також обговорили питання щодо участі галузевої Профспілки у акції протесту, яку організовує ФПУ 7 жовтня поточного року  проти анти трудових законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин" за № 5371 і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність" №5388, які порушують конституційні права працівників і їх представників профспілок.

Враховуючи, що результатом запровадження зазначених законопроектів стане подальше зростання безробіття та трудової міграції, запровадження повного диктату роботодавця по відношенню до працівника, усунення профспілок від захисту працюючої людини, що зруйнує і так хиткий баланс інтересів сторін трудових відносин, члени Президії одноголосно ухвали рішення взяти участь в зазначеній акції протесту. 

 

Всі запропоновані  до розгляду питання порядку денного були обговорені і ухвалені відповідні постанови.