Голова ЦК Профспілки Олексій Романюк сьогодні, у місті Львів бере участь у науково-практичній конференції на тему «Централізоване теплопостачання України», яку  спільно організували і проводять Міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго» та Львівське міське комунальне підприємство  «Львівтеплоенерго» .

В ході заходу було підписано Меморандум про співпрацю між   Професійною спілкою працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України  та  Міжгалузевою асоціацією з розвитку  систем  теплопостачання  «Укртеплокомуненерго».

Метою Меморандуму підписанти визначили в межах своїх завдань та повноважень, передбачених законодавством, добиватися:

 • створення необхідної нової та вдосконалення існуючої законодавчої  та нормативно-правової бази для  забезпечення сталого розвитку, ефективного функціонування  підприємств теплопостачання та безперебійного енергозабезпечення населених пунктів України.
 • справедливого та економічно обґрунтованого тарифоутворення.
 • бюджетної підтримки та залучення коштів міжнародних фінансових інституцій для інвестиційних проектів в житлово-комунальному секторі (покращення інвестиційної привабливості підприємств  теплокомунальної енергетики).
 • удосконалення системи підготовки кадрів для галузі та покращення економічних та трудових відносин на підприємствах.
 • участь, в межах повноважень, у процесі прийняття рішень з питань формування та реалізації політики в енергетичній сфері.

У підписаному Меморандумі Сторони визначили основні  напрямки  співробітництва:

 • розробка проектів державних програм розвитку підприємств комунальної теплоенергетики.
 • удосконалення державної системи управління та посилення уваги державних органів до проблем галузі.
 • сприяння впровадженню заходів з енергозбереження в житлово-комунальному секторі.  Дослідження проблем теплоенергетики, вивчення, узагальнення та  пошук оптимальних шляхів запровадження  передового досвіду щодо ефективного використання  енергетичних ресурсів, сприяння  реконструкції та модернізації підприємств галузі  енергоефективним обладнанням.
 • організація та проведення спільних нарад, круглих столів, науково-практичних конференцій, форумів інших публічних заходів з метою  узгодження Сторонами  виваженої та обґрунтованої  політики щодо подальшого розвитку цієї сфери економіки, спільної роботи  з органами місцевого самоврядування.
 • обмін наявною у Сторін інформацією щодо стану теплоенергетичного сектору економіки; досвідом роботи суб’єктів господарювання.
 • захист прав роботодавців суб’єктів господарювання та трудових прав працівників  теплопостачальних підприємств, у тому числі  за допомогою звернень і запитів, проведення спільних акцій.
 • сприяння підприємствам щодо кадрового забезпечення, запровадженню нових навчальних програм, тренінгів для працівників галузі.
 • створення робочих груп, комісій з представників Сторін для обговорення та організації роботи,  що є предметом  цього Меморандуму
 • організація інформаційного супроводу з питань висвітлення роботи цієї підгалузі житлово-комунального господарства, залучення громадськості до обговорення проблем у цій сфері за допомогою ЗМІ.

Підписаний Меморандум розширить рамки співпраці, сприятиме  розвитку та модернізації підприємств теплопостачання та безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів України, підвищить ефективність діалогу між партнерами та  посилить соціальний захист працівників галузі.