Новації 2020 року в роботі первинної профспілкової організації

 Податковий кодекс України, розділ IV « Податок на доходи фізичних осіб»:

  • Стаття 169 Перерахунок податку та податкові соціальні пільги:
 • Платник податку має право на податкову соціальну пільгу, якщо його місячний дохід у вигляді заробітної плати не перевищує 2940 грн. (2102 грн. х 1,4), округлено до 10  (відповідно до  пункту 4.1 та затвердженого прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на 01.01.2020р. –2102 грн.);
 • Податкова соціальна пільга у 2020 році складає:

- відповідно до  п.169.1.1   - 1051 грн. (прожитк. мін. на працезд. особу 2102 грн. х 50 %);

- відповідно до п. 169.1.2    -  1051 грн. (на кожного з 2-х дітей і більше до 18 років)

- відповідно до п. 169.1.3    - 1576,50 грн. ( 1051 грн. х 150 %);

- відповідно до п. 169.1.4   - 2102 грн. ( 1051 грн  х 200 %)

     -  Податкова соціальна пільга відповідно підпункту 169.3.1 (одинокій матері або одинокому батьку (опікуну, піклувальнику); особі, що утримує дитину- інваліда; вдові (вдівцю) особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років) надається на кожну дитину віком до 18 років

Відповідно до п.169.4.1 податкова соціальна пільга надається особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років на кожну дитину віком до 18 років, якщо її заробітна плата не перевищує  2940 грн. помножено на кількість дітей.

Відповідно до п.169.3.1 , якщо платник податку має право на податкову соціальну пільгу з декількох підстав, то застосовується одна найбільшого розміру.

Дві податкові соціальні пільги надаються тільки особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років (на кожну дитину віком до 18 років) і додатково має ще дитину –інваліда (на кожну таку дитину віком до 18 років).

Щоб скористатися податковою соціальною пільгою необхідно обрати одне місце отримання доходу і подати до бухгалтерії заяву (станом на 01.01.2020р форма не встановлена) довільної форми з посиланням на статтю Податкового кодексу України, відповідно до якої надається пільга та документи, що підтверджують статус пільговика.

 • Стаття 165 пункт.1.47.:

Не включається до загального оподатковуваного доходу платника податку (не оподатковуєтьсясума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати), що здійснюється за рішенням  професійної  спілки, її об”єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми  у розмірі 2940 грн у 2020 р. (2102 грн х 1,4 = 2942,80 грн та округлено до 10 )

 

 • Стаття 165 пункт 1.22.:

   - не підлягає оподаткуванню матеріальна допомога на поховання, яка надається профспілковою організацією, у будь-якому розмірі. (при обов’язковій наявності копії свідоцтва про смерть)

 • Стаття 165 пункт 165.1.38 :

       - не підлягає оподаткуванню вартість орденів, медалей, знаків, кубків,  дипломів, грамот, квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів.

     1.5.   Стаття 165 пункт 165.1.39. :

        - не оподатковуються подарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань) у частині, що не перевищує  (1180,75 грн. у 2020р.)25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

          

ДОВІДКА . У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України у 2020р. ,

якщо подарунок має вартість більшу за 1180,75 грн, то:

- його частина у розмірі 1180,75 грн не оподатковується

- його частина, яка перевищує 1180,75 грн. оподатковується на загальних підставах.

     1.6. Стаття 165 пункт 165.1.35 :

          - не оподатковується вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою,  до якої зараховуються профспілкові внески платника податку-члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

    1.7 .    Стаття 167 «Ставки податку»:

У  2020 р. ставка податку на доходи фізичних осіб становить:

-  18 % з суми доходів.

         

 1. Опосередкована вартість святкового вечора, організованого для усіх членів профспілки (культурно-масова робота), визначена як усереднена вартість, не може слугувати показником для визначення доходу конкретного члена профспілки, тобто не оподатковується.
 1. З 01.04.2015р. затверджено нову Форму № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (Наказ Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015р.), яка подається за квартал, починаючи з 2 кварталу 2015р. Документ чинний станом на 01.01.2020р.

Кодування ознак доходів, які відображаються в Формі № 1-ДФ (найбільш поширені у звітності профкомів ):

 

Код ознаки доходу

 

Назва доходу

101

Дохід у вигляді заробітної плати

 

127

Інші доходи ( не членам зазначеної профспілки, або суми перевищення 2940 грн )  (Оподатковуються)

146

Матеріальна допомога на поховання

 

 

156

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення, лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому профспілкою або ФСС з ТВП

 

157

 

Дохід, виплачений самозайнятій особі ( СПД-ФО на єдиному податку)

 

 

 

159

 

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів

 

 

160

 

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 1180,75 грн. ( у 2020 р.)

 

 

 

 

 

 

167

 

Сума виплат чи відшкодувань ( крім зарплати), яка здійснюється профспілками своїм членам за рішенням професійної спілки не більше 2940 грн на рік у 2020 році. (Не оподатковуються)

 

Якщо виплати не членам зазначеної профспілки ,або перевищують 2940 грн, то вони оподатковуються і їхня ознака доходу буде 127.

 

 

 4.1. Закон України  «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 294 - ІХ від 14.11.2019р.  (опубліковано в газеті «Голос України»  за

        13.12.2019р № 239-240 ).

      

4.1.1.  Стаття 7 . Установити у 2020р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

 

 • з 1 січня 2020 р. – 2027 грн,
 • з 1 липня 2020 р – 2118 грн;
 • з 1 грудня 2020 р.- 2189 грн.,

         а для  основних соціальних і демографічних груп населення :

 • дітей віком до 6 років : з 01.01.2020р.- 1779 грн;

                                     з 01.07.2020р – 1859 грн;                                                                 

                                     з 01.12.2020р.- 1921 грн.

 

 • для дітей віком від 6 до 18 років : з 01.01.2020р.- 2218 грн; 

                                                  з 01.07.2020р – 2318 грн;                                                                

                                                  з 01.12.2020р.- 2395 грн.

 • працездатних осіб:
 • з 01.01.2020р.- 2102 грн
 • з 01.07.2020р – 2197 грн;                                                  

-    з 01.12.2020р.- 2270 грн.

 • осіб, які втратили працездатність : з 01.01.2020р.- 1638 грн;

                                                   з 01.07.2019р.- 1712 грн.

                                                   з 01.12.2019р. – 1769 грн.

                                                                 

4.1.2. Стаття 8.  Установити  у 2020 році  мінімальну заробітну плату :

  - у місячному розмірі :              -  з 1 січня 2020р. - 4723 грн

  - у погодинному розмірі :          -  з 1 січня 2020р. – 28,31 грн.

                                                                                                                                                                    

 1. Єдиний соціальний внесок до Державної фіскальної служби України.

З 1 січня 2011 р. вступив в дію Закон України № 2464-VI від 08.07.2010р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов*язкове державне соціальне страхування». Цей  Закон поширюється на всі підприємства і організації ( в тому числі профспілкові організації) , які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору, тобто виплачують працівникам профкому заробітну плату (доплату).

З 1 січня 2016 р.  єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  перераховується на один рахунок ДФСУ загальною сумою (рахунок для перерахування ЄСВ можна знайти на сайті ДФС України у м.Києві відповідно до району реєстрації профспілкової організації).

Єдиний соціальний внесок нараховується і утримується із заробітної плати працівників профкомів у таких розмірах ( станом на 1 січня 2020р.):

(процент внеску встановлюється щорічно в Законі про Держбюджет)

База нарахування ЄСВ

 

Нарахування, %

Заробітна плата (доплата) працівникам профкому

 

 22  %

Допомога по тимчасовій непрацездатності

 

22 %

Виплата за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ)

 

22 %

Зарплата інваліда-працівника профкому

 

  8,41 %

Допомога по тимчасовій непрацездатності  інваліда

 

  8,41 %

Утримання ЄСВ із заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності працівника,  виплати за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) законодавством не передбачені.

Довідково : 

Установлено, що у 2020 році:

- максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (ЄСВ) - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць ( фонд оплати праці), на яку нараховується єдиний внесок, дорівнює пятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленого законом з 01.01.2020р.- 70845 грн;

      - мінімальна величина бази нарахування ЄСВ  - 4723 грн

 1. 6У   2020 році  встановлено максимальний розмір добових (у розрахунку за кожен календарний день відрядження)  відповідно до пункту 170.9.1 Податкового кодексу України  (крім бюджетних організацій):

      6.1. Для відряджень по Україні  ( 0,1 місячної мінзарплати на 1 січня 2020р) – 472,30 грн (4723 грн х 0,1)

      6.2. Для відряджень за кордон ( обчислення гривневого еквівалента має базуватися на курсі НБУ окремо за кожен день відрядження) – 80 євро на день

 1. 7Сплата ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ  з 1 січня 2020 р.

Починаючи з 3 серпня 2014 року відповідно до норм Закону України від 31.07.2014р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71- VIII від 28.12.2014р) встановлено ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР терміном до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.

Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу.

Тобто, військовий збір утримується з усіх доходів фізичних осіб, з яких утримується податок з доходів фізичних осіб. (із заробітної плати, матеріальної допомоги, премії та інших виплат).

Ставка збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування (заробітної плати, матеріальної допомоги, премії та інших виплат).

ПРИКЛАД   № 1   ( з 01.01.2020р. ):

Нараховано заробітну плату ( або доплату голові ПК) за 01.2020р. – 4723 грн.

Військовий збір :  4723 грн х 1,5 % = 70,85 грн

ПРИКЛАД № 2  ( для усіх виплат, з яких утримується податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)):

Профком вирішив виплатити премію, яка оподатковується,у розмірі 1300 грн.

Застосовується коефіцієнт з метою визначення суми премії, яка буде відображена в рішенні профкому – 1,242236:

1300 грн х1,242236 = 1614,90 грн – сума в рішенні профкому (нарахована)

Військовий збір: 1614,90 грн х 1,5 % = 24,22 грн

Також утримується ПДФО : 1614,90 грн х 18 % = 290,68 грн.

Сума премії до виплати :  1614,90 – 24,22 – 290,68 = 1300 грн.

Військовий збір сплачується у ті ж терміни, що і податок на доходи фізичних осіб. Тобто під час отримання коштів в банку по чеку.

Рахунки для перерахування Військового збору ( код бюджетної класифікації 11011000).

Призначення платежу заповнюється таким чином:   (ПРИКЛАД)

 

*; 101; код ЄДРПОУ; Військовий збір із зарплати за 01.2020р.; ; ;

 1. Виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності,

санаторно-курортному лікування.

(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.14р. № 77-VIII.)

 1. Путівки на санаторно-курортне лікування та придбання дитячих новорічних подарунків уже не фігурують серед видів соцстрахівського матзабезпечення. Проте залишилася оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
 1. По-новому обраховується страховий стаж для виплати лікарняних ! За страховими випадками, що настали з  1 січня 2015р.:

Страховий стаж працівника

% коригування лікарняних

до 3 років

50 %

від 3 до 5 років

60 %

від 5 до 8 років

70 %

понад  8 років

100 %

 1. Відповідно до  підпунктів статті 49  Податкового кодексу України :

       49.3. Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

{Абзац перший пункту 49.3 статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

49.4. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами "а" і "б" пункту 49.3 цієї статті.

Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.

49.8. Прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

49.9. За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом.

49.9.1. за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання податкової декларації поштою;

49.9.2. у разі, якщо контролюючий орган із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.

49.10. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється.

49.13. У разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови контролюючим органом (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання контролюючим органом.

49.14. За кожною заявою платника податків щодо порушення посадовою особою контролюючого органу цієї статті в обов'язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до закону.

За результатами такого розслідування винна посадова особа контролюючого органу притягується до відповідальності відповідно до закону.

Враховуючи вищезазначене, первинна профспілкова організація не належить до великих та середніх підприємств, а тому має право подавати податкові декларації до Державної фіскальної служби особисто у паперовій формі. Працівники фіскальної служби не мають права вимагати подачі звітності в електронній формі і на цій підставі відмовляти профорганізації у прийманні звітності в паперовій формі.

 1. Відповідно до пункту 2.1. Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ( затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 435 від 14.04.2015р.):
 1. 1. Звіт до фіскальних органів подається страхувальником або відповідальною особою  страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання Звіту в електронній формі він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом);

на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти;

- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного фіскального органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту, передбаченого у розділі ІІІ цього Порядку.

Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю.

При цьому у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник єдиного внеску звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності.

Платник єдиного внеску протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) контролюючому органу другий примірник Звіту разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

 1. Звіт на паперовому носії заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок та виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
 2. Електронна форма звіту, що подається на електронних носіях, повинна бути ідентичною звіту на паперових носіях.
 3. 11. Якщо юридичні особи або ФО - підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Звіт за найманих працівників до фіскальних органів ними не подається.

 

Консультація підготовлена головним  бухгалтером Київської міської Профспілки  працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Людмилою  Адамчук