ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я

П О С ТА Н О В А

04.12.2014 р.                                                                                    м. Київ                                                                                               № П-16-4

Про деякі аспекти проведення звітів і виборів у Профспілці

         10 квітня 2014 року пленумом ЦК Профспілки прийнято постанову «Про проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях та підготовку до VI з’їзду Профспілки», якою визначено основні завдання щодо цієї важливої кампанії. На виконання даної постанови в більшості територіальних організаціях Профспілки вже складено графіки проведення зборів та конференцій в первинних, об’єднаних, міських організаціях, визначено дати, місце проведення та інші організаційні питання щодо обласної звітно-виборної профспілкової конференції. Відділами ЦК Профспілки напрацьований проект тезисів Звіту про роботу Профспілки за період після V з’їзду, розробляється робочий план підготовки до VI з’їзду, який передбачатиме конкретні організаційні заходи та розробку інформаційно-довідкових матеріалів, збірку про діяльність виборних профорганів протягом звітного періоду, проектів основних документів, кошторису тощо. Водночас, за період після прийняття пленумом ЦК Профспілки постанови щодо звітів і виборів, в Україні відбулися непередбачувані події, які зобов’язують Центральний комітет Профспілки внести певні зміни до неї. Насамперед це пов’язано з окупацією Російською Федерацією АР Крим та військовими діями в Донецькій та Луганській областях. Окрім того, у жовтні п.р. до усіх Всеукраїнських профспілок звернулася Федерація профспілок України з проханням закінчити свої звітно-виборні кампанії до 1 жовтня 2015 року у зв’язку з необхідністю наблизити дату проведення з’їзду ФПУ з першого кварталу 2016 року на грудень 2015 року.

          Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У зв’язку з втратою зв’язків з галузевою всеукраїнською Профспілкою Кримської республіканської та Севастопольською міською організаціями, які після окупації АР Крим приєдналися до профспілки життєзабезпечення РФ, вважати за необхідне вивести їх зі складу профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України та винести це питання на розгляд чергового пленуму ЦК Профспілки. Запропонувати членам пленуму внести відповідні зміни до постанови пленуму ЦК Профспілки від 10.04.2014 № Пл-4 «Про проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях та підготовку до VI з’їзду Профспілки» в частині, що стосується обрання делегатів з’їзду, делегування до складу керівних та контрольних органів Профспілки від Кримської республіканської та Севастопольської міської організацій Профспілки.

2. Запропонувати V пленуму ЦК Профспілки внести зміни до постанови попереднього пленуму від 10.04.2014 р. № Пл-4 щодо проведення звітів і виборів в усіх організаціях Профспілки не пізніше 15 вересня 2015 року та визначення дати проведення VI з’їзду Профспілки - 15 жовтня 2015 року.

3. Обласним, міським комітетам (радам) Профспілки провести навчання та інструктаж профактиву з питань звітів та виборів, забезпечити профактив відповідними методичними матеріалами.

4. Схвалити тези Звіту ЦК Профспілки за період після V з’їзду Профспілки та рекомендувати їх для використання при проведенні звітно-виборних конференцій територіальних організацій Профспілки (додаток 1).

5. Погодитись з пропозиціями територіальних виборних органів Профспілки щодо термінів проведення звітно-виборних конференцій, графік додається (додаток 2).

6. Затвердити план підготовки і проведення VI -го з`їзду Профспілки (додаток 3).

7. Обласним комітетам (радам), Київській міській раді Профспілки інформувати про завершення звітно-виборної кампанії у відповідній територіальній організації не пізніше 10-денного терміну.

8. Контроль за виконанням даної постанови покласти на т.в.о. заступника Голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

Голова ЦК Профспілки України                                                                                                                                           О.І. Романюк

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

04.12.2014                                                                                   м. К и їв                                                                                      № П - 16 - 4

Про організацію колективно-договірної роботи на 2015 рік в умовах загострення соціально-економічного стану в країні

Сучасні умови в Україні характеризуються як соціально-економічна та соціально-політична кризи. Їі чинники, в свою чергу, зумовлюють напруженість соціально-трудових відносин на підприємствах галузі. Обмежене фінансування, несвоєчасна оплата за роботи з благоустрою населених пунктів, недосконала тарифна політика змушує житлово-комунальні підприємства працювати в умовах збиткового тарифу на послуги та не передбачає повне відшкодування витрат на їх виробництво. Різниця між собівартістю послуг та затвердженими тарифами за рахунок місцевих бюджетів вчасно не повертається підприємствам галузі. Це значно погіршило фінансово - економічний стан підприємств. З цієї причини досить часто не виконуються зобов’язання колдоговорів з надання соціально - побутових пільг, не виконуються норми галузевої угоди з питань оплати праці, створення безпечних та здорових умов праці, майже повсюдно призупинено норму Галузевої угоди з встановлення мінімального розміру тарифної ставки робітника I розряду на рівні 120% мінімальної заробітної плати. Так звана «оптимізація» виробництва виконується в основному за рахунок працівників: скорочується ліцензійна чисельність працівників, вводиться неповна робоча неділя, проводиться зняття доплат, надбавок, кваліфікаційних розрядів, примусово надаються відпустки без збереження заробітної плати. Станом на 1 жовтня 2014 року заборгованість із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства становила 18,8 млн. грн., що в 2,4 рази більше, ніж на 1 січня 2014 р. - 7,82 млн.грн. Найбільша заборгованість - на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (5,27 млн. грн.), комбінатах комунальних підприємств – 3,75 млн. грн., житлового господарства – 4,23 млн. грн. Існує загроза масової зміни форми власності комунальних підприємств та скорочення робочих місць.

Президія ЦК Профспілки П О С Т А Н О В Л Я Є :

1. Доручити керівництву ЦК Профспілки звернутись до ФПУ щодо вжиття заходів з погашення заборгованості із заробітної плати.

2. Рекомендувати обласним та Київській міській організації Профспілки при веденні переговорів з укладення або внесення змін до галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів на 2015 рік:

2.1. Вважати актуальним завданням у 2015 році виконання колективних договорів і угод в частині погашення зарплатних боргів, впровадження мінімальних соціальних стандартів по оплаті праці на всіх підприємствах галузі.

2.2. Запобігати необґрунтованому закриттю підприємств. Розглядати спільно з роботодавцями варіанти продовження роботи підприємства та обговорення їх у трудовому колективі.

2.3 Забезпечити підвищення рівня матеріального забезпечення осіб, які вивільняються, залежно від стажу роботи на час звільнення, а також запровадження компенсацій при звільненні у зв’язку із скороченням.

2.4. Не допускати погіршення умов оплати праці працівників та скасування тимчасових обмежень щодо встановлення доплат, надбавок, винагород тощо.

2.5. Проводити інформування працівників підприємства про їхні трудові права, можливості захисту.

2.6. Вимагати дотримання роботодавцем норм чинного трудового законодавства і умов колективного договору та надавати членам виборних профспілкових органів за їх запитом інформацію про фінансовий стан підприємства.

2.7. Поглиблювати практику соціального діалогу з місцевими органами влади, з роботодавцями з питань дотримання вимог чинного законодавства про працю.

2.8. Забезпечувати належний громадський контроль за виконанням норм генеральної, галузевих та територіальних угод, зобов’язань колективних договорів. 3. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

Голова ЦК Профспілки України                                                                                                                                                                                                                             О.І. Романюк