ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

                   ПОСТАНОВА                       

м. Київ                                            № П -15 - 3

Про  підсумки  роботи  щодо  здійснення

контролю  за  дотриманням законодавства

про працю та захисту  трудових прав членів

Профспілки  у I-му півріччі 2014 року

             Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію про правозахисну роботу у Профспілці за підсумками І півріччя 2014 року взяти до відома (додається).

          2. Рекомендувати виборним органам територіальних, міських та первинних організацій Профспілки:

  1.1. Зосереджувати зусилля на профілактичній роботі з попередження правопорушень та колективних трудових спорів.

          1.2. Поглиблювати практику соціального діалогу з місцевими органами      влади, з роботодавцями з питань дотримання вимог чинного законодавства про   працю.

      1.3. Забезпечувати належний громадський контроль за виконанням норм генеральної, галузевих та територіальних угод, зобов’язань колективних договорів.

      1.4. Постійно підвищувати рівень знань профактиву та членів Профспілки з правових та економічних питань, оперативно інформувати їх про зміни в трудовому законодавстві та інших нормативно-правових документах соціального спрямування.

         1.5. Налагоджувати зв’язки та тісніше співпрацювати з Державною інспекцією праці та Національною службою посередництва та примирення,органами місцевого самоврядування з питань сталої роботи галузевих підприємств, підтримання соціальної стабільності в трудових колективах та усунення розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями.

         1.6. Проявляти наполегливість та добиватися від роботодавців суворого дотримання трудових прав працівників, врахування їх інтересів при формуванні планів соціально-економічного розвитку підприємств. Не допускати звуження прав працівників у разі скорочення виробництва або обсягів обслуговування, при зміні форми власності або реорганізації підприємств.

       1.7. У разі грубих та системних порушень роботодавцями законодавства про працю, не виконання зобов’язань колективних договорів вимагати розірвання з ними контрактів.

2. Обласним комітетам (радам) та Київській міській раді Профспілки надати ЦК Профспілки звіт про  правозахисну роботу за підсумками 2014 року до 20.01.2015 року.

          3. Контроль за  виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

 

                Голова ЦК Профспілки України                     О.І.Романюк

 

 

Інформація

про   підсумки   роботи  щодо  здійснення контролю

за  дотриманням законодавства про працю та захисту

 трудових прав членів Профспілки   у I-му півріччі 2014 року

         В галузевій Профспілці, основою якої є первинні профорганізації підприємств  житлово-комунального та побутового обслуговування населення, рівень соціально-економічної захищеності працівників  значною мірою залежить від фінансового становища суб`єктів господарювання, яке, в свою чергу, знаходиться у прямій залежності від  економічної обґрунтованості тарифів на послуги,  дотримання споживачами  розрахункової дисципліни та інших чинників.

         Поточного року до усіх існуючих негараздів у сфері обслуговування додалися проблеми, пов`язані з ситуацією, що склалася на Півдні та Сході України, зменшенням фінансування загальнодержавних та територіальних програм розвитку ЖКГ, несвоєчасними розрахунками замовниками послуг, затримкою проходження коштів через казначейство тощо.

         Виходячи з цього, Центральний комітет  та територіальні організації  Профспілки намагаються усіма доступними засобами впливати на  формування Державного, регіональних та місцевих бюджетів, добиваються збільшення   фінансування  галузевих цільових програм, повного та своєчасного відшкодування різниці в тарифах, покриття збитків підприємств міського електротранспорту та житлово-комунального господарства, які виникають внаслідок надання  пільговим категоріям населення безоплатних або частково оплачуваних послуг.

         ЦК Профспілки тісно співпрацює в напрямку захисту економічних інтересів трудових колективів з галузевими асоціаціями та корпораціями, з Асоціацією міст України; при необхідності звертається та отримує необхідну  допомогу від  ФПУ.

         Значний обсяг правозахисної роботи виконують виборні органи  територіальних, міських та первинних  організацій Профспілки. За їх  організаційної та методичної підтримки проводяться  семінари та наради з правової тематики з профактивом, керівниками та спеціалістами підприємств, на яких  до слухачів доводяться новації в законодавстві про працю, зміни та доповнення до нормативних актів; надаються рекомендації щодо їх застосування. Окрім спеціалістів профспілкових органів на такі семінари в  якості лекторів запрошуються працівники юстиції, податкової адміністрації, фондів соціального страхування. Нарівні з традиційними формами навчання наразі все більше використовуються тренінги, ситуативні та рольові ігри тощо.

         До правозахисної роботи у Профспілці залучено понад 700 громадських інспекторів; на постійній основі в виборних профорганах працюють лише 14 правових інспекторів, що зумовлено  браком коштів.

        На жаль, у зв`язку з військовими подіями на Сході України не всі територіальні організації у звітному періоді працювали на повну потужність і не змогли звітувати про проведену правозахисну роботу.

          Низка обкомів Профспілки не надали звіти через відсутність штатних правових інспекторів. 

        За даними, отриманими з інших регіонів, у першому півріччі 2014 року силами профактиву здійснено  122  перевірки дотримання роботодавцями законодавства про працю, в тому числі 29 спільно з територіальними інспекціями Держпраці та органами прокуратури. 93 перевірки профактивістами проведено у  складі  комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

         Добре налагоджена спільна робота з цими органами в Вінницькій, Запорізькій, Харківській  та інших територіальних організаціях Профспілки.

         В ході перевірок виявлено  1409 порушень. Як і в попередні роки в галузі домінують порушення, пов`язані з оплатою праці - 69%,  з звільненням  та переведенням на іншу роботу -  8%, з часу відпочинку  - 5,7 % .        

         В цілому за звітний період  порушено права 13535 тисяч працівників.

         За результатами перевірок профспілковими органами підготовлено та надіслано роботодавцям та органам місцевого самоврядування майже 300    подань та приписів про усунення порушень трудового законодавства.

         Окрім того, надіслано 167  письмових повідомлень про виявлені факти порушень – територіальним органам Держпраці, органам прокуратури та виконавчої влади, вищим профспілковим органам.

         Внаслідок копіткої роботи усунуто 443 правопорушення, які були виявлено працівниками профспілкових органів. Притягнуто до відповідальності 24 посадових особи.

        Найбільш принципову позицію та наполегливість у відстоюванні прав найманих працівників  проявляють Донецький, Дніпропетровський, Запорізький, Львівський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Черкаський обласні комітети (ради) та Київська міська рада Профспілки.

        Заслуговують уваги та наслідування послідовні дії Житомирського обкому Профспілки щодо захисту прав працівників на своєчасне отримання винагороди за працю.  Завдяки  наполегливості обкому та профкомів цього року була повернута значна заборгованість із заробітної плати працівникам КП «Житомирводоканал»,  Житомирського ТТУ та ДП «НДІпроектреконструкція». До вирішення цих питань обком Профспілки залучав місцеві та обласні органи влади, правоохоронні органи, казначейство тощо.

         Професійно і цілеспрямовано діє у відстоюванні прав спілчан і Запорізький обласний комітет Профспілки. У звітному періоді в області на комунальних підприємствах «Бердянськводоканал», «Водоканал», «Основаніє», «Запоріжелектротранс» при супроводі правової служби обкому Профспілки та  за участю територіальної інспекції Держпраці, НСПП було усунуто ряд порушень щодо строків виплати заробітної плати, невиконання норм Галузевої угоди. В результаті цієї роботи на підприємствах зобов`язання колдоговорів приведені у відповідність до вимого Галузевої угоди. На КП «Запоріжелектротранс» в ході вирішення колективного трудового спору погашена заборгованість із заробітної плати на суму  понад 10 млн.грн. та встановлені галузеві стандарти з оплати праці.  Обком Профспілки надавав допомогу і підтримав законні вимоги профкому КП «Веселівське районне    водоканалізаційне господарство «Райводоканал» щодо звільнення керівника цього підприємства за ст.45 КЗпП України за систематичне порушення законодавства з оплати праці. 

         Принципову позицію щодо дотримання норм Галузевої угоди зайняв Харківський обком Профспілки, при відстоюванні інтересів працівників КП «Водоканал» міста Красноград. Після втручання та роз’яснень  фахівців обкому керівник зазначеного підприємства визнав свою неправоту щодо встановлення розмірів винагороди за працю, погодився з аргументами правової інспекції і в даний час на підприємстві застосовуються норми Галузевої угоди у повному обсязі. Обком Профспілки докладає усіх можливих зусиль для вирішення конфліктних ситуацій у досудовому порядку. Шляхом переговорів з роботодавцями у звітному періоді в області було усунуто 25 порушень трудового законодавства. 

         Конкретну і суттєву правову допомогу надає первинним профспілковим організаціям Київська міська рада Профспілки. Цього року, завдяки своєчасному втручанню міськради та активної позиції профкомів вдалося зупинити ліквідацію комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду та масового звільнення працівників в Подільському районі Києва та  здійснити реорганізацію підприємств житлового господарства Дніпровського району столиці з мінімальним скороченням працівників.

          Надання правої допомоги окремим членам Профспілки і трудовим колективам є пріоритетним напрямком роботи і Полтавського обкому Профспілки.  За звітний період  кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких було поновлено завдяки втручанню фахівців обкому та профактивістів, склала 387. В червні п.р. збори первинної профспілкової організації Полтавської шляхово-експлуатаційної дільниці, після розгляду грубих порушень начальником цього підприємства трудових прав працівників, зокрема, при скороченні штатів, затвердженні робочих інструкцій, оформленні часу простою, прийняли рішення про розірвання контракту з ним. Профком підприємства підтримав дане і рішення і застосував до горе - керівника статтю 45 КЗпП України. Правовим інспектором праці обкому Профспілки в даний час надається юридична допомога щодо відстоювання у суді трудових прав 12 працівникам цього підприємства, які були незаконно звільненні у зв`язку з скороченням чисельності.                    

           Рівень правозахисної роботи  завдяки системному навчанню громадських інспекторів праці підвищується. Останнім часом у більшості випадків конфліктні ситуації стали реєструватися як колективні трудові спори та вирішуватися з дотриманням усіх примирних процедур, передбачених чинним законодавством, що певною мірою дисциплінує та підвищує рівень відповідальності роботодавців. У звітному періоді  було зареєстровано 16 колективних трудових спорів.              

        На жаль, не всюди конфліктні ситуації вдається вирішувати шляхом переговорів. Повністю задоволено вимоги працівників було лише в 8 колективних трудових спорах.

         Певний профілактичний вплив на стан правозахисної роботи мають консультації з правових питань.

Згідно з статистичними даними протягом  І півріччя 2014 року  профоргани надали членам Профспілки 23935  консультацій з правових питань.                         

В допомогу профспілковим організаціям і окремим членам Профспілки       спеціалістами обкомів було складено 83 судових  позовів та інших процесуальних документів.

         Всього в судах та інших органах за рік правові інспектори праці представляли та захищали інтереси 2266 працівників. На їх користь було винесено 109 судових рішень. Загальна сума, присуджена до стягнення  на користь працівників, склала 652 тис. грн.

         Проте, більш продуктивно реалізувати свої повноваження щодо захисту прав та інтересів працівників профспілковим органам не дозволяє кризовий фінансово-економічний стан галузі та ігнорування в окремих випадках власниками підприємств вимог чинного законодавства та невиконання  зобов’язань за колективними договорами.

        У проведенні правозахисної роботи виборні профоргани стикаються і з іншими труднощами. На деяких підприємствах роботодавцями не виконуються вимоги законодавства і положення колдоговорів про обов`язкове відрахування профорганізаціям коштів на культурно-оздоровчу й спортивну роботу в розмірі не менш 0,3 відсотка від фонду оплати праці. 

       Практично в кожній області є факти, коли керівники підприємств використовують профспілкові внески, утримані із зарплати членів Профспілки, на господарську діяльність і не перераховують їх профорганізаціям місяцями, а то й роками. У звітному періоді Запорізький обком Профспілки направив претензії про недопущення порушення вищеозначених  прав Профспілки керівникам КП  «Веселівський «Райводоканал», Дніпрорудненського КП «Наш дім», Токмацького КП «Контакт», Гуляйпільського КП «Комунсервіс» на загальну суму 57 тис. грн. В результаті - заборгованість скоротилася на 15 тис. грн.  Аналогічну роботу здійснювали й інші обкоми Профспілки.

        Працівники виборних профорганів  та профактив намагаються віднаходити нові форми співпраці з роботодавцями та органами влади щодо вирішення соціально-економічних проблем підприємств та забезпечення належних умов праці працівників; значна увага приділяється також побутовим питанням, задоволенню їх потреб у відпочинку та оздоровленні.

         Пропозиції відносно посилення правозахисної роботи в структурних ланках Профспілки викладені в проекті постанови Президії ЦК Профспілки.

         Інформація підготовлена за матеріалами та звітами територіальних організацій Профспілки.

                                                                                                                                                                                                      Правова інспекція ЦК Профспілки

       

                 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

  ПРЕЗИДІЯ

 

   П О С Т А Н О В А

 

    03.10.2014                                       м. Київ                                        № П - 15 - 3

 

Про роботу Житомирської обласної організації

 

Профспілки щодо здійснення громадського

 

контролю за додержанням законодавства про

 

працю та захисту соціально-економічних прав

 

членів Профспілки

 

          Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

         1. Інформацію Житомирської обласної організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту соціально-економічних прав членів Профспілки взяти до відома (додається).

 

         2. Рекомендувати обласним комітетам (радам), Київській міській раді Профспілки використовувати позитивну практику роботи Житомирської  обласної організації Профспілки у своїй діяльності.

 

         3. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

 

           Голова ЦК Профспілки України                                          О.І.Романюк

 

Інформація

 

про роботу Житомирської обласної організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та захисту трудових і соціальних прав членів профспілки

 

 

 

До складу Житомирської обласної організації Профспілки входить 75 первинних профспілкових організацій, які налічують 6010 членів Gрофспілки.

 

Правовий захист трудових, соціальних та економічних прав членів Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства, збереження структури підприємств галузей та цілісності трудових колективів є пріоритетом  в роботі обкому та виборних органів первинних організацій Профспілки.

 

Питання контролю за дотриманням трудового законодавства та своєчасної виплати заробітної плати на галузевих підприємствах розглядались у травні 2014 року на Пленумі обласної організації Профспілки.

 

            Аналогічні питання, лише з конкретизацією суб’єктів господарювання та профспілкових організацій розглядаються практично на кожному засіданні президії обласного комітету Профспілки, за підсумками яких перед роботодавцями ставиться завдання: вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених правопорушень та застосувати умови оплати праці на підприємствах згідно з чинним законодавством та забезпечувати у повному обсязі виконання зобов’язань за колективними договорами.

 

            Силами працівників апарату обкому Профспілки постійно надається практична і методична допомога профспілковому активу в роботі  з підготовки проведення правової експертизи проектів колдоговорів на відповідність іх діючому законодавству та контролю за виконанням. В Житомирській обласній організації Профспілки для профактиву періодично організовуються навчальні семінари на тему трудового законодавства.

 

            Щокварталу обком надсилає в профкоми «Інформаційний вісник», де висвітлюється робота профспілкових органів усіх рівнів, надаються консультації з питань оплати, охорони праці та іншого законодавства.

 

            Головною складовою системи правового захисту працівників в обласній організації Профспілки є соціальний діалог, професійний переговорний процес профспілкового активу з роботодавцями та укладення колективних договорів з максимально конкретизованими зобов’язаннями сторін.

 

            Завдяки копіткій та послідовній роботі обкому Профспілки та профкомів в 2014 році договори укладені на всіх підприємствах, які знаходяться в сфері впливу обласної організації Профспілки.

 

            Тривалий час в містах Житомирі та Новоград-Волинському існувала проблема повідомної реєстрації колективних договорів. Дану реєстрацію проводили не відділи праці та соціального захисту відповідно до законодавства, а відділи житлово-комунального господарства міських рад, які грубо втручались в процес укладення колективних договорів, забороняючи вносити до них додаткові соціальні гарантії для працівників галузевих підприємств, а також зобов’язували використовувати міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці, що діяли у відповідних галузях ще у 1990 році. Ці відділи порушували терміни реєстрації колдоговорів, повертали їх підприємствам і реєстрували лише після внесення їхніх рекомендацій.

 

Такі дії відділів житлово-комунального господарства вступали в протиріччя з положенням постанови КМУ від 13.02.2013р. № 115, яка чітко зазначає, що повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до органу реєстрації.

 

Обком Профспілки направив листи органам місцевого самоврядування з роз’ясненнями про те, що повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колдоговорів, що закон забороняє будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників. А також проінформував про те, що повноваження щодо повідомної реєстрації колдоговорів належать до адміністративних послуг, які надає Управління праці та соціального захисту населення.

 

 Завдяки професійним діям обкому Профспілки в даний час  повідомна реєстрація колективних договорів галузевих підприємств проводиться Управлінням праці та соцзахисту, яке не втручається в розробку їх положень цих документів.

 

В обласній організації Профспілки налагоджено системний контроль за виконанням колективних договорів. Профкоми підприємств надсилають копії актів виконання колдоговорів, які опрацьовують працівники обкому і надають первинним організаціям Профспілки рекомендації щодо подальших дій.

 

 У 2013-2014 рр. спеціалістами обкому та профактивом обласної організації Профспілки було проведено 70 перевірок. Під час яких виявлено 172 порушення, основна частка з них, а саме 43,6%, припадає на порушення в сфері оплати праці. Серед інших правопорушень виявлено: порушення порядку звільнення та переведення працівників - 15 випадків, робочого часу - 9, часу відпочинку - 18, зміна істотних умов праці - 6, гарантій і компенсацій - 33.

 

За результатами перевірок профорганами  направлено 37 подань про усунення порушень, з них роботодавцям - 34, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування - 3. Також надіслано 8 письмових повідомлень про виявлені факти порушень – державним та вищим профспілковим органам.

 

За зверненням профспілкових органів роботодавцями було усунуто 141 порушення.

 

Розглянуто на виробничому рівні 1 колективний трудовий спір за результатами якого вимоги працівників повністю задоволені. Проведено правову експертизу 20 проектів нормативно-правових актів, підготовлено 8 зауважень та пропозицій до них.

 

Членам Профспілки надано 480 консультацій з правових питань, з них 310 усних та 5 письмових. Складено 7 позовних заяв та інших процесуальних документів.     

 

В першому півріччі 2014 року правовий інспектор праці обкому Профспілки представляв інтереси підприємства НДІ «Проектреконструкція» в суді за позовом колишнього директора даного підприємства, який довів  підприємство до фінансової кризи і хотів стягнути з нього кошти на свою користь в розмірі 62 тис. грн. Однак, завдяки професійним діям інспектора та при підтримці голови обкому Профспілки і профкому первинної профспілкової організації даного підприємства суд задовольнив позов частково, стягнувши з підприємства лише 5 тис. грн.

 

Силами працівників обласного комітету Профспілки правова допомога протягом останніх двох років надана 125 членам Профспілки та 15 профспілковим організаціям; розроблені рекомендації щодо порядку дій профкомів при звільненні працівників з ініціативи роботодавця.

 

Важливим завданням обласної організації Профспілки є залучення до її складу новостворених первинних профспілкових організацій. З цією метою розроблено перелік документів, які необхідні для легалізації первинних профорганізацій  та розіслано на підприємства, де профспілка ще не створена. Завдяки послідовним діям обкому Профспілки у 2014 році створено дві нові первинні профспілкові організації: ППО «МалинЕнергоінвест» та КВ ЖРЕП   м. Малина.   

 

Спеціалістами обкому новоствореним первинним профорганізаціям надається необхідна допомога при розробленні установчих документів.

 

Значну увагу виборні профспілкові органи приділяють дотриманню законодавства про оплату праці.

 

Протягом 2013 року та першого півріччя 2014 року працівниками обкому Профспілки  та громадськими інспекторами праці на галузевих підприємствах проведено 28 перевірок з метою виявлення заборгованості з виплати заробітної плати та вжиття заходів для її погашення.

 

Згідно з даними перевірками найбільша сума заборгованості припадала на обласні житлово-комунальні підприємства, які недоотримують фінансування з державного та місцевого бюджетів.

 

Особлива напружена ситуація склалася на  КП «Житомирводоканал».

 

 Наприкінці 2013 року на виконання рішення господарського суду Житомирської області за позовом ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» про стягнення з КП «Житомирводоканал» боргу сумою 9,92  млн.грн. на кошти цього підприємства, які знаходяться на всіх його рахунках, у т.ч. рахунки, призначені для виплати зарплати, сплати податків та обов’язкових платежів, було накладено арешт.

 

На допомогу профкому підприємства до вирішення цього проблемного питання підключився обласний комітет Профспілки. Який направив звернення  щодо необхідності виправлення ситуації, пов’язаної з виплатою заробітної плати працівникам водопостачального підприємства, міському голові. На підставі цього звернення виконком міської ради надіслав відповідні листи на адресу обласної державної адміністрації та головного управління Державної казначейської служби України у Житомирській області.

 

Під час зустрічі трудового колективу КП «Житомирводоканал» та голови обласної організації Профспілки з керівництвом міста та області було напрацьовано спільний план дій для вирішення проблеми заблокованих рахунків міськводоканалу та проблеми із виплати заробітної плати. Зрештою рахунки КП «Житомирводоканал» було розблоковано, а заборгованість в розмірі 2,04 млн.грн. працівникам міськводоканалу виплачено.

 

Подібна ситуація склалася і в КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». Причиною виникнення заборгованості із заробітної плати в цьому колективі було недофінансування субвенції з державного бюджету на відшкодування пільгового перевезення окремих категорій громадян. Зарплатні борги та нестабільність фінансового стану підприємства змушували працівників звільнятися з роботи. Дане питання обкомом Профспілки було взято на особливий контроль і у травні 2013 р. розглядалось на пленумі обласної організації Профспілки.

 

 За дорученням учасників пленуму, з настійливим проханням надати фінансову допомогу для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам цього підприємства голова обкому Профспілки Корець Т.Л. звернулась до голови Житомирської облради Заполовському Й.А., до Центрального комітету Профспілки України. В свою чергу  ЦК Профспілки направив листа з аналогічним проханням до Кабінету Міністрів України.         Спільними зусиллями дане питання було вирішене. На підприємстві заборгованість із заробітної  плати - погашена.

 

Значна заборгованість із виплати зарплати мала місце також у ДП «НДІпроектреконструкція». Станом на 01.04.2014р. заборгованість складала 142,6 тис. грн. В цьому колективі працівники працювали один день в тиждень. Проте, завдяки спільним зусиллям  голови профкому та нового керівника  заборгованість в інституті було погашено і працівники в даний час працюють повний робочий тиждень.

 

На інших галузевих підприємствах заробітна плата виплачується вчасно два рази на місяць в терміни, які встановлені колективними договорами.

 

Разом з тим, не всі гострі проблеми, пов’язані з оплатою праці, в даний час знаходять позитивні вирішення.

 

Одним із найпоширеніших порушень в цій сфері є недотримання роботодавцями положень Галузевої угоди щодо встановлення мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду в розмірі 120% розміру мінімальної зарплати. Більшість підприємств житлового господарства області  при встановленні розмірів посадових окладів і тарифних ставок дотримуються лише міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці, що діяли у відповідних галузях у 1990 році.  Повністю користуються нормами Галузевої угоди лише підприємства бюро технічної інвентаризації та підприємства теплозабезпечення. 

 

В обласній організації Профспілки мають місце факти припинення діяльності первинних профспілкових організацій. Так, у 2014 році після  реорганізації було ліквідовано первинку в комунальному житловому ремонтно-експлуатаційного підприємстві №8 м. Житомира. В процесі цієї реорганізації більшість працівників були звільнені з комунального підприємства та прийняті на роботу в приватні. А керівники цих підприємств не дають можливості  створювати профспілкові організації. Працівників, які залишились працювати в комунальному підприємстві, роботодавець, погрожуючи звільненням з роботи, змусив написати заяви на вихід із Профспілки. Обкомом Профспілки були проведені певні заходи щодо збереження первинної профспілкової організації в цьому колективі:  направлено листи на ім’я керівника, проведено особисті зустрічі з трудовим колективом тощо. Та, незважаючи на це, первинну профспілкову організацію КВЖРЕП-8 поки що не вдалося відновити.

 

Інформація підготовлена згідно з планом роботи ЦК Профспілки на II півріччя 2014 року та пропонується для розгляду на засіданні Президії  ЦК Профспілки; позитивний досвід правозахисної роботи Житоммирської обласної організації Профспілки може бути рекомендованим іншим територіальним організаціям.

 

Просимо розглянути.                                                                                                                                                                                                 Відділ праці,  захисту економічних прав

                                                                                                                                                                                                                                          і інтересів трудящих ЦК Профспілки України            

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А  Н О В А

     03.10.2014                                     м. Київ                                      № П - 15 - 3

 

Про пропозиції змін до нагороди

«Почесна відзнака профспілки

працівників громадського обслуговування

України»

У зв’язку з тим, що нагорода «Почесна відзнака профспілки працівників громадського обслуговування  України» не в повній мірі відображає галузевої належності Профспілки Президія Центрального комітету Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з запропонованими сектором організаційної роботи ЦК Профспілки змінами до додатків 2,3 постанови ІІ Пленуму ЦК Профспілки України від 24.02.2006 р. «Про заснування нагороди «Почесна відзнака профспілки працівників громадського обслуговування України» (додається) та винести їх на затвердження V пленуму ЦК Профспілки України.

Голова ЦК Профспілки України                                     О.І.Романюк                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   до постанови Президії

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ЦК Профспілки України

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   від 03.10.2014 р. №  П - 15 - 3                                                                                                                                                          ЗМІСТ

                                       посвідчення про нагородження

 

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ

__________________________

__________________________

 

нагороджений  знаком

 

„ ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”

                       Постанова Президії ЦК

                       Профспілки України

                 ____________№_________

м.п.           

                      Голова ЦК Профспілки

                      України

                                          О.І.Романюк

                                                                                                                                                                                               Додаток 3

                                                                                                                                                                                                                                                              до постанови Президії 

                                                                                                                                                                                                                                                              ЦК Профспілки України

                                                                                                                                                                                                                                                              від 03.10.2014 р. № П - 15 - 3 

О П И С

нагрудного знака „Почесна відзнака

профспілки працівників громадського обслуговування” 

         Знак „Почесна відзнака профспілки громадського обслуговування” має форму кола розміром  22 мм. в діаметрі, що підвішене на колодку розміром 22 х 8 мм. Колодка має стрічковидну форму із забарвленням, що відтворює прапор Профспілки, затверджений V з’їздом Профспілки 03.11.2010 р.: зверху і знизу розміщуються білі полоси завширшки 1 мм. кожна, решта зеленого кольору. По краю кола знаку проходить жовте коло завширшки 1 мм. В центрі знаку на зеленому емалевому тлі  та в оточенні умовних лаврових гілок золотавим кольором схематично зображені постать робітника, житловий будинок, трамвай, зелені насадження. Внизу малюнка на золотавому тлі зеленим кольором напис: «ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

            На зворотній стороні нагрудного знака зображено логотип Профспілки і напис: «ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ». 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО -

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,

                                                                                ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ                                                                                                        

ПРЕЗИДІЯ

                                                                                                                                                                              П О С Т А Н О В А

   03.10.2014                                                                                           м. Київ                                         П - 15 - 3

Про підсумки роботи Всеукраїнського огляду

профспілок і трудових колективів на кращу

організацію оздоровлення та відпочинку дітей

за  2014 рік

         Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію про підсумки роботи Всеукраїнського огляду профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей за 2014 рік взяти до відома (додається).

         2. Рекомендувати обласним комітетам (радам), Київській міській раді Профспілки:

         2.1. З урахуванням аналізу підсумків оздоровлення  дітей  і  підлітків   у 2014 р. розробити та здійснити заходи, спрямовані на своєчасну підготовку та  якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році.

         2.2. Внести пропозиції до територіальних угод, колективних договорів щодо асигнування на оздоровчу роботу з дітьми додаткових коштів, збереження мережі і зміцнення матеріально-технічної бази дитячих  оздоровчих закладів.

         2.3. Забезпечувати у першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів і тих, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей учасників АТО .

3. Затвердити показники участі у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей у 2014  році (додаток 1 ),   який проводить ФПУ.

4. Нагородити Почесною грамотою ЦК Профспілки України за активну участь і досягнення високих показників у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2014 року осіб, зазначених  у додатку 2 (додається).

5. За активну участь і значний особистий внесок в організацію оздоровлення дітей і підлітків преміювати голів, заступників голів Центрального, обласних комітетів (рад), Київської міської ради Профспілки при наявності коштів бюджетів відповідних профспілкових органів в межах   посадового окладу.     

         6. Рекомендувати керівництву ЦК Профспілки, обласних, Київської міської організації Профспілки відзначити роботу та вишукати можливості щодо матеріального та морального заохочення працівників апарату, виборних профспілкових органів та господарських працівників, які активно сприяли оздоровленню дітей і підлітків.

          7. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

Голова ЦК Профспілки України                                            О. І. Романюк

 

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи Всеукраїнського огляду профспілок

і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення

 та відпочинку дітей за 2014 рік

 

         Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків у 2014 році є одним з пріоритетних у більшості територіальних організацій Профспілки.

Цьогорічний оздоровчий сезон проходив в умовах економічної та політичної нестабільності. Однак, первинні профспілкові організації разом з керівниками підприємств галузі та місцевими органами влади вчасно провели необхідну роботу, спрямовану на забезпечення на належному рівні оздоровчої кампанії для дітей. 

В багатьох областях питання організації оздоровлення та відпочинку  дітей внесені до територіальних угод, на підставі чого були створені відповідні програми та передбачені кошти для організації повноцінного оздоровлення дітей в заміських оздоровчих закладах, першою чергою -  із числа пільгових категорій. Створені необхідні умови для відновлення  фізичного, психічного здоров’я дітей та їх духовного розвитку.

Вчасно здійснено підбір та підготовка педагогічних кадрів.

Проведено профілактичні роботи на водопровідних, теплових та каналізаційних мережах, налагоджено протипожежну сигналізацію, придбано необхідні інвентар та медикаменти тощо. Забезпечено систематичний контроль за роботою закладів.

Значна увага приділялась харчуванню дітей, організації дозвілля,  удосконаленню виховної роботи. У більшості дитячих оздоровчих закладів було організовано 5-ти разове харчування, забезпечене різноманітною та калорійною продукцією. Систематично проводився контроль за якістю страв з проведенням лабораторного контролю. Медичним персоналом здійснювався контроль за дотриманням у дитячих оздоровницях санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки.

Практично кожна оздоровча зміна мала тематичну направленість.

Організовувалися і проводились пізнавальні екскурсії, ознайомлення з історією рідного краю, вікторини, дискотеки, різноманітні конкурси, тематичні вечори, відвідання театрів, цирку, кіно, проводились спортивні змагання тощо. Працювали бібліотеки, різноманітні гуртки.

За підсумками літньої оздоровчої кампанії 2014 року територіальними організаціями Профспілки за сприяння господарських керівників, органів виконавчої влади на місцях, було охоплено 16292 дітей (у 2013 р. –35031 ). Максимальну увагу профспілкові комітети приділяли оздоровленню дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Всього на дитяче оздоровлення у 2014 році спрямовано 39,2  млн. грн., у т. ч. профспілкових коштів - 13,0 млн. грн., роботодавців - 8,9 млн. грн., коштів Фонду соціального страхування - 6,8 млн. грн., спонсорів - 5,5 млн. грн. (з них 3,7 млн. Дніпропетровський обком Профспілки). Батьківський внесок склав - 5,0 млн. грн.

Аналіз поданих територіальними організаціями Профспілки показників участі профспілкових організацій та трудових колективів у Всеукраїнському огляді на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей засвідчив, що традиційно лідерами за кількістю охоплених оздоровчими заходами дітей влітку 2014 року традиційно стали Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Одеський, Харківський, Миколаївський обласні комітети та Київська міська рада Профспілка.

У 19 відомчих дитячих оздоровчих закладах оздоровлено більше 16,0 тис. дітей і підлітків. Крім того, діти членів Профспілки мали можливість відпочивати разом з батьками в галузевих відомчих санаторіях-профілакторіях, пансіонатах та облаштованих базах відпочинку.

Найбільш проблемними щодо забезпечення збереження життя і здоров'я дітей є Донецька і Луганська області, на території яких відбуваються воєнні дії.

Незважаючи на це в Донецькій області профкоми  разом з господарниками галузевих підприємств вишукали кошти та провели відповідну роботу з дитячого оздоровлення. Дитячий заклад відпочинку і оздоровлення ім. Олега Кошового м. Новоазовськ був своєчасно підготовлений до початку літнього сезону, здійснено косметичний ремонт спальних корпусів, медпункту, ізолятора, замінені ванни для миття посуду.

За період 21 - 3 серпня за дві зміни по 21 дню оздоровлено 67 дітей, з них 65 - діти пільгових категорій. Через небажання батьків відпускати дітей в прикордонну зону конфлікту більшу кількість змін організаторам сформувати не вдалося.

Всього на Донеччині на 15 власних та орендованих базах відпочинку, в пансіонатах разом з батьками відпочило 4700 дітей. Згідно з колективними договорами путівки реалізовувались за 10 - 50 відсотків їх вартості.

Управління житлового господарства м. Донецька на базі відпочинку «Донецьк» окрім оздоровлення членів Профспілки приймали біженців із зони активних дій АТО.

Підприємства «Маріупольтепломережа» та «Маріупольводоканал» оздоровили дітей в дитячому закладі с. Сопіно Донецької обл. Деякі галузеві підприємства скористались можливістю оздоровлення дітей в санаторіях.                                        

Оздоровлення та відпочинок дітей знаходяться серед головних складових діяльності Дніпропетровського обкому Профспілки.

До цієї проблеми та її успішного розв’язання ставляться з розумінням і господарські керівники галузі  та Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

У відповідності до постанови президії Федерації профспілок України щодо Всеукраїнського огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків влітку 2014р., а також постанов Президії ЦК галузевої Профспілки і Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок з цього питання, обком Профспілки, Криворізький, Дніпродзержинський, Новомосковський, Нікопольський міськкоми Профспілки, господарські керівники і профкоми підприємств, незважаючи на складність фінансово-економічного стану в галузі, забезпечили виконання значного комплексу ремонтних робіт та організаційних заходів, що дозволило своєчасно підготувати 6 дитячих оздоровниць, чотири з яких знаходяться на балансі обкому Профспілки; пансіонати «Стандарт», «Юний», 20 баз відпочинку та інші об’єкти  до прийому працівників та їх дітей на відпочинок.

Приміром, у дитячому оздоровчому закладі «Комунарець» виконано реконструкцію чотирьох житлових корпусів на 320 місць з переобладнанням кімнат з 10 на 5-місні, заміною сантехнічного обладнання, старих дверей і вікон на пластикові. Капітально відремонтовано душові, кімнати для гуртків, складські приміщення, харчоблок і зала їдальні, у якій встановлено нові світильники, а стіни прикрашено петриківським розписом. Відкрито музейну експозицію історії дитячої оздоровниці. Майданчик для проведення урочистих заходів вимощено тротуарною плиткою, відремонтовано  плавальний басейн і спортивний комплекс, оновлено клумби й  територію оздоровниці в цілому.

Аналогічна робота виконана в усіх дитячих оздоровчих закладах галузі: «Орлятко», «Великий Луг», «Еврика», «Корчагінець», ім. В. Терешкової.

А щоб додатково мотивувати колективи оздоровниць у справі збереження та розвитку матеріальної бази своїх об’єктів  президія обкому Профспілки організувала обласний галузевий огляд на кращі результати з підготовки до літнього відпочинку - 2014.

Для виконання умов огляду колективам дитячих оздоровниць активно допомагали  підприємства галузі: КП «Криворіжтепломережа», КП ДОР «Аульський водовід», КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», КП «Міськсвітло», КП «Факел»,  Дніпродзержинські підприємства «Тепломережа», «Трамвай», «Водоканал», КП «Коменергосервіс», Орджонікідзевські ЖЕО та «Водоканал», Жовтоводські ВЖРЕО і «Водоканал», «Коменерго-Новомсковськ», КП «Кривбасводоканал», КП «Швидкісний трамвай» м. Кривого Рогу та інші, які щорічно вносять вагомий внесок в підготовку матеріальної бази соціальних об’єктів галузі до оздоровчого сезону.

За умов ринкової економіки та постійного зростання цін на продукти, обком Профспілки  вишукує нові підходи задля забезпечення дитячих оздоровчих закладів повноцінним і якісним харчуванням та можливостей зменшення вартості путівок. Тому з осені, за підтримки агрофірм, обком Профспілки централізовано постачає для дитячих оздоровниць продукти харчування за цінами, значно нижчими за ринкові. Діти отримують висококалорійне й різноманітне шестиразове харчування.

Обкомом Профспілки впроваджено систему підготовки та навчання організаторів дитячого відпочинку, контролю експлуатації оздоровчих закладів, харчування дітей, дотримання техніки безпеки й санітарно-гігієнічних норм, проведення виховних заходів. З цією метою за кожним закладом закріплені члени президії, профактивісти та працівники апарату обкому Профспілки.

Організаторська робота обкому Профспілки, галузевих міськкомів, господарських керівників і  профспілкових комітетів з підготовки матеріальної бази дитячого оздоровлення  одержало позитивну  оцінку з боку комісії облдержадміністрації з забезпечення роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року.

Виховна, культурно-масова та спортивна робота в галузевих оздоровницях спрямована на максимальну зайнятість дітей з метою розкриття їх інтересів і захоплень, що допомагає кожній дитині виявити свої творчі нахили та здібності. Для духовного, естетичного, морального, трудового виховання дітей організована робота 170 творчих гуртків, студій і  об’єднань різноманітної тематичної спрямованості, працюють комп’ютерні класи з навчальними та ігровими програмами, відео, - фото,- радіостудії. До послуг відпочиваючих бібліотеки з поновленим книжковим фондом, літературою з шкільною програмою, цікавими енциклопедичними виданнями.

Фізичне закалювання і оздоровлення забезпечували 110 спортивних секцій і гуртків, в яких займались понад 80 відсотків відпочиваючих, понад 200 дітей навчились плавати.

В межах Тижня охорони праці в Україні за рішенням президії обкому Профспілки в дитячих оздоровчих закладах галузі вже другий рік впродовж трьох змін відбувається конкурс дитячого малюнка «Охорона життя і здоров’я очима дітей».

Підвищенню якості оздоровчої роботи серед дітей сприяє організований обкомом Профспілки огляд на кращого працівника дитячих оздоровниць у номінаціях: кращий вихователь, вожатий, працівник харчоблоку, медичний працівник. За підсумками галузевого обласного огляду звання «кращий» диплом обкому Профспілки і пам’ятний подарунок отримали 56 чол.

Завдяки наявності власної соціальної сфери та внаслідок роботи, проведеної обкомом, міськкомами профспілки, керівниками підприємств і профспілковими комітетами, за їх організаційною та фінансовою участю в 6 оздоровницях поправили своє здоров’я 3880 дітей, в тому числі 340 дітей з Донецької області.

В м. Києві під час літньої оздоровчої кампанії функціонувало 8 баз відпочинку, 1 дитяча оздоровниця та 1 санаторій-профілакторій, які знаходяться у сфері впливу міської організації Профспілки.

Завдяки активній позиції профкомів протягом літа було забезпечено повноцінним відпочинком 2006 дітей, у т.ч. за межами м. Києва - 921. Зросла у порівнянні з попереднім роком кількість оздоровлених дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей. 314 дітей відпочило в дитячих оздоровницях Закарпаття, Львівської та Одеської областей. 92 дітей провели літні канікули в дитячих оздоровницях за пільговими путівками Київміськпрофради.

Системну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази дитячого оздоровчого комплексу «Джерело» провели адміністрація та профком КП «Київжитлоспецексплуатація».

290 дітей з 17-ти підприємств житлово-комунального господарства відпочили в оздоровниці «Джерело» протягом літа з тривалістю зміни 14 днів.

ПАТ «АК «Київводоканал» оздоровлено 952 дітей; КП «Київзеленбуд» на власній базі, розташованій на Херсонщині, - 400 дітей. Профспілковими комітетами КП «Київпастранс» використано 3 бази для відпочинку працівників та їхніх дітей. Дитяча оздоровниця «Супутник» КП «Київпастранс» прийняла біженців з Донецької області.

Харківський обком Профспілки разом з первинними профспілковими організаціями вишукували і використовували усі можливості для забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей. Особлива увага приділяється оздоровчим закладам, що знаходяться на балансі підприємств житлово-комунального господарства.

До оздоровчого сезону 2014 року були підготовлені та функціонували галузеві відомчі табори  «Факел» та «Ромашка», база відпочинку «АКВА» КП «Харківводоканал». За 4 оздоровчі зміни тривалістю 21 день оздоровлено 1608 дітей працівників галузі.

Перед початком оздоровчого сезону силами профактиву та працівників галузі було здійснено ремонт та прибирання приміщень цих галузевих відомчих таборів.

Оздоровниці знаходяться в лісових масивах та мають сучасну технічну базу: комфортні спальні корпуси, спортивні та ігрові майданчики, альтанки, басейни, душеві, облагороджені території тощо. Протягом кожної зміни відбувалися змагання з багатьох видів спорту, ранкова гімнастика, різноманітні загартувальні процедури, ходіння сольовими доріжками тощо. Усі оздоровчі заходи з дітьми, робота харчоблоків контролювались медичними працівниками. Стан правопорядку на територіях оздоровчих закладів щоденно контролювався працівниками органів внутрішніх справ.

Для забезпечення безпечного відпочинку дітей відбувалося цілодобове чергування медичного персоналу, працівників міліції та вихователів.

Деякими профкоми галузевих підприємств були придбані близько 300 сімейних путівок в заміські дитячі оздоровчі заклади Харківської області інших галузей та с. Кирилівка на Азовському морі.

Незважаючи на фінансові труднощі, забезпечили повноцінне функціонування відомчих оздоровчих таборів «Юний романтик» філії «Інфоксводоканал» та «Мрія» КП «Одесміськелектротранс» профспілкові комітети Одеського обласного обкому Профспілки.

Для мобілізації усіх первинних організацій на активну участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей обком Профспілки завчасно провів цільовий семінар-нараду з головами профкомів. В області усіма видами

оздоровлення влітку 2014 року було охоплено 2173 дітей, 247 - з малозабезпечених сімей.

Якісний, цікавий відпочинок в позаміських оздоровницях забезпечили також  Закарпатський, Полтавський, Сумський, Чернівецький обласні комітети Профспілки.

У цих регіонах вишукувались необхідні кошти для найбільш повного задоволення потреб працюючих в організованому відпочинку дітей.

Профспілкові органи намагались охопити оздоровчими заходами максимальну кількість дітей працівників галузевих підприємств.

 

Дитячий оздоровчий заклад «Барвінок», який знаходиться на балансі Закарпатської обласної  організації Профспілки, -  один з кращих в області. На території бази розташовані спортивні майданчики  для футболу, баскетболу, волейболу, стіл для настільного тенісу, кіноконцертний зал (критий амфітеатр), де демонструються художні фільми, ігрові приміщення для проведення дозвілля, обладнана пляжна територія біля басейну. Проводяться екскурсії в кіно, по області тощо. Є всі умови для розвитку творчих здібностей дітей, занять фізкультурою, добровільного вибору видів діяльності та дозвілля, роботи в гуртках. 

          Цього літа табір функціонував з 01 червня по 26 серпня 2014 року, тобто  працювало 4 зміни по 21 день та оздоровлено 400 дітей.

              Оздоровниця виграла тендер на оздоровлення закарпатських дітей у виконавчій дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування.

          Полтавська обласна організація Профспілки організувала відпочинок 351 дитини у відомчих дитячих оздоровчих закладах «Антей», «Маяк», «Зоряний»  та трьох базах відпочинку. 62 особи – діти переселенців із зони АТО. 

Оздоровчі комплекси пройшли тендер на придбання путівок за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Із залученням  коштів соцстраху оздоровлено 212 дітей.

            Профспілкові комітети особливу увагу приділяли оздоровленню сиріт, дітей з багатодітних та  малозабезпечених сімей.

Значна робота щодо літнього оздоровлення проведена профкомами підприємств     «Електроконтакт» УТОС, Полтававодоканал», «Полтаватеплоенерго», «Кременчукводоканал» та «Полтаваелектроавтотранс». 

На балансі комунального підприємства «Шляхрембуд» Сумської міської ради знаходиться дитячий оздоровчий табір «Зоряний», в якому оздоровлено близько 700 дітей працівників галузевих підприємств області.

До початку оздоровчого сезону було виконано необхідний об’єм ремонтних робіт корпусів та адміністративних будівель, спортивних майданчиків, проведено профілактичні роботи на водопровідних, теплових та каналізаційних мережах, проведена ревізія устаткування їдальні та побутових

приміщень, придбано необхідні інвентар та медикаменти для дитячого оздоровчого закладу.

У дитячому оздоровчому таборі «Зоряний» влітку 2014 року проводилась цікава та різноманітна культурно-масова та оздоровча робота патріотично - виховного напрямку. Проводились міжтабірні спартакіади, футбольні зустрічі, зустрічі з працівниками карного розшуку, собаківництва, виставки дитячої творчості, фестивалі, працювали гуртки, спортивні секції, організовані відвідування театрів та обласної філармонії.

Все було підпорядковане тому, щоб діти не просто відпочили й оздоровилися, а й через ігри, конкурси, розваги виявили свої здібності, повірили в себе і залишили в серці табірні дні як найдорожчий спогад.

            У 2014 році дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Юність», що знаходиться на балансі Чернівецького обкому Профспілки, вже у березні розпочав роботу з підготовки до оздоровчої кампанії.

          Суттєвою проблемою для підготовки закладу до оздоровчої кампанії стало те, що Постановою  Львівського  апеляційного господарського суду   від 01.04. 2013р. фактично поставлено під загрозу зрив підготовки та організації оздоровлення дітей влітку 2014р.

          І тільки принципова позиція обласної організації Профспілки щодо недопущення зриву оздоровчого сезону, порозуміння та допомога обласної адміністрації, обласної ради профспілок, регіонального відділення Фонду державного майна України, виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надала можливість використання спірного майна ДЗОВ «Юність» з метою забезпечення надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року.

         Вчасно були підготовлені та подані необхідні документи на проходження тендерних процедур. Це  дало можливість стати переможцем  конкурсних торгів на закупівлю послуг дитячих літніх таборів :

         -  департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації;

  -    управління освіти Чернівецької міської ради;

       -  відділу освіти, молоді та спорту Вижницької районної державної адміністрації.

    Вчасно були укладені договори з постачальниками продуктів харчування,  прийнято на роботу педагогічний та обслуговуючий персонал.

    Проведено значний  обсяг  робіт з поточного ремонту приміщень.      

     Проведено генеральне прибирання в кожному корпусі, їдальні, душових, котельні та по всій території,  відремонтовано лінію електропередач, каналізаційну систему, замінено агрегати на холодильному обладнанні, проведено роботи з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

           Акт прийомки закладу був підписаний комісією за десять днів до відкриття першої оздоровчої зміни.

За літо в таборі відпочило 837 дітей працівників галузевих підприємств. Значна увага була приділена харчуванню дітей. Здійснювався щоденний контроль за якістю продуктів харчування за санітарним станом приміщень харчоблоку, їдальні, посуду.

Вихователями та вожатими в таборі працювали молоді спеціалісти-педагоги випускники Чернівецького національного університету ім. Федьковича та студенти Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. Ю. Шкрібляка. 

Проводилися різноманітні екскурсії, прогулянки, вікторини, дискотеки, спортивні змагання; навчання працівників обласного МНС, на яких діти мали змогу не тільки закріпити правила безпечної поведінки, а й приймали активну участь у заходах.

 Відбулася також вікторина на тему: «Профспілка - надійна опора та реальна сила, яка здатна захистити».

           На переможців завжди чекали цікаві нагороди: медалі, дипломи, цінні подарунки, автографи та фото на пам'ять.

 Фондом соціального страхування передбачені кошти на культмасову роботу. Завдяки цьому діти мали змогу переглядати виступи артистів Чернівецької Філармонії, цирку, лялькового театру, команди КВК, ансамблю «Водограй», кінофільми тощо.

 Не маючи галузевих дитячих оздоровниць активно займалися питаннями дитячого оздоровлення Вінницький,  Житомирський, Івано-Франківський, Львівський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Черкаський та Чернігівський обласні комітети Профспілки. Разом з господарськими керівниками вони змогли організувати відпочинок та лікування дітей і підлітків в оздоровчих закладах як свого регіону, так і в орендованих оздоровницях інших областей.

На Вінниччині змогли відпочити та полікуватись в дитячих оздоровчих закладах, санаторіях та базах відпочинку 161 дитина, з них 40 - діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» оздоровлено 130 дітей. Певну роботу з дитячого оздоровлення провели також профспілкові організації та господарники КП «Вінницяоблводоканал», Вінницьке УВП УТОС та інші.

            На Івано-Франківщині профкомами та господарниками галузевих підприємств «Івано-Франківськводоекотехпром», Бурштинське КП «Житловик», «Івано-Франківськтеплокомуненерго», Калуське КП «Водотеплосервіс» та іншими оздоровлено 102 дитини, з них 14 - діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Порівняно з минулим роком дещо збільшилась кількість оздоровлених дітей за рахунок того, що профкоми мали можливість закупити 39 пільгових путівок, де батьківська доплата склала 10 відсотків вартості, решта кошти соцстраху.

Через відсутність будь-якого зв’язку з Луганським обкомом Профспілки дані про оздоровлення дітей  відсутні.

Водночас, в організації проведення дитячої оздоровчої кампанії мали місце недоліки, які негативно впливають на результати Всеукраїнського та обласного оглядів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків.

Серед них - скорочення загальної кількості оздоровлених дітей, яке обумовлюється кризовими явищами, фінансово-економічними складнощами на підприємствах галузі. Окремі профкоми знизили вимоги до роботодавців за виконання положень колдоговорів і Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» в частині своєчасного перерахування коштів профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, послабили роз’яснювальну та інформаційну роботу в трудових колективах про необхідність і важливість відпочинку дітей в оздоровницях галузі.

Крім того, не сприяють підвищенню якості і ефективності роботи профспілок з організації відпочинку дітей: заборона на оздоровлення дитини більше однієї зміни за рахунок часткового фінансування Фондом соціального страхування; недосконалість державної фінансової підтримки дитячих оздоровчих закладів через встановлення платежів за комунальні послуги та енергоносії на рівні тарифів для населення, несвоєчасним рішенням Фонду соціального страхування про тривалість оздоровчих  змін тощо.

Пропозиції територіальних організацій щодо нагородження кращих профактивістів за підсумками Всеукраїнського огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей у 2014 році розглянуті робочою комісією і пропонуються для затвердження Президією ЦК Профспілки.

                                                                                                                                                                                                                 Загальний відділ ЦК Профспілки                

                                                                                           Dodatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                до постанови Президії

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ЦК Профспілки України

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 від 03.10.2014 р. №  П - 15 -  3

Список

нагороджених Почесною грамотою ЦК Профспілки

України за активну участь і досягнення високих показників у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2014 року

Баршака Юрія Олександровича - директора комунального підприємства «Факел» смт. Царичанка;

Какушу Олену Іванівну - головного бухгалтера комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа»;

Кушнерова Ярослава Павловича - директора комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід»;

Солодухіну Людмилу Євгеніївну - завідуючу відділом  економічної роботи та заробітної плати Дніпропетровського обкому Профспілки;

Іващенко Ларису Богданівну - голову профкому Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»;

Колесника Сергія Васильовича - голову профкому комунального підприємства «Коменергосервіс», м. Дніпропетровськ;

            Суділовську Тамару Федотівну - голову Дніпродзержинської міської організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, Дніпропетровська область;

            Родь Олександра Васильовича - голову Криворізької міської організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, Дніпропетровська область;

            Безкровну Ольгу Миколаївну – голову первинної профорганізації комунального підприємства «Сансервіс» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;

            Клочко Наталю Степанівну – голову первинної профорганізації комунального підприємства «Швидкісний трамвай» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;

            Таранець Ларису Миколаївну – голову об’єднаної організації профспілки працівників житлово-комунальних підприємств, голову первинної профорганізації ТОВ «Житлокомцентр» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;

            Флягу Світлану Вікторівну - голову первинної профорганізації комунального підприємства «Міський тролейбус» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;

Ваданова Валентина Олександровича – начальника комунального підприємства «Марганецький водоканал» Дніпропетровської обласної ради;

Черникова Антона Анатолійовича – директора комунального підприємства «Житлосервіс-1» Дніпропетровської міської ради;

            Тарасюка Володимира Йосиповича - головного інженера ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Новомосковськ», Дніпропетровська область;

Профком ТДВ «Пологівський  хімічний завод «Коагулянт» (голова   профкому Звєрєв О.О) Запорізької області ;

Профком Філії концерну «Міські теплові мережі» Жовтневого  району   м. Запоріжжя (голова профкому Москаленко Л.Г.) ;

Профком Філії концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району   м. Запоріжжя (голова профкому Кузан А. І.) ;

Профком КП  «Підприємство  комунальної   власності»   м. Енергодар    Запорізької області (голова   профкому Ляхова Г.І.) ;

            Профком Запорізького виробничого підприємства «Неон» УТОГ (голова профкому Кучеренко Г.В.) ;

Профком ЗАТ  «Бердянське  підприємство  теплових мереж»  (голова  профкому  Безродня О. В.) ;

            Профком КП «Бердянськводоканал» Запорізької області (голова профкому Місіва Л.Ю.) ;

Никитюка Михайла Васильовича  - директора КП «Теплозабезпечення м.Одеси» ;

Полуніна Дмитра Борисовича - директора КП «Одесміськелектротранс» ;

            Лисенка Ігоря Юрійовича  - директора філії «Інфоксводоканал» м. Одеса;

Паншина Анатолія Володимировича - директора КП «Іллічівськтеплоенерго» Одеської області ;

Мизу Сергія Васильовича - директора КП «Головне управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради Одеської області;

Бондаренка Володимира Григоровича - директора КП «Іллічівськводоканал» Одеської області ;

Вакуленко Наталію Іванівну - голову профкому КП «Одесміськелектротранс»;

          Бруснікіну Євгенію Юріївну - начальника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку  «Факел» КП «Харківводоканал», м. Харків ;

            Іванічека Івана Антоновича - начальника КП «Чернівецьке тролейбусне управління»

            Збаранську Єлизавету Арсенівну - начальника  житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 14 м. Чернівці;

            Коропецького Степана Мафтейовича - директора ТОВ «Рівнетеплоенерго»;

            Карауша Андрія Петровича – директора Рівненського обласного виробничо-комунального підприємства ВКГ «Рівнеоблводоканал»;

            Саушкіна Романа Юрійовича – директора Кузнецовського міського КП;

            Ткачука Валентина Миколайовича – директора КП «Рівнеелектроавтотранс».

     ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО -

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

                                                                                                                                                            ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

  03.10.2013                                                                        м. Київ                                                             П - 15 - 3

 Про практику роботи Сумської   

               обласної організації Профспілки щодо

  захисту соціально-економічних інтересів

  трудящих та мотивації профспілкового членства

              Президія ЦК Профспілки  ПОСТАНОВЛЯЄ:       

1. Інформацію про практику Сумської обласної організації Профспілки щодо захисту соціально-економічних інтересів трудящих та мотивації профспілкового членства взяти до відома (додається).

          2. Рекомендувати обласним комітетам (радам), Київській міській раді Профспілки:

                         2.1. Використовувати в своїй діяльності позитивний досвід роботи щодо захисту соціально-економічних інтересів та мотивації профспілкового членства Сумської обласної організації Профспілки.

  2.2. Вживати заходів щодо формування позитивного іміджу Профспілки як впливової громадської організації, запроваджуючи нові форми і методи роботи з профактивом.

            2.3. Залучати до членства в Профспілці усіх працюючих на галузевих підприємствах, організаціях, установах різних форм власності та заохочувати їх до активної роботи в профорганізаціях. 

            2.4. Добиватися через колективні договори соціальних пільг та переваг для членів Профспілки, можливостей підвищення кваліфікації, відстоювати їх права у разі порушення роботодавцями трудового законодавства.

            2.5. Інформувати органи місцевої влади, об’єднання роботодавців, органи прокуратури про системні порушення законодавства про працю, вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство про працю.  

            2.6. Висвітлювати в засобах масової інформації про суспільно-корисну діяльність  Профспілки.  

 

            Голова ЦК Профспілки України                                       О.І. Романюк

 

Інформація

про практику роботи Сумської обласної організації Профспілки  щодо захисту соціально-економічних інтересів працівників та мотивації профспілкового членства 

        Сумська обласна організація Профспілки станом на 1 січня 2014 року налічувала 4194 спілчан, що складає 82,4 відсотка від загальної чисельності працюючих на підприємствах, які знаходяться у сфері впливу Профспілки. В складі обласної організації діє 62 первинні профспілкові організації галузевих підприємств та вищого професійного училища, де навчається 300 учнів.

        Захист трудових та соціально-економічних прав працівників та посилення мотивації профспілкового членства є основними напрямками діяльності обкому Профспілки та профкомів підприємств і розглядається ними, як одне ціле загальної справи  розвитку профспілкового руху.

        Підвищення авторитету обласної організації Профспілки,  виборні органи  добиваються - через вирішення нагальних проблем трудових колективів, збереження, сталої роботи  та фінансової стабільності підприємств, запровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги тощо.

        Сумський обласний комітет  Профспілки займає принципову позицію з цих питань при укладенні територіальної угоди між обласною державною адміністрацією, облпрофрадою та обласною організацією роботодавців. Значну роботу проводить обком в рамках соціального діалогу і на галузевому територіальному рівні. За його участі укладено меморандуми співпраці з виконання норм територіальної та  галузевої угод з органами місцевого самоврядування міст Конотоп, Шостка, Глухів, Кролевець, Білопілля, Путивль.

       Активну участь профактив обласної організації Профспілки приймає в проведенні кампанії «За якісне громадське обслуговування» та виконанні програм за збереження міського електричного транспорту, забезпечення екології населених пунктів. На підтримку галузевої кампанії «За право людини на чисту питну воду» Сумською обласною організацією Профспілки зібрано майже 1,5 тис. підписів фізичних осіб.

       З метою вирішення багатьох гострих питань трудових колективів обласний комітет  Профспілки практикує проведення розширених виїзних засідань президії обкому в різних  містах області.  Такі засідання президії відбуваються, як правило,  за участі представників органів місцевого самоврядування.

       Показовим, з точки зору практичної допомоги первинним профорганізаціям, може слугувати липневе 2014 року виїзне засідання президії обкому Профспілки в місті Шостка, на якому розглядалося питання «Про роботу комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» з виконання державних програм за якісне обслуговування споживачів та посилення роботи з захисту членів Профспілки».    

       За результатами розгляду цього питання президією прийнято рішення та направлено звернення міському голові щодо збереження вищеозначеного комунального підприємства, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, які б забезпечували беззбиткову його роботу та фінансування у повному обсязі заходів з охорони  праці і положень Галузевої угоди та колективного договору підприємства - з  оплати праці та інших соціальних гарантій працівників. Міському голові рекомендовано також врахувати думку профкому та трудового колективу при укладенні  контракту з керівником цього підприємства.2

Послідовність та наполегливість щодо захисту законних прав членів Профспілки проявив обком Профспілки і в ситуації, що склалася на ДКП «Сумитеплокомуненерго». Колишні працівники цього підприємства звернулися за допомогою до профспілкового органу у зв’язку з відмовою  ліквідатора надати документи щодо підтвердження їх стажу роботи. З цього приводу  обком Профспілки звернувся  до Головного управління юстиції у Сумській області. Проте, належної реакції цей державний орган не проявив і до вирішення вищеозначеної проблеми обком залучив Центральний комітет Профспілки.  Після повторного звернення ЦК Профспілки до Міністерства юстиції України, спільними зусиллями дане питання  вдалося вирішити, а  арбітражний  керуючий був звільнений.

         У квітні п.р. обком профспілки, за зверненням профкому КП «Райкомунгосп» Тростянецької райради, надав  допомогу трудовому колективу  у вирішенні питання, пов’язаного з погашення  кредиторської заборгованості в 1,3 млн.грн., яка виникла у підприємства у зв’язку з несвоєчасною компенсацією райдержадміністрацією коштів за виконані на її замовлення роботи та послуги.  До розв’язання цієї проблеми обком залучив голову Тростянецької РДА та Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

        Позитивним прикладом захисту трудових прав працівників можуть слугувати також дії голови профкому КП «Райкомунгосп» міста Тростянець, який зініціював відстоювання рівня оплати праці на підприємстві та встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги у судовому порядку.

       Завдяки послідовній та наполегливій роботі обкому Профспілки з органами місцевої влади на більшості підприємств в поточному році вдалося добитися економічно обґрунтованих тарифів та рівня оплати праці згідно норм Галузевої угоди.

       Разом з тим, на соціальний захист працівників та мотивацію профчленства негативно впливає фінансова нестабільність більшості підприємств; вона є основною причиною затримок виплати заробітної плати, низького її рівня, що інколи стає поштовхом до виходу з Профспілки зневірених працівників.

      За таких умов обком Профспілки бореться за збереження кожної первинної профорганізації та докладає зусиль для більш результативної роботи профкомів, насамперед у сфері колективно-трудового регулювання.

      Спеціалістами обкому напрацьована система практичної допомоги первинкам: розроблено макети колективних договорів з урахуванням вимог та норм галузевої та територіальної угод; організовано  практичні тренінги щодо формування та порядку укладення колдоговорів,  проводиться попередня їх експертиза та забезпечується правовий супровід при укладені та реєстрації колдоговорів.

       Тематика навчання, яке організовують спеціалісти обкому Профспілки, направлена в основному на набуття знань та практичних навиків у розв’язанні  економічних та соціальних проблем. При цьому до навчального процесу залучаються фахівці облпрофради, інспекції праці, податкових органів, юстиції та комісії з посередництва та примирення.

       В обласній організації Профспілки налагоджена система громадського контролю. Минулого року працівниками обкому та профактивістами перевірено роботу керівників на 14 підприємствах галузі, де було виявлено порушення законодавства  в частині оплати праці, порядку звільнення працівників; встановлено факти невиконання зобов’язань за колективними договорами та фінансових зобов’язань перед Профспілкою. Загалом виявлено недотримання прав  понад тисячі працівників.

            За фактами виявлених порушень профорганами направлено  6 подань  роботодавцям та  15 повідомлень –  органам місцевого самоврядування та прокуратури.

            В першому півріччі 2014 року громадськими інспекторами проконтрольовано дотримання трудового законодавства на 8  галузевих підприємствах в містах Суми, Конотоп, Глухів, Тростянець. Встановлено 10 випадків порушення законодавства з оплати праці, 7 випадків порушень фінансових зобов’язань перед профспілкою; виявлено недотримання  прав 138 працівників. Про усі ці факти було проінформовано відповідні органи влади та місцевого самоврядування.

            Важливою та відповідальною ділянкою роботи обласного комітету та інших виборних органів Профспілки  є створення здорових та безпечних умов праці відтворення робочої сили. Ці питання відображаються в основних розділах  колективних договорів підприємств та угод  і знаходяться під постійним контролем профактиву.

            Так, на початку п.р. комісією обкому Профспілки за участі  працівників відділу праці Сумської міської ради було вивчено та розглянуто на засіданні президії стан безпеки праці на КП «Електроавтотранс». Члени президії обкому визнали, що існуючий стан охорони праці на цьому підприємстві не відповідає вимогам законодавства України та нормам галузевої угоди; не виконуються також положення колективного договору. Президія одноголосно підтримала рішення профкому підприємства про невідповідність керівника займаній посаді. На вимогу профспілкових органів Сумська міська рада звільнила його. З новим керівником в даний час робота на підприємстві стабілізувалася, ліквідована заборгованість із заробітної плати, виконуються  інші зобов’язання колективного договору на 2014 рік.

            В обласній організації Профспілки практикується проведення конкурсів на кращу первинну   профорганізацію, кращий громадський інспектор з охорони праці, кращий колективний договір.

            Обком Профспілки разом з профкомами опікується питаннями оздоровлення трудящих та дітей. Щорічно у літніх оздоровчих таборах за участі профактиву оздоровлюється близько 700 дітей та підлітків.

            Для  посилення мотивації профчленства обком Профспілки організовує зустрічі в трудових колективах, де спеціалісти роз’яснюють переваги членів Профспілки, інформують працівників про захист їх прав та соціальні гарантії, які відстоюють профспілкові органи при укладенні галузевої та територіальної угоди, про участь профспілок в управлінні фондами соціального страхування, про профспілкову солідарність тощо. Значну пропагандистську роботу на користь профспілкового членства обком проводить через свій Інформаційний вісник.  

            Разом з тим, в практичній діяльності виборних профспілкових органів Сумської організації, як і в інших територіальних організаціях Профспілки, виникає чимало проблемних питань, які не завжди вдається вирішувати позитивно.

            Так, всупереч територіальної галузевої угоди, яка була укладена обласним комітетом Профспілки та Сумським міськвиконкомом, минулого року за рішенням міської ради було здійснено, без попередження профспілкової сторони, реформування підприємств житлового господарства міста. Підприємства фактично були ліквідовані і четверта частина працівників підпала під скорочення.  Звільнено було ветеранів праці, сімейні династії, профактивістів, які складали основу територіальної організації Профспілки. Подання обкому Профспілки в судові інстанції на неправомірні дії місцевої влади не знайшли підтримки, включаючи і Вищий адміністративний суд України.

           В обласній організації мають місце факти недотримання роботодавцями мінімальних гарантій в оплаті праці, довготривалої затримки виплати заробітної плати, не перерахування роботодавцями утриманих членських профспілкових внесків. Не всюди виконується стаття 44  Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині, що стосується перерахування профкомам не менше 0,3 відсотка від фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

         Через фінансові труднощі на багатьох підприємствах не забезпечується виділення у повному обсязі коштів згідно норм  з охорони праці, в наслідок чого  не виконуються зобов’язання колдоговорів щодо покращення умов праці, атестації та модернізації робочих місць і обладнання, що потенційно не сприяє мотивації профчленства. 

        За минулий рік чисельність обласної організації Профспілки скоротилася на 277 членів. Основною причиною падіння профчленства є постійна реорганізація підприємств та зміна їх форми власності, прихід нових керівників, які всіляко заважають утворювати первинні профорганізації в приватних суб’єктах господарювання.

        Певні труднощі виникають в роботі обкому Профспілки у зв’язку з значною питомою вагою  малочисельних первинних організацій;  вони складають 68 відсотків від загальної кількості первинок. Значні обсяги робіт, які змушені виконувати незвільнені від основної роботи виборні профспілкові  працівники (реєстрація, податкова звітність, фінансова робота, протокольне господарство) знижують їх активність.

       Пропозиції щодо посилення мотиваційної роботи викладено в проекті постанови Президії ЦК Профспілки.

       Просимо розглянути.                                                                                                                                                                                                                                            Відділ праці і захисту економічних прав та інтересів

                                                                                     трудящих ЦК Профспілки України 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

 03.10.2014 р.                                                                                  м. К и ї в                                            № П - 15 -3

Про товариство з обмеженою

відповідальністю «Лазурь»

         Товариство з обмеженою відповідальністю «Лазурь» було створено на базі незакінченого будівництва санаторію-профілакторію в м. Севастополі, яке Центральний комітет Профспілки та Мінжитлокомунгосп розпочали ще до набуття Україною незалежності.

         У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями, починаючи з 90-х років минулого століття, ЦК Профспілки змушений був залучити до продовження  будівництва цього об’єкту інших учасників, які стали співзасновниками ТОВ «Лазурь». В розвиток оздоровниці вкладено мільйони гривень трудових колективів та профспілкових організацій галузевих підприємств.

Після завершення будівництва на базі ТОВ «Лазурь» щорічно відпочивали близько 3-х тисяч працівників галузевих підприємств з усіх областей України.

2014 року у зв’язку з окупацією території АР Крим господарську діяльність ТОВ «Лазурь» було призупинено і його загальні збори прийняли рішення, яке зобов’язало виконавчу Дирекцію до законодавчого визначення особливостей економічної діяльності в АР Крим та м. Севастополі вжити усіх можливих заходів щодо збереження майна цієї оздоровниці.

        У червні п.р. новий  Уряд м. Севастополя відібрав та передав Фонду комунального майна м. Севастополя 11,3 відсотка частки в статному капіталі ТОВ «Лазурь», яка  раніше належала Держпідприємству «Український карантинний розсадник», заборонив виконавчій Дирекції погоджувати та підписувати будь-які розпорядчі документи, а також  запропонував зареєструвати Товариство згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

У зв’язку з невизначеністю, керівництво  Товариства 11 липня 2014 року звернулося за роз’ясненнями  стосовно застосування правових механізмів управління майном на окупованій території АР Крим та захисту порушених прав учасників Товариства до Міністерства юстиції України.

В наданій відповіді Мінюст зазначив, що  в умовах окупації Російською Федерацією території АР Крим та м. Севастополя держава, як гарант дотримання Конституції України на всій території, не може повною мірою забезпечити всю повноту влади, хоча  за державою Україна, територіальними  громадами, органами  місцевого самоврядування та підприємствами зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно.

 Відповідно до статті 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» №1207 – VІІ від 27.04.2014 р. держава  зобов’язується вживати всіх можливих заходів для якнайшвидшого звільнення території України від окупації та відновлення порушених прав і свобод громадян та суб’єктів господарювання.

 А статтею 13 цього Закону передбачено, що особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території визначаються окремим Законом, розробку  якого доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі.   

          Мінюст повідомив також, що 19.06.2014 р. Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону України «Про податковий та митний контроль у втраченій економічній зоні АР Крим та про особливості здійснення економічної діяльності  на тимчасово окупованій території України» (реєстр.     № 4032а від 06.06.2014 р.), який передбачає врегулювання правових відносин між фізичними та юридичними особами, що знаходяться на території АР Крим та за її межами.

Враховуючи, що на той час питання про економічну діяльність на  окупованій території України остаточно не було визначено, учасники ТОВ «Лазурь» (ЦК Профспілки, Запорізький та Донецький обкоми Профспілки) висловилися проти пропозиції проведення загальних зборів Товариства 12 вересня 2014 року, де планувалось розглянути питання про перереєстрацію ТОВ «Лазурь» згідно з законодавством РФ, розцінюючи її, як провокаційну.

На що нинішня влада міста Севастополя відреагувала прийняттям окремого розпорядження «Об управлении ООО «Лазурь» від 05.09.2014 року  № 544, згідно якого вона  відібрала та визначила власником частки, яка належала профспілковим організаціям,  державі і місцевим органам влади України - місто Севастополь в особі Уряду Севастополя.

Фактично, всупереч нормам міжнародного права, відбулася експропріація, як обмеження   права власності та неможливості мирно володіти, користуватися та розпоряджатися майновим об’єктом.

Аналогічна ситуація склалася і з санаторно-курортними закладами ФПУ.     

         26 березня 2014 року Державною Радою Республіки Крим було прийнято Постанову № 1824-6/14 «Про організацію роботи санаторно-курортних, оздоровчих закладів, які знаходяться у власності Республіки Крим», згідно з  якою усі санаторно-курортні, оздоровчі та туристичні заклади було визнано власністю Республіки Крим. До переліку ввійшли 23 майнових об’єкта, які належали ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», та 2 унітарних підприємства, створених ФПУ.

З метою захисту майнових прав керівництво ФПУ звернулося до Прем’єр-міністра України, Міністерства юстиції; проводились консультації щодо вирішення аналогічних спорів з провідними юридичними компаніями. Свою правову позицію  з цих питань ФПУ висловила і Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини.

За підсумками цих звернень та консультацій вимоги ФПУ щодо захисту майнових прав на окупованій території  включено у заяву Урядового уповноваженого у зв’язку  з «націоналізацією»  Російською Федерацією майна державних органів України на території АР Крим. Президія ФПУ визнала цей шлях найбільш прийнятним та оптимальним.  

Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Схвалити дії учасників ТОВ «Лазурь» від галузевої Профспілки щодо збереження майна ТОВ «Лазурь», яке знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України в м. Севастополі.

2. Зобов’язати всіх учасників ТОВ «Лазурь» від галузевої Профспілки вирішувати будь-які  питання щодо цього Товариства, з чітким дотриманням чинного законодавства України та міжнародного права.

3. Доручити голові ЦК Профспілки Романюку О.І. звернутися до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з клопотанням про включення вимог Профспілки щодо захисту її   прав на вільне володіння своїм майном  в ТОВ «Лазурь»  на території міста Севастополь.

                                                                                                 Голова ЦК  Профспілки України                                         О.І. Романюк    

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                           

Додаток 1

                                                                                                                                                                                                    до постанови Президії

                                                                                                                                                                                                    ЦК Профспілки України

                                                                                                                                                                                                     від 03.10.2014 р. №  П - 15 -     

ПОКАЗНИКИ

з підсумків Всеукраїнського огляду на кращу організацію
оздоровлення та відпочинку дітей у 2014
році

Профспілка працівників житлово-комунального господарства,                                      

місцевої промисловості побутового обслуговування населення України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дитячих оздоровчих закладів

Кількість оздоровлених дітей

Кількість оздоровлених при тривалості зміни

Залучено коштів (млн. грн.)

Середня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               вартість путівки у змінах (грн.)

Усього

у тому числі :

14

днів

18 днів

21 день

Усього

у тому числі :

14

днів

18

днів

21 день

у власному регіоні

за межами власного регіону

госпо­дарських суб'єктів

проф­спілко-вих

ФСС

спонсор­ських

батьків­ських

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

16292

14811

1481

2990

59

10255

39,2

8,9                                                                            8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8,9

13,0

6,8

5,5

5,0

1 8 05  5

3207                                                            3207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2900        2900