ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

П Р Е З И Д І Я  

 

П О С Т А Н О В А

 

09.04.2014                                           м. Київ                                             П-13

 

Про практику роботи Тернопільського

обласного  комітету  Профспілки щодо

посилення мотивації профспілкового членства

           

            Президія ЦК Профспілки  ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

            1. Інформацію про роботу Тернопільської обласної організації Профспілки щодо посилення мотивації профспілкового членства взяти до відома (додається).

            2. З метою організаційного зміцнення і залучення нових членів Профспілки рекомендувати виборним органам територіальних організації  Профспілки:

            - впроваджувати нові форми і методи роботи, використовуючи додаткові моральні та матеріальні стимули для підвищення престижності роботи у Профспілці;

            - створювати нові організації та залучати у профспілкові ряди працівників галузевих підприємств різних форм власності шляхом мотивації профспілкового членства;

            - максимально використовувати можливості засобів масової інформації, розвивати та створювати власні засоби інформації, орієнтовані на профспілковий актив, членів Профспілки, широку громадськість;

            - поширити практику організації для членів Профспілки професійних та тематичних свят і конкурсів, змагань, інших культурно-масових та оздоровчих заходів;

            - ініціювати нагородження профспілкових активістів державними нагородами, галузевими та профспілковими відзнаками.

            3. Доручити Кримському республіканському, обласним, міським  комітетам (радам) Профспілки особливу увагу приділяти роботі з головами первинних профспілкових організацій, для чого:

            - забезпечувати їх періодичне навчання з усіх напрямів профспілкової діяльності, інформувати профспілкових працівників і активістів про роль, місце і результати діяльності профспілок в суспільстві, їх функції та завдання;

            - формувати у профспілкових працівників і активістів, особливо у молоді, внутрішнє переконання у суспільно-соціальній значимості профспілок як ключової ланки захисту інтересів трудівників;

            - створювати матеріальні і моральні стимули  для залучення до профспілкової роботи авторитетних і освічених лідерів, встановлювати додаткові соціальні пільги та гарантії як на час їх трудової діяльності, так і після її завершення, впроваджувати нові підходи до оплати і стимулювання праці профспілкових працівників, добиватися встановлення в колективних договорах виплат, доплат профспілковим працівникам і активістам;

            - створювати ефективний резерв кадрів, залучати до профспілкової діяльності молодь, працівників, здатних працювати за нових економічних та соціальних умов та послідовно і принципово відстоювати позиції Профспілки;

            4. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника  голови  ЦК Профспілки Кулешу А.А.     

 

Голова ЦК Профспілки

                          України                                                           О.І. Романюк

                           

ІНФОРМАЦІЯ  

про практику роботи Тернопільського обласного комітету Профспілки щодо посилення мотивації профспілкового членства

 

          Тернопільська обласна організація Профспілки станом на 01.01.2014р. налічувала 3326 членів Профспілки, що складає 91% від загальної кількості працюючих на підприємствах галузі, де діють первинні профспілкові організації, або 80% працюючих в галузевих підприємствах області. В області функціонують 45 первинних організації Профспілки на галузевих підприємствах та одна профгрупа.

            Обласний комітет Профспілки визначив основними напрямами своєї діяльності відстоювання всіма доступними методами трудових, соціальних і економічних прав членів Профспілки, збереження трудових колективів. 

         Проте, через безперервні зміни структури, умов надання житлово-комунальних послуг, перехід на приватну форму власності підприємств в області постійно змінюється перелік житлово-комунальних послуг та скорочується чисельність працівників, які їх надають.

         Загальна чисельність працюючих в житлово-комунальному господарстві області протягом кількох років скоротилася з 6,5 тис. до 3,9 тис. осіб. На базі 19 з 21 комунального житлово-експлуатаційного підприємства створені приватні структури. В комунальній власності залишилися 19 з 37 підприємств водопостачання і 2 комунальної теплоенергетики.

            Середня заробітна плата в житлово-комунальній сфері області складає близько 2400 грн., що є найнижчим показником в Україні.

          Завдяки зусиллям обкому Профспілки протягом минулого року вдалося відновити діяльність і взяти на облік 8 нових первинних профспілкових організацій, проте загальна їх кількість зменшилась на 6 організацій. На 8,0% скоротилась загальна чисельність членів Профспілки в області.

            Причини зменшення чисельності членів Профспілки криються не тільки у реорганізації системи житлово-комунального обслуговування населення області, ліквідації чи зміні власників окремих підприємств, а й у зневірі окремих трудівників у можливостях профспілкових структур відстоювати інтереси людей праці за умов наступу роботодавців, погіршення фінансового стану підприємств, постійного їх недофінансування і недосконалої тарифної політики, а також вкрай низького рівня та невчасності виплати заробітної плати в галузі.

            Для посилення мотивації профспілкового членства президією обкому Профспілки прийнято рішення більш ефективно використовувати всі можливості колективних договорів та угод, як головного механізму захисту прав та інтересів працівників.

Для забезпечення підготовчого процесу у роботі над укладенням колективних договорів, фахівці обкому Профспілки двічі на рік проводить семінари-навчання, тренінги з головами профспілкових комітетів, профактивом, провідними спеціалістами підприємств із залученням  фахівців обласної ради профспілок, Податкової служби, Пенсійного фонду, служби зайнятості.

         Введено практику щорічне проведення семінарів-навчання з керівниками підприємств, головами профкомітетів з впровадження передового кращого досвіду роботи підприємств житлово-комунального господарства інших областей, на яких вивчаються як питання виробничої діяльності колективів, так і організація оплати та охорони праці, стан соціально-побутових умов, оздоровлення працівників і членів їх сімей. 

          Члени обкому Профспілки постійно беруть участь у зборах та конференціях первинних профорганізацій. Завдяки цій роботі на 91 відсотку галузевих підприємств укладено колективні договори, в яких закладено умови як зростання економічних показників, так і соціально-економічного розвитку колективів.

         Обласним комітетом Профспілки спільно з Тернопільським міським управлінням житлово-комунального господарства налагоджено співпрацю і вивчення досвіду роботи в ринкових умовах підприємств, які надають послуги населенню в містах-побратимах Люблін, Тарнов, Катовіце, Прага, Мюнхен. Під час відвідання міст-побратимів вивчається їх досвід у обслуговуванні житла, доріг, комунальної інфраструктури. В подальшому після укладання відповідних угод про співпрацю з суміжними підприємствами, придбання їх ліфтів, тролейбусів, сміттєзбиральної техніки, механізмів посипки і прибирання доріг відбувається  полегшення праці нашим членам профспілки, з’являється можливість  механізувати їх працю, забезпечити надання якісних послуг населенню.

            Важливим напрямом діяльності обласної організації Профспілки щодо мотивації профспілкового членства стала системна боротьба з порушенням роботодавцями вимог чинного законодавства про працю, зокрема, права на своєчасну оплату праці працівникам. Заборгованість із заробітної плати за 3 роки знизилась із 800 тис. грн. до 180 тис. грн. на кінець року, а в окремі місяці і до 40 тис. грн.

         Для вирішення цієї проблеми президія обкому Профспілки неодноразово зверталась до Міністерства інфраструктури, ЦК Профспілки, Федерації профспілок України, органів виконавчої влади на місцях, проводили акції протесту, блокуючи роботу Державного казначейства в області при затримці ним перераховувань коштів підприємствам за виконані роботи.  

         В минулому році таким чином вдалось розблокувати субвенцію з Державного бюджету КП «Тернопільелектротранс»,  що дало змогу повернути заборговану двохмісячну заробітну плату працівникам. Це сприяло значному

реальному поліпшенню мотивації профспілкового членства  серед працівників підприємства.

         Обласним комітетом Профспілки разом з громадськими інспекторами праці в профорганізаціях надана консультативно-правова допомога 168 членам Профспілки. Перевірено 8 організацій з питань дотримання норм чинного трудового законодавства з наданням пропозицій керівникам підприємств, органам місцевого самоврядування з усунення виявлених порушень. Розглянуто 2 письмові скарги профорганізацій і 14 усних. Надана допомога 12 працівникам в поданні позовних заяв до суду про порушення їх прав, з яких 10 отримали позитивне  вирішення. За результатами цих дій повернуто людям понад 92 тис. грн. компенсацій і заробітної плати.

         Надана допомога профкомітету ПП «Люкс» м. Тернополя у відстоюванні в судах правомірності прийнятих своїх рішень, дачна згода на звільнення бухгалтера – члена Профспілки з роботи за недовіру.

         Надавалась правова допомога колективу КП «Міська шляхоексплуатаційна дільниця» в питанні забезпечення роботою колективу, поверненні заборгованої заробітної плати в сумі 180 тис. грн.

         Позитивно вирішено питання з адміністрацією професійно-технічного училища послуг і дизайну питання режиму роботи чергових гуртожитку училища.

         Після вивчення і розгляду позитивно вирішено забезпечення працівників харчуванням за шкідливі умови праці в КП «Тернопільелектротранс», що було додатково передбачено в грудні 2013 року в колективному договорі підприємства.

            Значну увагу обком Профспілки приділяє організації культурно-масової і оздоровчої роботи, насамперед питанням оздоровлення трудящих та їхніх дітей, сприянню діяльності творчих колективів. Прикладом успішної роботи є відновлення діяльності хорового колективу в КП «Тернопільводоканал», який свою майстерність зміг показати на щорічних Різдвяних колядках, міських конкурсах.

            Протягом оздоровчого сезону обком Профспілки організував оздоровлення трудящих на  базах відпочинку «Тернопіль» і «Надзбруччя» в Одеській області за половину вартості путівки.

            Обласний комітет Профспілки, профкомітети завжди підтримують своїх членів Профспілки в скрутні часи, що передбачено в колективних договорах, бюджетах профкомів, обкому Профспілки. Щорічно таку підтримку отримують близько 1,5 тис. спілчан.

З метою заохочення членів Профспілки до здорового способу життя обласний комітет Профспілки постійно залучає колективи підприємств житлово-комунального господарства до найактивнішої участі у спортивних заходах:  щорічно проводяться міська і обласна спартакіади, спартакіади до професійного свята, участь в яких щоразу беруть все більше колективів.

            Дедалі популярним серед підприємств житлово-комунального господарства стають щорічний конкурс професійної майстерності  і вшанування кращих за професією працівників підприємств галузі серед слюсарів, електриків, двірників, водіїв.

            Поважаючи і підтримуючи духовні потреби членів Профспілки, обком щорічно до Великодня організовують професійні Прощі до святих місць – Зарваницького Духовного Центру, до яких запрошують колег з сусідніх областей України. В минулому році чисельність прочан склала близько 1,5 тис.осіб.

            Обком Профспілки минулого року значних зусиль докладав до організаційного відтворення діючих первинних профспілкових організацій. В приватних житлових підприємствах міста Тернополя працівникам обкому профспілки в 2013 році довелось двічі відновлювати діяльність первинних профорганізацій, що було спричинено неодноразовими змінами структури і поділом на дочірні приватні підприємства.

            Повільно відновлюються ліквідовані профорганізації в районних комбінатах комунальних підприємств, де новим керівникам, представникам політичних партій, некомфортно працювати з організаціями, які вимагають дотримання вимог трудового законодавства України. Обкомом вишукуються шляхи переконання як керівників, так і працівників в діяльності профорганізацій. Проте, цьому процесу дуже шкодить можливість укладення колективних договорів на підприємствах між адміністрацією і не тільки з профкомом, а і так званими «представниками трудових колективів» в особі будь-якого працівника або ради трудового колективу. Нажаль місцеві органи влади реєструють такі договори.

            Проте, Тернопільський обласний комітет Профспілки, профкомітети ще мають можливості для посилення мотивації профчленства. Це стосується поліпшення інформаційно-роз’яснювальної роботи, впровадження засобів підготовки і проведення навчання профактиву, інформування членів Профспілки, поширення передових методів і прикладів успішного вирішення тих чи інших економічних і соціально-побутових питань.

Недостатньо ведеться робота з тими керівниками, які здійснюють приховану діяльність проти створення профспілкових організацій на нових підприємствах або з їх ліквідації  - на існуючих.

            Пропозиції щодо покращання мотиваційної роботи з профчленства викладено у проекті постанови президії ЦК Профспілки.

            Просимо розглянути.

                                                       Тернопільська обласна організація Профспілки

                                                             Сектор організаційної роботи ЦК Профспілки України