Інформація

про підсумки правозахисної роботи

у Профспілці за перше півріччя    2021 року

 

          Правовий захист прав і інтересів членів Профспілки та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю є одним із пріоритетних напрямків та предметом постійної уваги усіх виборних органів Профспілки.

 Робота у цьому напрямку  проводиться  у тісній співпраці первинних, міських та територіальних організацій Профспілки з роботодавцями, місцевими  органами влади, відділеннями Національної служби посередництва і примирення, Державною службою з питань праці;  а на рівні  Центрального комітету - з Міністерством розвитку громад та територій України, галузевими асоціаціями та корпораціями, з Асоціацією міст України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, іншими органами виконавчої влади.

          У січні 2021 року до Міжнародного валютного фонду було направлено спільний лист Асоціації «Укртеплокомуненерго», Асоціації міст України, ЦК Профспілки та Всеукраїнської конфедерації роботодавців ЖКГ України про включення до  Меморандуму МВФ питання погашення заборгованості підприємств теплокомуненерго перед постачальниками газу.

           На початку лютого 2021 р. ЦК Профспілки звернувся до Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань в галузі ЖКГ. 22 лютого п.р. від Голови Комітету ВРУ надійшла відповідь з роз’ясненнями щодо порушених питань.

          11 березня 2021 р. у зв’язку з загостренням фінансово-економічного стану на підприємствах ТКЕ ЦК Профспілки звернувся до Президента України, Прем’єр міністра України, Міністра розвитку громад і територій України з пропозиціями з вирішення ситуації, що  склалася.

          29 березня п.р. ЦК Профспілки направив спільний з Асоціацією «Укртеплокомуненерго» та Асоціацією міст України   лист про скликання наради з питань вирішення проблем галузі теплопостачання та стану виконання Меморандуму про взаєморозуміння.

          Відповідно до листа КП «Донецьктеплокомуненерго» та директорів міських і районних підприємств теплопостачання Донецької області, звернень від багатьох підприємств теплопостачання з різних регіонів України ЦК Профспілки звернувся  до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України з проханням провести цільову нараду щодо вирішення проблемних питань ТКЕ на рівні ВРУ за участю народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади, Асоціації міст України, Асоціації «Укртеплокомуненерго», ЦК Профспілки. Відповіді надійшли від ВРУ, Мінфіну, Мінрегіону та НКРЕКП.   В них повідомляється про законодавчі та нормативні акти, які прийняті  і будуть прийняті для вирішення питань, порушених у листі ЦК Профспілки.

22 квітня 2021 року було внесено зміни і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців

 

 

2

«Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної господарства

України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2017-2021 роки. Пункт 3.1.2. Галузевої угоди викладено в новій редакції: «мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю в розмірі прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника І-го розряду з 1 червня 2021 року в розмірі не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Таким чином, зростання мінімальної тарифної ставки робітника І-го розряду становить 12,5% (від попереднього розміру – 160%).

Спеціалістами ЦК Профспілки надавались консультації та роз’яснення з різних питань на запити профспілкових організацій та членів Профспілки з Харківської, Сумської, Рівненської областей та міста Києва. В окремих випадках керівництво ЦК Профспілки зверталось за допомогою у розв’язанні нагальних проблем профорганізацій, які потребували втручання вищих органів влади до Федерації профспілок України.

Виборні органи територіальних організацій Профспілки у першому півріччі 2021 року  зосереджували зусилля на ключових питаннях діяльності профспілок – збереженні чисельності та повної продуктивної зайнятості працюючих, підвищення рівня та своєчасності виплати заробітної плати, соціального захисту працівників, створення належних умов праці тощо.

Станом на 01 липня 2021 року кадровий потенціал Профспілки, який здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, становить 91 інспектор праці та повноважних представників Профспілки.

          За підсумками 1 півріччя 2021 року ними проведено 91 перевірку додержання вимог законодавства про працю, якими було охоплено 91 юридичну особу. В ході перевірок виявлено 3850 порушень трудового законодавства, зокрема : у сфері оплати праці -190; стосовно зміни істотних  умов праці - 31; звільнення та переведення - 23; робочого часу - 14;  відпочинку  -1; праці жінок - 1; гарантій та компенсацій - 6; інших - 16.

          Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 3380 осіб.

          За звітний період з метою поновлення трудових прав працівників було  підготовлено та направлено в різні інстанції - 85 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 69 надіслано роботодавцям, а решта 16 органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Крім того, територіальними організаціями Профспілки було надіслано письмові повідомлення про виявлені факти порушень органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування - 276, вищим профспілковим органам - 5, керівництву ФПУ - 2.  із загальної кількості порушень 157 було усунуто.

          У звітному періоді фахівцями обласних організацій Профспілки було надано спілчанам та профспілковим організаціям 2663 консультації з правових питань; складено позовних заяв та інших процесуальних документів – 681, з них: 666 - членам Профспілки,  9 - профспілковим організаціям. Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали інспектори праці та повноважні представники Профспілки у звітному періоді, склала 859 осіб. На

3

користь працівників було винесено 660 судових рішень, із яких: 23 питання звільнення та переведення, 658 щодо оплати праці. Загальна сума стягнень на користь працівників склала понад 4,3 млн. грн.

           З метою підвищення правової обізнаності спілчан територіальними організаціями Профспілки проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: було підготовлено для використання в роботі 315 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 52 роз’яснення законодавства, проведено 73 навчань профактиву з питань застосування трудового законодавства.

           У першому півріччі 2021 року, враховуючи негативну епідеміологічну ситуацію, що розпочалась ще у 1 півріччі 2020 року, організації Профспілки вимушені були працювати з урахуванням суттєвих обмежень щодо проведення масових заходів. У зв’язку із пандемією коронавірусу значно менше було проведено семінарів, навчань, різноманітних акцій тощо. Як наслідок деякі показники правової роботи виявились нижчими, ніж у минулі роки.

          Проте, і за таких складних умов більшість організацій Профспілки гідно захищали права спілчан; неодноразово звертались за допомогою до Уповноваженого з прав людини, Держпраці,  поліції, Мінюсту, Кабміну (відповідних міжвідомчих комісій), АМК, органів місцевого самоврядування, судів.

          Так, за правовим супроводом Запорізького обкому Профспілки було направлено 608 заяв працівників КП «Бердянськводоканал» до Комісії по трудових спорах, що дало можливість повернути їм зарплатні борги за травень, червень місяці цього року на суму 4,3 млн.грн.

          У більшості цієї територіальної організацій Профспілки налагоджено громадський контроль реалізації зобов’язань колективних договорів на підвідомчих підприємствах щодо виконання вимог ст. 250 КЗпПУ, ст. 44 «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та положення  Галузевої угоди відносно здійснення відрахувань профкомам коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

          У зв’язку з тим, що з вини держави на ряді теплопостачальних підприємств Кіровоградської області заарештовано їх рахунки, за втручання представників обкому Профспілки працівники отримують заробітну плату через рішення  комісії по трудових спорах.

           Налагоджена тісна співпраця Харківського обкому Профспілки з  територіальним відділенням Національної служби посередництва і примирення України з питань створення стабільності в трудових колективах, усунення розбіжностей між працівниками та роботодавцями. Результатом цієї роботи стало зменшення випадків конфліктних ситуацій на галузевих підприємствах та відсутність колективних трудових спорів. Селищні та міські ради Харківщини погоджуються з помилковістю своїх дій та поступово приводять оклади працівників галузевих підприємств у відповідність до законодавства з урахуванням норм та коефіцієнтів Галузевої  угоди.

          Фахівцями Дніпропетровського обкому Профспілки надана практична допомога в роботі КТС; разом з профспілковими комітетами ДКП «Дніпро-Західний Донбас», КП «Апостоловеводоканал» ДОР, ВЖРЕО м. Жовті Води направлені листи власникам підприємств про надання їм фінансової підтримки.

 

4

 

Саме завдяки цьому заборгованість із заробітної плати на цих підприємствах протягом півріччя зменшилась більш ніж на 2 млн. грн.

          17 червня п.р. в Дніпропетровській області прийнято та підписано галузеву територіальну угоду з  підвищеними коефіцієнтами по зарплаті, окремим додатком за вимогою профспілкової сторони до неї прийнятий список підприємств, на які вона розповсюджується в обов’язковому порядку.

          В лютому 2021 року сесією Чернівецької міської ради прийнято рішення “Про реорганізацію шляхом приєднання семи КЖРЕПІВ до новоствореного комунального підприємства «Містосервіс».

          Незважаючи на те, що звернення обласного комітету Профспілки до міського голови та депутатів міської ради щодо включення до складу міської комісії з даної реорганізації свого представника  не було враховано і офіційно не було введено до складу комісії голову обласної організації Профспілки, обласна організація  все рівно приймала активну участь в усіх засіданнях цієї комісії.

          Все це дало можливість провести реорганізацію без значного звільнення працівників. Всі працівники ліквідованих КЖРЕПІВ були зараховані до штатного розпису КП «Містосервіс». На сьогоднішній день на підприємстві проведено профспілкові збори трудового колективу, створено нову профспілкову організацію, обрано голову та профспілковий комітет.

           Протягом звітного періоду значна увага приділялась регулюванню колективно-трудових відносин з органами влади і роботодавцями, захисту трудових і соціально-економічних прав працюючих, організаційному та фінансовому забезпеченню діяльності первинних профспілкових організацій також  в Вінницькій, Львівській, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській та інших обласних організаціях Профспілки.

 

Пропозиції щодо посилення правозахисної роботи викладені в постанові Президії ЦК Профспілки. Прошу розглянути.

                                                                     

                                                                         Юрисконсульт виконавчого  апарату ЦК Профспілки