Інформація

про підсумки виконання галузевих, територіальних угод,

колективних договорів за 2020 рік та організацію виконання

взятих зобов’язань на 2021 рік  

     В умовах поглиблення соціально - економічної кризи, а також  поширення коронавірусної хвороби одним із головних завдань профспілок на сучасному етапі є вдосконалення та недопущення згортання колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на всіх рівнях.

Постановою Президії ЦК Профспілки від 29.12.2020р., враховуючи встановлення державою нових гарантованих показників в оплаті праці, а також для опрацювання пропозицій до Галузевої угоди, які надійшли від територіальних організацій Профспілки, було створено робочу групу.

   04 лютого 2021 р.  в м. Києві відбулось засідання робочої групи з розгляду пропозицій до Галузевої угоди, які надійшли від територіальних організацій Профспілки. Участь в засіданні прийняли представники Міністерства розвитку громад та територій України.  

22 квітня 2021 року було внесено зміни і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної господарства України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2017-2021 роки.

Пункт 3.1.2. Галузевої угоди викладено в новій редакції: «мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю в розмірі прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника І-го розряду з 1 червня 2021 року в розмірі не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Таким чином, зростання мінімальної тарифної ставки робітника І-го розряду становить 12,5% (від попереднього розміру – 160%).

Обкомами Профспілки проводились семінари-навчання з профактивом підприємств, на яких доводилася інформація про нове  в законодавстві про оплату і охорону праці, про внесені зміни і доповнення до чинних нормативних актів, надавалися  рекомендації щодо  їх застосування.   

Відповідно до планів роботи проводилась перевірка відповідності колдоговорів встановленим нормам Галузевої та територіальних угод. Розроблені відповідні методичні рекомендації та макети колективних договорів з врахуванням змін у трудовому законодавстві.

В ході колдоговірної кампанії в кінці 2020 року та I кв. 2021 року на галузевих підприємствах за підтримки обласних комітетів Профспілки проведені загальні збори, конференції, на яких підбивалися підсумки виконання сторонами колдоговірних зобов’язань та прийняття нових колдоговорів.  

   Згідно із статистичними даними, наданими обкомами Профспілки, станом на 1 квітня 2021 року колективні договори  укладено на 93,2 відсотках підприємств, де діють профорганізації; договірним  процесом охоплено близько 200 тис. працівників.

Виборні територіальні органи для вирішення соціально-економічних питань використовують також територіальні угоди, які укладаються між облдержадміністраціями, облрадами, об’єднаними територіальними громадами, об’єднаннями роботодавців та профспілками. До них обкоми Профспілки включають  зобов’язання сторін, що стосуються соціального захисту працівників галузевих підприємств.

Дніпропетровським обкомом Профспілки з  метою  вивчення справ щодо застосування на практиці  зобов’язань Галузевої та Територіальної угод щомісяця проводиться моніторинг  стану їх виконання.     

З урахуванням положень Галузевої угоди в області діє Територіальна угода між  Департаментом ЖКГ та будівництва  ОДА, Дніпропетровською обласною організацією роботодавців та обласною організацією Профспілки. 

 Середня заробітна плата на підприємствах житлово - комунального господарства області за 2020 р.  склала 10662 грн., що на 6,9 % більше попереднього року.

 За ініціативи обкому, міськкомів Профспілки, окремих профспілкових комітетів в рамках виконання зобов’язань угод, колдоговорів виконаний значний обсяг робіт щодо попередження і запобігання процесам поширення пандемії. Фахівцями обкому Профспілки були розроблені Методичні рекомендації про роботу виборних профспілкових органів в умовах пандемії. Всі ці  питання знайшли відображення в колективних договорах підприємств.

  Як і в попередні роки обкомом Профспілки на  допомогу в організації та проведенні колдоговірної роботи, з урахуванням вимог сьогодення, були розроблені та надані для практичного застосування зразок колдоговору, методичні рекомендації, які враховують всі законодавчі та нормативні новації, які відбулися.

Використовуючи систему ZOOM проводилися семінари, навчальні квести, круглі столи  з питань організації та проведення колдоговірної роботи, де не тільки фахівці обкому (міськкомів) Профспілки навчали питанням колдоговірної роботи, а і кращі профспілкові лідери, фахівці підприємств ділилися  досвідом своєї роботи.

  Продовжувалась  експертиза проектів колдоговорів перед їх прийняттям на конференціях (зборах) та їх реєстрації. Всі   виявлені зауваження, пропозиції щодо їх включення до колдоговорів виправлялися підприємствами, що  сприяло покращенню  змістовності, відповідності колдоговорів  вимогам чинного в Україні законодавства.

  Виконуючи зобов’язання угод і колдоговорів проводилась робота щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці. Щоквартально проводився вищій рівень наради, галузевий огляд з охорони праці.

  Захист комплексних заходів з охорони праці сприяв тому, що підвищився відсоток відрахувань на охорону праці. При законодавчій нормі не менше 0,5% від фонду оплати праці середній показник по галузі склав 0,65%, а на окремих підприємствах він становив 1 - 1,5 і більше відсотків.

 Крім огляду з охорони праці, відповідно до зобов’язань Територіальної угоди, колдоговорів  в галузі організовані та проводяться огляди: «За стабільне та якісне забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами»; «На кращий колективний договір та організацію роботи з його виконання»; «Серед працівників провідних професій»; «Стану роботи з оздоровлення працівників та їх дітей»; «На кращу профспілкову організацію» та інші.

 Значна увага в обласній організації Профспілки приділяється виконанню зобов’язань колдоговорів та угод з питань оздоровлення працівників галузі та їх дітей.     

У 2020році в галузі було оздоровлено біля 10,0 тис. працівників і 9,0 тис. дітей.

На пленумі обкому Профспілки, який відбувся 27.04.2021р., намічені подальші заходи щодо підвищення ефективності виконання угод і колдоговорів у 2021р.

    Наразі  сторонами соціального діалогу триває робота над укладенням Територіальної угоди на 2021-2024 роки.

   На всіх підприємствах, які входять до Донецької обласної організації Профспілки, укладені  колективні  договори з урахуванням  норм   Угод  всіх рівнів, які включають в себе всі необхідні розділи, додатки до них, прописані зобов`язання  сторін  та  відповідальні особи  за  виконання  конкретних зобов`язань. Більшість норм Галузевої угоди підприємства використовують як мінімальні гарантії.

  Обласний комітет Профспілки проводить експертизи колдоговорів, змін та доповнень до них.

 Заборгованість з  виплати  заробітної  плати  на  підприємствах галузі відсутня.

Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу перераховують  більше 70%  підприємств.

 Мінімальна заробітна плата вводиться своєчасно у відповідності з діючим законодавством, але тільки біля 80% підприємств враховують при розрахунку тарифної ставки робітника I-го розряду підвищувальні коефіцієнти 1,15 та 160% в повному обсязі.

  На постійному контролі знаходяться питання охорони праці. За 2020 рік проведено 25 перевірок підприємств з питань охорони праці, виявлено 21 порушення,  20 із яких усунуті шляхом переговорів з роботодавцем. За минулий період сталось 12 нещасних випадків, 5 з яких не пов`язані з виробництвом.

    На всіх підприємствах галузі на заходи з охорони праці витрачають кошти не менше 0,5% від ФОП згідно діючого законодавства. Разом з тим, складним залишається питання по 100% забезпеченню спецодягом і спецвзуттям.           Забезпечення спецодягом та спецвзуттям  по галузі становить 89% і 87% відповідно.

  Незважаючи на важке фінансове становище підприємств профкомами спільно з роботодавцями підприємств проводилось літнє оздоровлення працюючих та  членів їх сімей. Путівки видавались за 5-50% їх вартості, згідно колективним договорам, соціально незахищеним категоріям - безкоштовно. На базах відпочинку оздоровлено біля 3 тисяч працюючих та  членів їх сімей, в тому числі  774  дітей, з яких 48 -  в дитячих оздоровчих таборах.

Вінницька обласна організація Профспілки об'єднує первинні профспілкові організації 53 підприємств; на усіх  підписані та діють колективні договори.

    27 років поспіль обкомом укладається Галузева Регіональна угода з Департаментом  ЖКГ, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА. В угоді зроблено акцент на питаннях оплати праці, передбачена тарифна ставка робітника I розряду у розмірі 180 відсотків мінімальної заробітної плати, встановлені коефіцієнти для розрахунку розмірів оплати праці за підгалузями, професіями та посадами для чого розроблено цілий ряд додатків.

Питання, пов’язані з організацією колективно-договірної роботи на підприємствах галузі, постійно розглядаються на президіях обласної організації Профспілки.

Внесені до Галузевої угоди та Регіональної галузевої угоди зміни протягом 2019-2020  років дозволили підняти рівень середньої заробітної плати. Станом на 01.01.2021р. відповідно середня заробітна плата склала по підгалузям: комбінатах комунальних підприємств - 10840грн (довідково на 01.01.2019р - 6189грн.), по житловим підприємствам - 8135грн. (на 01.01.2019р - 7336 грн)., по підприємствах теплоенергетики - 11314грн. (на 01.01.2019р - 9632 грн.), по підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства -  9690 грн. (на 01.01.2019р - 7849 грн.).

Протягом цього року проводились неодноразові наради спільно з ОДА та Управлінням розвитку територій на яких було розглянуто стан справ з погашення заборгованості із виплати заробітної плати та передбачені заходи та конкретні терміни її погашення. Єдине підприємство, де на сьогоднішній день  є  заборгованість з заробітної плати  це КП «Жмеринкаводоканал», яке перебуває в стадії ліквідації і має заборгованість  в розмірі 930,0 тис. грн.

 Значна увага приділяється підвищенню професійної підготовки профспілкових активістів, навчанню методам ведення колективних переговорів, врахуванню змін в законодавстві, вивченню досвіду інших профспілкових організацій. За останні 3 роки таку навчання пройшли 88 осіб.

    В той же час в облорганізації частішими стали затримки розрахунків по профспілковим внескам. Лише 14 з 57 підприємств перераховує 0,3% на культурно-масову, оздоровчу та спортивну роботу, як це передбачено ст.250 КЗпП України.

    Суттєва практична  допомога профкомам у налагодженні соціального діалогу з роботодавцями надається фахівцями Запорізького обкому Профспілки.

  Розроблені методичні матеріали з ведення колдоговірного процесу, макети договорів, організовано навчання профактиву та економістів підприємств, проводяться огляди на кращий колективний договір, здійснюється їх експертиза. Ведуться постійні консультації з профільними управліннями органів місцевої влади і самоврядування.

   Згідно з паспортизацією колективних договорів, на початок 2020 року результативно пройшли переговори щодо їх укладення на 71 підприємстві, чисельність яких складає понад 16,4 тис. працівників. Крім того, діяло 9 територіально-галузевих угод, укладених з органами місцевої влади й самоврядування Запорізької області.

    Завдяки введенню мінімальних галузевих стандартів середня заробітна плата на галузевих підприємствах за 2020 рік зросла на 20,5 відсотка.

   Представницькі органи облорганізації Профспілки, у межах повноважень, передбачених ст.259 КЗПП України, ініціювала перед облдержадміністрацією та виконавчими комітетами міськрад і ОТГ здійснення перевірок щодо дотримання норм чинних Галузевих угод, виконання доручень Кабміну України і голови ЗОДА про усунення порушень законодавства про працю і підвищення зарплати на підприємствах, де її рівень нижче регіональних показників. Продовжувалась робота комісії із зарплатних боргів підприємств області, застосовувалися упереджуючі важелі для стабілізації фінансово-економічного стану цих підприємств.

     У 2020 році основна правозахисна робота була направлена на погашення зарплатних боргів, виконання законодавства про працю, налагодження громадського контролю реалізації зобов’язань колдоговорів на підвідомчих підприємствах. В результаті 33-х перевірок виявлено 97 порушень (з них 60,8% у сфері оплати праці). Надано правову допомогу 1455 членам Профспілки та 57 профспілковим організаціям.

    Налагоджено громадський контроль реалізації зобов’язань колдоговорів на підвідомчих підприємствах щодо виконання вимог ст.250 КЗПП України, ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», п.8.3 Галузевої угоди відносно здійснення відрахувань профкомам коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

          Колектив знов створеного КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради потерпав від несвоєчасної виплати зарплати у 2020 році, у 2021 - виплата увійшла у правове русло і виплачується своєчасно. Обкомом Профспілки контролювався процес обговорення проекту колективного договору на 2021 рік. На сьогодні переговори успішно завершені, в основу колдоговору покладені соціальні стандарти Галузевої угоди, яка прийнята на період до 2024 року.

     На КП «Облводоканал» ЗОР має місце заборгованість з виплати заробітної плати у сумі понад 18 млн.грн.

 

     Не дають позитивних результатів звернення облорганізації до КМУ, інших центральних органів влади.

     Облорганізація Профспілки, за сприянням ФПУ та ЦК Профспілки, направила матеріали на боржників до Міжвідомчої робочої групи, створеної згідно з постановою Кабміну України від 28.10.2020 № 1007.

      Кіровоградський обком Профспілки проводить необхідну роботу з укладення колективних договорів на підприємствах галузей та бере активну участь у формуванні Регіональної та галузевих угод. З цією метою постійно надається практична допомога первинним організаціям по розробці і виконанню взятих зобов’язань. На засіданні президії обкому Профспілки у грудні 2020 року було розглянуто питання «Про колективно-договірну роботу» та затверджені рекомендації сторонам соціального діалогу щодо проведення цієї роботи у 2021 році.

      Підсумки виконання колдоговорів розглядаються на зборах (конференціях) трудових колективів.

   Після підписання Змін і доповнень до Галузевої угоди в  2021 році розпочався  процес перегляду та внесення змін в колективні договори для приведення їх у відповідність до нових норм з оплаті праці. Разом з тим, не усі  положення угод виконується на підприємствах в повній мірі, особливо на тих, які залежать від перегляду тарифів на свої послуги.

  У 2020 році та на початку 2021 року заборгованість із заробітної плати постійно мали КП “Теплоенергетик” м. Кропивницький, КП ”Теплокомуненерго”      м. Олександрія. Сума боргів становила близько  5 млн.грн. Наразі, на 1.05. 2021 року заборгованість по заробітній платі відсутня.

Профспілкові організації, відповідно до колективних договорів, постійно проводять роботу з посилення контролю за забезпеченням працюючих засобами захисту від впливу шкідливих факторів. Звіти відповідальних осіб розглядаються на засіданнях профкомів. Але на деяких підприємствах відсутній дієвий контроль за охороною праці, що призводить до виробничого травматизму.   

     Значну увагу обком Профспілки приділяє інформаційно-роз’яснювальній роботі. Для цього створений і працює сайт, де всі охочі мають змогу ознайомитись з останніми новинами, роз’ясненнями  щодо роботи комунальних підприємств та змінами у законодавстві України.

   За інформацією Львівського обкому Профспілки, не дивлячись на проблемні періоди карантинів (локдаунів), вдалося зберегти та утримати соціальні стандарти та коефіцієнти співвідношень із заробітної плати, затверджені в Галузевій та Територіальній угодах.

Середня заробітна плата працівників галузі Львівської області за 2020 рік порівняно з 2019 роком виросла на підприємствах комунального господарства від 20,4% до 47,3%, на підприємствах водо - теплопостачання  на 20,3  та 7,9 відсотків, на підприємстві міського електротранспорту майже на 10,0%.

Тарифною частиною Територіальної угоди між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців та профспілковим об’єднанням Львівської області передбачено 19 видів доплат і надбавок, які застосовуються на підприємствах галузі, і в середньомісячній заробітній платі становлять вагому частку.

Обласна організація Профспілки  в кінці 2020 року виступила з ініціативою продовжити термін дії Територіальної угоди на 2 роки. Шляхом тривалих переговорів вдалось рішенням Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради від 17.03.2021 продовжити дію Територіальної угоди між соціальними партнерами на 2018-2020 роки з усіма додатками, у тому числі Тарифну частину угоди, на 2020- 2022 роки.

     В Миколаївській обласній організації Профспілки фактично всі колективні договори були сформовані відповідно до «Рекомендацій про порядок розробки, укладання та виконання колективних договорів», підготовленими фахівцями облорганізації Профспілки.

Профспілкові комітети стали більш наполегливо добиватися від роботодавців включення до колективних договорів положень галузевих угод, а також додаткових зобов’язань щодо оплати, охорони праці, покращення санітарно-побутових умов, збереження робочих місць, зайнятості, обмеження застосування неповного робочого часу, соціальних пільг для ветеранів праці працюючих жінок, молоді тощо. Так, наприклад, колективний договір КП «ГДМБ» містить зобов’язання щодо поширення соціально-побутових компенсацій і пільг на пенсіонерів та інвалідів, які працювали на підприємстві до виходу на пенсію.

          В деяких колективних  договорах підприємств з’явилися більш вагомі зобов’язання сторін соціального діалогу щодо встановлення своїм працівникам додаткових  пільг і компенсацій, не передбачених законодавством, зокрема, надання додаткових оплачуваних відпусток, надання  компенсації  працівникам, які знаходились на самоізоляції через коронавірус та яким лікарняний оплачувався в 50-відсотковому розмірі незалежно від стажу роботи, надання безвідсоткових позик та інші.    

          З метою попередження порушень діючого трудового законодавства на підприємствах галузі  фахівцями облорганізації Профспілки постійно проводиться експертна оцінка положень колдоговорів, а також змін та доповнень до них. За результатами проведених експертиз проектів колективних договорів, змін та доповнень до них та відповідної роботи зі Сторонами колективних договорів зобов’язання, які були закріплені в колдоговорах КП «Миколаївелектротранс», КП «Міськводоканал» м. Баштанка, ТОВ «Біологічні очисні споруди» м. Вознесенськ, КСМЕП, КП «Дирекція єдиного замовника «Океан»,  КП «Обрій-ДКП» та ін. були приведені у відповідність з вимогами діючого законодавства.

В 2020 році з 42 підприємств, які в колдоговорах використовують  норми Галузевої угоди, 33 (80 %) - використовували їх в  повному обсязі. Ті підприємства, які мають фінансові труднощі, застосовують норми ст. 14 Закону України «Про оплату праці» та відтермінували введення в дію норм Галузевої угоди на 6 місяців на період їх подолання.

Завдяки конструктивній  роботі  роботодавців і  профкомітетів  галузевих  підприємств  та послідовній роботі обкому Профспілки щодо контролю за рівнем заробітної плати на підприємствах галузі, середньомісячна заробітна плата одного працюючого за 2020 рік в цілому по житлово-комунальному господарству Миколаївської області займає друге місце по Україні після м. Києва. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в системі ЖКГ в Миколаївській області  за  2020 рік склала  більше 11,0 тис. грн., що на 7,86% перебільшує аналогічний показник на споріднених підприємствах України.

На підприємствах водопостачання зростання середньої заробітної плати стало можливим завдяки виконання  норм  Галузевої  угоди  в  повному  обсязі,  у  тому  числі  встановлення працівникам цих підприємств  надбавки за безперервний стаж роботи. На МКП «Миколаївводоканал» встановлені дві сітки міжрозрядних коефіцієнтів для визначення місячних тарифних ставок робітників, зайнятих на виробництвах із застосуванням простих видів робіт та робіт середньої складності із складними та особливо складними видами робіт, що вплинуло на  зростання середньої заробітної плати на підприємстві. 

 Станом на 01.01.2021 р. заборгованість по заробітній платі мало одне підприємство - КП «Первомайськводоканал», яка  складала 3138,2 тис. грн. В  поточному році ситуація з виплатою заробітної плати працівникам ще більше погіршилась – кожний місяць сума боргів зростає приблизно  на 400,0 тис. грн. та на 01.03.2021 р. підприємство заборгувало своїм працівникам майже 4,0 млн. грн. або в середньому кожному працівнику не виплачена зарплата за 1,5 місяця.

Обком Профспілки та управління ЖКГ Миколаївської облдержадміністрації направили спільний лист новообраному Первомайському міському голові та депутатському корпусу Первомайської міської ради з  пропозицією надання безповоротної фінансової допомоги КП  «Первомайськводоканал» на повне погашення заборгованості  по  заробітній  платі  та своєчасну  її  виплату.

  В 2020 році галузевими підприємствами на організацію виконання розділів колдоговорів «Охорона праці» витрачені різні суми, проте всі вони укладаються в передбачені ст. 19 Закону України «Про охорону праці» 0,5 відсотків від фонду оплати праці за минулий рік.

Важливим стимулом для приведення виробничих і побутових приміщень у належний стан є обласний огляд-конкурс на краще санітарно-побутове приміщення, який  щорічно проводиться обкомом Профспілки.

В Одеській обласній організації Профспілки станом на 1 січня 2021 року колективні договори укладено на 82 суб'єктах господарювання із 90, що входять до складу обкому Профспілки. Всі вони пройшли повідомну реєстрацію в органах місцевого самоврядування. На 8 первинних профорганізаціях колдоговір не укладено в зв'язку з малою чисельністю працюючих.  

У колективних договорах, укладених на новий термін, були закріплені вимоги норм Галузевої угоди по оплаті праці, включалися заходи по збереженню існуючих робочих місць, забезпечення зайнятості працівників, виділенню коштів на перепідготовку кадрів, а також надання працівникам і членам їх сімей додаткових порівняно з чинним законодавством трудових і соціально-побутових пільг і гарантій.

У 2020 році закінчився термін дії колдоговорів на 15 підприємствах. На цих підприємствах велася активна робота з підготовки проектів колдоговорів на новий термін. Всі вони використовували у своїй роботі макет колективного договору, розроблений фахівцями обкому Профспілки.

Для того, щоб зміст колдоговору відповідав вимогам нормам чинного законодавства України, фахівцями обкому Профспілки проводиться їх попередня експертиза.

На допомогу профспілковому активу обкомом Профспілки розроблений макет колективного договору, Правила внутрішнього трудового розпорядку, а також пам'ятка - покрокова інструкція дій профкому з організації ведення колективних переговорів, укладення та реєстрації колдоговору.

Узгодження інтересів працівників і роботодавців сприяло соціально-економічної стабільності на підприємствах галузі. Позитивним результатом розвитку соціального партнерства на локальному рівні є відсутність в регіоні колективних трудових спорів та заборгованості по виплаті заробітної плати.

У 2020 році підприємствами на надання працівникам і членам їх сімей додаткових порівняно з чинним законодавством соціально-побутових пільг і гарантій було витрачено понад 60 млн. грн., що склало більш як 4000 грн. на одного працівника.

  Фахівцями обкому Профспілки в 2020 році проводилися семінари з організації колдоговірної кампанії, навчання профспілкового активу, проведенню колективних переговорів і здійсненню контролю за виконанням включених до договорів зобов'язань.

  У травні поточного року на адресу голів районних державних адміністрацій, виконкомів міських, місцевих, селищних рад, об'єднаних територіальних громад Одеської області були направлені листи з інформацією про прийнятих змінах і доповненнях в Галузеву угоду на 2021-2024 роки і роз'ясненнями щодо обов'язковості виконання її положень суб'єктами господарювання, на які вона поширюється.

 Тернопільським обкомом Профспілки проводиться робота з інформування первинних профспілкових організацій про стан укладання і проведених змін до Галузевих угод відповідних органів влади, роботодавців і ЦК Профспілки через засоби зв’язку, інтернет. Щорічно організовуються навчання голів і скарбників первинних  профорганізацій з питань укладання колективних договорів, внесення змін до них, реєстрації.

Стан охоплення  колдоговорами становить 96%.

  Більшість підприємств  впроваджують зміни, запроваджені в Галузевих угодах, що дає можливість піднімати заробітну плату працівників: в колективах водоканалізаційного господарства, міській тепломережі, районних комбінатах комунальних підприємств, СКП «Ритуальна служба», КП «Тернопільміськсвітло».

   Проте, через збитковість тарифів, відсутність належного фінансування органів місцевого самоврядування на підприємствах житлового господарства, СКП «Тернопільтеплокомуненерго», УТОС, КП «Тернопільелектротранс» не впроваджуються в повній мірі вимоги Галузевих угод.

   Відділом соціального захисту трудящих Харківського обкому Профспілки проведено аналіз виконання норм і положень колективних договорів за 2020р. відповідно даних, які були представлені членськими профспілковими організаціями. В даний час колективні договори укладені і діють в 60 галузевих підприємствах і організаціях. Дія колективних договорів поширюється на 19750 членів Профспілки. Стан охоплення  колдоговорами становить 96%.

  Моніторинг роботи галузевих підприємств показує, що майже всі вони мають збитки від виробничо-господарської діяльності. У звітному періоді при укладенні колдоговорів значно скоротилися пільги, гарантії, які раніше були встановлені колдоговорами підприємств. Житлово-експлуатаційні підприємства галузі не можуть в повній мірі застосовувати норми галузевої угоди в зв'язку з недосконалою тарифною політикою. Як наслідок, на багатьох підприємствах галузі застосовується коефіцієнт 1,2 до мінімальної заробітної плати, хоча станом на 1.01.2019г. мінімальна тарифна ставка працівника I-го розряду була з коефіцієнтом 1,6 від прожиткового мінімуму. На багатьох підприємствах не виконується норма чинного законодавства - «Перерахування адміністрацією підприємства 0,3% ФОП на культмасову, фізкультурну і оздоровчу роботу».

    В період поширення коронавірусної хвороби перед профспілкою і адміністрації стоїть непросте завдання - під час укладення колдоговорів не допускати зниження досягнутого рівня в оплаті праці, соціальних гарантій і компенсацій і виконання їх в повному обсязі. На деяких підприємствах умови галузевої угоди в частині оплати праці та соціальних гарантій не дотримуються.

  Станом на 1.01.2021г. заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах області та міста відсутня.

 З метою підвищення ефективності соціального діалогу, забезпечення виконання норм укладених колективних договорів Харківська обласна організація Профспілки провела у лютому 2021 р. президію, де було визначено, що  роботу профспілкових організацій та адміністрації галузевих підприємств з виконання норм і положень колективних договорів в цілому  вважати задовільною. Рекомендовано профспілковим комітетам галузевих  підприємств  направити свою роботу на усунення порушень колективних договорів, пов'язаних з недотриманням чинного законодавства про оплату праці.

   В Чернігівській обласній організації Профспілки на 35 галузевих підприємствах, де створені первинні профспілкові  організації, укладено колективні договори, що містять конкретні зобов’язання  профспілок з питань захисту трудових та соціально-економічних прав  працюючих, охорони праці та техніки безпеки, пільг та гарантії.        

  Постановою президії Чернігівської обласної організації Профспілки від 03 жовтня 2018  року  було  розпочато  проведення  щорічного   конкурсу-огляду первинних  профспілкових організацій області на кращу первинну профспілкову організацію та кращий  колективний договір за 4 категоріями по чисельності членів  Профспілки.

    Згідно з постановою президії обласної організації Профспілки від 05  лютого 2020 року 4  первинні профспілкові організації області визначено переможцями цього щорічного  конкурсу-огляду. Переможці конкурсу отримали  Почесні грамоти обласної  організації Профспілки та  грошові винагороди.

   Цікаві форми колективно-договірної роботи застосовуються  і в інших територіальних організаціях Профспілки.

Значну увагу виборні профспілкові органи Профспілки приділяли виконанню зобов’язань колдоговорів та угод з питань оздоровлення працівників галузі та їх дітей. 

За інформацією територіальних організацій Профспілки на дитяче оздоровлення у 2020 році було спрямовано 20,0  млн.грн., у т.ч. роботодавців - 2,5 млн.грн., батьківський внесок склав  - 6,0 млн. грн. Оздоровлено більше  9,0 тис. дітей і підлітків.

  У результаті проведеної територіальними організаціями Профспілки роботі зросла середньомісячна заробітна плата на підприємствах житлово-комунального господарства (на 01.04.2020 -  9754,0 грн., на  01.04.2021 -  11186,0 грн. або на 14,7%).

  Разом з тим, невідповідність затверджених тарифів економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво, недосконала законодавча база з регулювання тарифної політики в галузі житлово-комунального господарства продовжують негативно впливати на фінансово-економічний стан цієї сфери.

На окремих підприємствах не виконуються положення колективних договорів в частині  недотримання термінів виплати заробітної плати, несвоєчасність розрахунків при звільненні.

Залишається високим рівень заборгованості із заробітної плати.

Станом на 1 квітня 2021 року заборгованість із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства становила 70,8 млн. грн.      

  Як і в минулі роки, залишається складною ситуація з виконанням роботодавцями зобов’язань по створенню здорових і безпечних умов праці.              

Також є проблеми з перерахуванням роботодавцями коштів профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

  Пропозиції щодо конкретних дій з організації виконання галузевих, територіальних угод та колективних договорів за 2020 рік та організацію виконання взятих зобов’язань на 2021 рік викладені у постанові.

                                                          

                                                           Аналітик консолідованої інформації 

                                                           виконавчого апарату ЦК Профспілки