Інформація

про практику роботи Дніпропетровської обласної організації

Профспілки   щодо захисту соціально - економічних прав спілчан та посилення мотивації профспілкового членства

 

    Захист соціально - економічних прав та інтересів членів Профспілки є пріоритетним напрямком роботи обласної організації Профспілки, оскільки він суттєво впливає на посилення мотивації профспілкового членства.

    Для посилення захисту спілчан структурні ланки обласної профорганізації постійно шукають нові форми і методи роботи в залежності від поточної ситуації та викликів часу.

   Враховуючи, що без забезпечення сталої безперебійної роботи підприємств галузі будь яке питання  не може вирішуватися ефективно, допомога підприємствам з усіх господарських та соціальних питань виходить на перший план.  

    Обком Профспілки неодноразово звертався до обласної державної адміністрації, обласної ради, постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства, мерів міст з питань покращення стану справ на підприємствах галузі.  

  Зокрема, на звернення КП «Жовтоводський водоканал» ДОР, КП «Аульський водовід» ДОР, КП «Верхньодніпровський водоканал» ДОР, КП «Марганецький водоканал» ДОР були направлені листи до голови Дніпропетровської обласної Ради, голови постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства облради щодо вирішення проблемних питань цих підприємств. Представники обкому Профспілки приймали участь в засіданнях постійної комісії, де розглядалися питання подальшого існування галузевих підприємств, затвердження економічно обґрунтованих тарифів; на засіданнях комісій виступали на їх підтримку. І тільки після третього разу розгляду цих питань профспілковій стороні удалося переконати депутатський корпус про необхідність перегляду тарифів та виділення коштів на підтримку підприємств.

    Аналогічні листи направлялися обкомом також мерам та органам самоврядування міст Синельникове, Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Павлограду,  Жовтих Вод. І в більшості випадків це дало позитивний результат та сприяло покращенню фінансово - економічному  стану цілого ряду суб’єктів господарювання.

   Конкретна допомога була надана обкомом Профспілки і закладам професійно-технічної освіти, у яких виникали проблеми з регіональними замовленнями, їх фінансуванням. 

    Для вирішення багатьох галузевих питань обком Профспілки використовує  також обласну тристоронню соціально-економічну раду. Торік, завдяки ініціативі обкому та зверненням Ради до органів місцевого самоврядування отримали фінансову підтримку цілий ряд галузевих підприємств.

     Основним мотиваційним чинником соціально-економічного захисту є колдоговірна робота.

    Щорічно обкомом Профспілки на допомогу профкомам в організації та проведенні колдоговірної роботи розробляються та видаються для практичного застосування макет колдоговору, методичні рекомендації, які враховують усі законодавчі та нормативні новації.

   Регулярно проводяться семінари, навчальні квести, круглі столи з питань організації та проведення колдоговірної роботи, де не тільки фахівці обкому (міськкомів) Профспілки навчають питанням колдоговірної роботи, а й діляться досвідом і  кращі профспілкові лідери, фахівці підприємств.

    У зв’язку із коронавірусною хворобою у 2020-2021 році  питання навчання профактиву проводилось через систему ZOOM, інші інформаційні системи; надавалась також практична допомога окремим підприємствам безпосередньо на місцях.

    Значну роль в колдоговірній роботі має експертиза проектів колдоговорів, яку здійснюють  фахівці обкому, міськкомів Профспілки перед їх прийняттям та реєстрацією. Усі виявлені недоліки, як правило, виправляються підприємствами, що сприяє покращенню змістовності та відповідності  колдоговорів вимогам чинного законодавства. Усі укладені колдоговори, а їх 160, пройшли профспілкову експертизу і відповідають вимогам чинного законодавства, нормам Галузевої і Територіальної угод.

   Через колективні договори й угоди виборними профспілковими органами вирішуються питання стабілізації виробництва, економічного розвитку підприємств, підвищення рівня  оплати і охорони праці, збільшення додаткових пільг і гарантій, оздоровлення й відпочинку членів Профспілки та їх дітей. Кінцевий результат цієї роботи залежить від порозуміння і спільних консолідованих дій сторін соціального партнерства, які укладають колдоговір.

 Завдяки такому соціальному діалогу, на більшій частині підприємств відрахування виборним профспілковим органам на культурно-масову, фізкультурну та спортивну роботу складають 2 - 4 відсотка.

Одним із основних розділів колдоговору є робота з організації оплати праці, а основою для їх формування є норми  галузевих, територіальної  угод. Територіальна галузева угода уже багато років укладається в області між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, обласною організацією роботодавців житлово-комунального господарства і обласною організацією Профспілки. Вона укладається на підставі норм Галузевої угоди, але передбачає  більш високі норми і гарантії, особливо з питань оплати праці. Так, угода передбачає більш високі коефіцієнти між професіями і видами робіт для працівників            некваліфікованої праці та робітників основних професій; містить більш розширений перелік професій, для яких ці коефіцієнти встановлені як мінімальні гарантії, нижче від яких оплата праці не може проводитись.  Все це сприяє збільшенню розміру оплати праці в порівнянні з державними гарантіями в 3 - 4 рази.

Середня заробітна плата на підприємствах житлово-комунального господарства області  за 2020 р.  склала 10662 грн., що на 6,9 % більше попереднього року. В середньому до 10 % зросла  зарплата по іншим галузевим підприємствам, які об’єднує обласна організація Профспілки.

На жаль, це  не той рівень зарплати, який сьогодні влаштовує працівників критичної інфраструктури, до якої належать більшість підприємств галузі. Робота в умовах COVID 19, простої не з вини працівників, не повна зайнятість, дистанційна робота позначились на темпах підвищення  заробітної плати в 2020 році. В попередні роки вона підвищувалась в середньому за рік на 25 - 30 %. 

Наразі  триває робота  над Територіальною угодою на 2021 - 2024 роки.    

Новацією в цій угодe є те, що до територіальної угоди буде доданий вичерпний перелік підприємств, які можуть користуватися нормами  угоди в обов’язковому порядку. Після її прийняття відповідний лист буде направлено до всіх органів регіональної влади  для реагування  і для тих підприємств, що відсутні в додатку.

      Саме через угоди долучаються в ряди нові членські організації.

Протягом останніх років до профорганізації долучилося 23 членські організації з чисельністю 1620 чол. Це автотранспорті підприємства, парки культури та відпочинку, підприємства, які  створені при ОТГ.

  Вагомим мотиваційним чинником щодо захисту членів Профспілки, профспілкового членства є правозахисна робота.

   Навчання правової обізнаності профспілкового активу, представництво юридичними профспілковими службами інтересів членів Профспілки і  колективів підприємств в судах, надання допомоги в роботі КТС, кадрових служб підприємств, реєстрації виборних профорганів сприяло підвищенню рівня профспілкової роботи.

Тільки в минулому році завдяки юридичній службі обкому Профспілки  відновлені права окремих  працівників на залишення на роботі, внаслідок скасування раніше прийнятих рішень про їх скорочення, окремі керівники підприємств, до яких застосовувались штрафні санкції (наприклад за застосування договорів підряду), були також захищені. Порушення, які були встановлені юридичною службою обкому Профспілки, майже в 100% виправлялися на місці під час їх виявлення.

Однак, на жаль, з 2020 року на чотирьох підприємствах області існує заборгованість із виплати заробітної плати. Цим підприємствам надана практична і методична допомога в роботі КТС (підготовлені зразки всіх необхідних документів, розпочинаючи з заяви працівника і закінчуючи посвідченням КТС). Саме завдяки цьому виплачується  зарплата на підприємствах через виконавчі служби.

Робота з проведення галузевих оглядів також сприяє підвищенню ефективності профспілкової роботи, захисту соціально-економічних прав працівників.

Спільно з Департаментом ЖКГ ОДА  організовані та проводяться такі огляди: «За стабільне та якісне забезпечення  житлово-комунальними послугами»; «Кращий за фахом»; «Кращий колективний договір та організація роботи з його виконання»; «З охорони праці».

Щокварталу підводились їх підсумки. Переможці оглядів матеріально і морально заохочувалися відповідно до умов оглядів, в тому числі і до галузевого свята - Дня працівників житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення.

  Організація та проведення цих оглядів не тільки підвищує імідж підприємств, а і середню зарплату працівників. Тому, що за результатами оглядів керівництво підприємств, голови виборних профспілкових органів отримують відповідні заохочення в залежності від зайнятого місця, інші працівники підприємства - переможця відповідно до наказів по підприємству.

Профкоми  підприємств   приймають активну участь  у Всеукраїнському конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці,  у Всеукраїнському конкурсі ФПУ на кращий колективний договір, з оздоровлення працівників та їх дітей.

З метою вдосконалення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед членів Профспілки цього року започатковано новий огляд «На кращу  інформаційну роботу в профспілці».

Системно та цілеспрямовано проводиться робота з охорони праці. Більшість профспілкових комітетів домоглися відрахувань на охорону праці вищу за законодавчі норми;  92% підприємств галузі працюють без травм і аварій.

Традиційно щокварталу разом з Департаментом ЖКГ ОДА проводиться вищий рівень контролю за охороною праці. Ретельно розглядається кожний випадок виробничого травматизму, що стався в цьому періоді, надаються спільні рекомендації щодо посилення роботи з охорони праці, розгляду цих випадків в колективах та прийняття заходів щодо не допущення їх в подальшому.  

   Розробляються і надсилаються на підприємства  методичні посібники з вдосконалення роботи з охорони праці, фахівці обкому, міськкомів Профспілки приймають участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

В цей не простий період роботи, коли другий рік триває пандемія коронавірусу, на багатьох підприємствах значно зросли   витрати на охорону праці, так як необхідно  повною мірою забезпечити працівників масками, респіраторами, рукавицями, іншими засобами захисту від коронавірусу. Багато підприємств переходили на роботу вахтовим методом. Незважаючи на ризики своєї роботи (більшість галузевих підприємств знаходились в епіцентрі подій), надавали допомогу і підтримку медичним закладам, терміново реконструювали водопровідно-каналізаційні мережі, освітлення, придбали необхідний матеріал та обладнання для медичних закладів.  

В напруженому режимі працювали підприємства міського електричного транспорту.

Профспілкові комітети та роботодавці надавали медичній галузі грошову матеріальну допомогу, щоб підтримати тих, хто на передовій.    

Обком Профспілки питання охорони праці визначає пріоритетними. Тому  завжди підтримує  ініціативу фахівців з охорони праці, профспілкового активу з питань покращення цієї роботи, захисту прав і інтересів працівників. Так, фахівцями м. Кам’янське  було внесено питання про відміну деяких стандартів, правил з охорони праці. Без розробки нових це питання було поставлене перед вищими профспілковими органами і в подальшому вони знайшли вирішення.   

Наразі окремі підприємства міськсвітла, міськзеленбуду поставили питання з розширення списків працівників для  видачі спецодягу, спецвзуття, зміни термінів їх носки.

     Робота з оздоровлення працівників та членів їх сімей обкомом Профспілки, більшою частиною виборних профспілкових органів проводиться, не зважаючи на складні умови сьогодення. З ліквідацією Фондом соціального страхування  державного оздоровлення профспілки цю функцію майже повністю взяли на себе.  Уклавши договори з санаторіями, пансіонатами в галузі щорічно оздоровлюється біля 12,0 тис. працівників і 10,0 тис. дітей.

На жаль, у 2020 році, з причини розповсюдження коронавірусної інфекції, галузеві дитячі оздоровчі заклади  не працювали. Однак, роботи з покращення комфортності дитячих закладів, умов проживання і експлуатації закладів не припинялась. У 2021 році оздоровчі заклади галузі - «Комунарець» і «Евріка», власником яких  є обком Профспілки,  готові зустрічати дітей на відпочинок.  

     Для оздоровлення працівників галузі обком, міськкоми Профспілки за прямими договорами, за цінами навіть нижче, ніж купувати путівку на місці в санаторії або пансіонаті, за  заявками  профкомів   забезпечили укладення прямих договорів на оздоровлення та відпочинок в санаторії «Новомосковський» смт. Орловщина, «Молдова» м. Трускавець, санаторії «Сонячний» під Павлоградом с. Вербки, «Полтава» м. Миргород, пансіонат       «Рута» смт. Затока, з окремими пансіонатами м. Бердянськ та іншими.

  Системно та результативно працюють в усіх напрямках профспілкової діяльності, підвищенні мотивації профспілкового членства профспілкові комітети: КП «Криворіжтепломережа», КП «Теплоенерго» ДМР, КП «Жовтоводський водоканал» ДОР,  КП «Новомосковський водоканал», міські комітети Профспілки мм. Кривого Рогу, Кам’янського та інші. На цих же підприємствах на належному рівні підтримується і фінансова дисципліна.

Високий авторитет цих профспілкових організацій дозволяє підтримувати   майже 100 % охоплення профспілковим членством.

  Останніми роками набули авторитету культурно-масові та спортивні заходи, які проводяться обкомом, міськкомами Профспілки, окремими виборними профспілковими органами.

 На високому рівні проходить День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Обласні спартакіади стають все більш захоплюючими, масовими та різноманітними. Завзятість, дух перемоги, який  присутній на цих змаганнях,  підвищують мотивацію профчленства,  сприяють здоровому образу життя. 

 Завдяки цим та іншим заходам по захисту прав і інтересів членів Профспілки чисельність обласної профорганізації залишається майже стабільною на протязі останніх років, обласна  організація Профспілки залишається затребуваною, привабливою та боєздатною.

Робота з цих питань постійно вдосконалюється, для того, щоб кожний член Профспілки зрозумів, що   бути членом Профспілки - це вигідно, поважно і в будь яку мить захищено.

 

                                         Дніпропетровський обласний комітет Профспілки

                                         Загальний відділ ЦК Профспілки