ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

   ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

18.03.2019 р.                                       м. Київ                                                                  № П - 14 - 7

Про підсумки роботи щодо здійснення

громадського контролю за додержанням

законодавства про працю членів Профспілки у 2018 р.

               Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію про підсумки роботи щодо здійснення громадського     контролю за додержанням законодавства про працю членів Профспілки у 2018 році взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати виборним органам територіальних організацій Профспілки:  

2.1. Посилити громадський контроль за додержанням законодавства про працю, норм Генеральної, галузевих та територіальних угод, колективних договорів на підприємствах та в установах, де функціонують первинні організації Профспілки.

2.2. Для виконання у повному обсязі статутних завдань забезпечити введення у колектив територіальних організацій необхідної кількості штатних одиниць правових інспекторів праці (юрисконсультів) та заповнення цих вакансій відповідними спеціалістами.

2.3. Поглиблювати співпрацю з роботодавцями, місцевими органами влади, відділеннями Національної служби посередництва і примирення, Державною службою з питань праці щодо забезпечення сталої роботи галузевих підприємств, виконання вимог чинного законодавства України про працю, попередження порушень трудових прав,   усунення розбіжностей між працівниками і роботодавцями з соціально-економічних питань, трудового законодавства. Особливу увагу приділяти питанням запобігання скороченню робочих місць та своєчасної виплати заробітної плати.

2.4. Визначити перелік спірних питань, які найчастіше виникають у сфері трудових відносин і вирішення яких ускладнюється через брак знань законодавства, шляхів його застосування, та організувати тематичне цільове навчання членів виборних органів та активістів первинних організацій Профспілки, що здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, забезпечувати їх необхідними матеріалами.

2.5. Дотримуватися термінів надання звітності про роботу щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, які встановлені Федерацією профспілок України.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови Профспілки Кулешу А.А.

 Голова ЦК Профспілки                                                 О.І. Романюк

                                                                                                                    Додаток

                                                                   до постанови Президії ЦК Профспілки

                                                                            від 18.03.2019 р. № П-14-7

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи щодо здійснення за додержанням контролю законодавства про працю та захисту трудових прав членів Профспілки у 2018 році

 Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та правовий захист трудових прав і інтересів членів Профспілки є одним із пріоритетних напрямків та предметом постійної уваги усіх виборних органів Профспілки.

         У цій сфері ЦК Профспілки тісно співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, галузевими асоціаціями та корпораціями, з Асоціацією міст України, з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, іншими органами виконавчої влади.

Центральним комітетом неодноразово піднімалося питання перед КМУ, Мінрегіоном та НКРЕКП про врахування при затвердженні нормативно-правових актів вимог законодавства щодо відрахування підприємствами коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

         Мінрегіон підтримав пропозиції ЦК Профспілки і вніс на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про внесення змін до Порядків розрахунку тарифів на комунальні послуги, якими передбачається   включення до складу витрат при формуванні тарифів на послуги теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення коштів, які відраховуються підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Після узгодження проекту постанови з НКРЕКП, на доручення Урядового комітету, у лютому 2019 року вказаний проект постанови був повторно направлений до Уряду.

Для вирішення питання незадовільного фінансово-економічним стану підприємств-постачальників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, ЦК Профспілки звернувся до КМУ з пропозиціями щодо шляхів його покращення. За дорученням Секретаріату КМУ Мінрегіоном було повідомлено про реєстрацію у Верховній Раді України ряду законопроектів про внесення змін та доповнень до чинних законів, які мають позитивно вплинути на ситуацію.

За участі ЦК Профспілки у листопаді 2018 року було підписано Зміни та доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Профспілкою на 2017-2018 роки, зареєстровані Мінсоцполітики 04.12.2018 р. Цими змінами та доповненнями продовжено термін дії Галузевої угоди до 2021 року та передбачено підвищення договірних гарантій з оплати праці.

Крім того, у січні - лютому 2019 р. підписано і зареєстровано в Мінсоцполітики Галузеві угоди між УТОС та УТОГ.

Також до Міністерства інфраструктури направлені на погодження Зміни та доповнення до Галузевої угоди між Мінінфраструктури та ЦК Профспілки на 2017- 2018 роки для підприємств міськелектротранспорту.

У червні 2018 р. до Центрального комітету Профспілки звернулась голова первинної профспілкової організації КП «Конотопське трамвайне управління» Кузько Н.П. щодо складної ситуації, яка склалась на підприємстві. Центральний комітет звернувся до депутата ВРУ Капліна С.М., Міністерства інфраструктури України, голови Сумської обласної державної адміністрації. Наслідком всіх вжитих заходів було: зміна керівника підприємства, надання фінансової допомоги з міського бюджету, погашення заборгованості по заробітній платі та проведення розрахунків за спожиту електроенергію, поновлення на роботі голови профспілкового комітету.

        Значний обсяг правозахисної роботи виконують виборні органи територіальних, міських та первинних організацій Профспілки. Завдяки їх контролю за дотриманням галузевими підприємствами трудового законодавства та втручанню у випадках, коли воно порушується, права та інтереси спілчан в більшості випадків отримують захист та відновлюються. За їх організаційної та методичної підтримки проводяться семінари та наради з правової тематики з профактивом, керівниками та спеціалістами підприємств, на яких до слухачів доводяться новації в законодавстві про працю, зміни та доповнення до нормативних актів; надаються рекомендації щодо їх застосування.

Станом на 01 січня 2019 року кадровий потенціал Профспілки, який здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, становить 209 інспекторів.

За підсумками 2018 року інспекторами праці та повноважними представниками   проведено 343 перевірки додержання вимог законодавства про працю, якими було охоплено 300 юридичних осіб, із яких - 24 перевірки проведено спільно з територіальними органами Держпраці та 88 – у складі комісії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

В ході перевірок виявлено 2 334 порушень трудового законодавства, зокрема, стосовно: оплати праці – 1 266, зміни істотних умов праці – 267, звільнення та переведення – 135, робочого часу – 238, часу відпочинку – 66, праці жінок – 20, праці неповнолітніх – 1, гарантій та компенсацій – 149, інших - 192. Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 17 924 особи.

За звітний період з метою поновлення трудових прав працівників було підготовлено та направлено 530 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 425 – надіслано роботодавцям, 105 – органам виконавчої влади й місцевого самоврядування для належного реагування й вжиття відповідних заходів. Крім того, про виявлені факти порушень територіальними організаціями було надіслано письмові повідомлення органам Держпраці – 8, вищим профспілковим органам – 43.

         Із загальної кількості виявлених порушень 956 було усунуто.

У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 27 посадових осіб суб’єктів господарювання, з них до адміністративної - 11, дисциплінарної - 16.

Також, у 2018 році фахівцями територіальних організацій Профспілки було надано консультації з правових питань: 13 812 - спілчанам, 5 894 – профспілковим організаціям; надано допомогу у складенні 2 147 позовних заяв та інших процесуальних документів, із яких: 1 974 – від членів Профспілки, 63 – від профспілкових організацій. Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали інспектори праці, у звітному періоді склала 2 497 осіб. На користь працівників було винесено 5 365 судових рішень, із яких: 17 – з питань звільнення та переведення, 1 – стосовно робочого часу та часу відпочинку, 5 342 – щодо оплати праці, 4 – з питань гарантій і компенсацій. Загальна сума стягнення на користь працівників склала 32,18 млн. грн.

З метою підвищення правової обізнаності спілчан територіальними організаціями Профспілки проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено 330 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 354 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 175 роз’яснень законодавства.

Заслуговує на увагу та поширення досвід правозахисної роботи деяких територіальних організацій Профспілки.

Так, Запорізька обласна організація Профспілки, у звітному періоді свої зусилля зосереджувала на наступних питаннях.

З ініціативи обласної організації із Департаментом ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА було підписано Територіальну угоду на 2018-2019 роки, що гарантує впровадження галузевих соціальних стандартів в колективних договорах усіх галузевих підприємств.

Внесено зміни та доповнення до 9 територіальних угод з міськими радами (Запорізька, Бердянська, Мелітопольська, Гуляйпільська, Василівська, Оріхівська, Дніпрорудненська) та селищними радами (Чернігівська, Якимівська), що створило додаткові умови для більш ефективної колдоговірної роботи, збільшення заробітної плати працівників галузевих підприємств.

Перед Запорізькою ОДА та виконавчими комітетами міськрад і ОТГ ініційовано здійснення перевірок щодо дотримання норм Галузевої угоди, виконання доручень Кабміну і Голови Запорізької ОДА про усунення порушень законодавства про працю і підвищення зарплати на підприємствах, де її рівень нижче регіональних показників. Внаслідок посилення спільного контролю у сфері оплати праці за 9 місяців 2018 року середньомісячна зарплата на галузевих підприємствах області збільшилась майже на 1000 грн. (18 %) та склала 6143 грн. У IV кварталі 2018 року додатково запроваджено галузеві стандарти на підприємствах теплопостачання, водоканалів та міськелектротранспорту, що обумовило підвищення зарплати на 20 – 29%, в середньому - на 1200-1700 грн.

На вимогу обласної організації Профспілки Розпорядженням голови Запорізької ОДА відновлена робота комісії із зарплатних боргів на підприємствах ЖКГ області, до складу якої входять фахівці обласної організації

Профспілки. В результаті, на кінець року підприємства, які мали заборгованість, ввели виплату зарплати у правове русло. Зокрема, КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради» протягом 3х останніх років отримувало цільову фінансову підтримку із обласного бюджету у сумі   78,7 млн. грн. (в т.ч. 20 млн. грн. - у 2018 році), що дозволило цьому підприємству у листопаді 2018 року стабілізувати свою фінансово-економічну ситуацію, зміцнити матеріально-технічну базу, повністю погасити борги по зарплаті та налагодити її своєчасну виплату.

Питання щодо стягнення боргу по заробітній платі працівникам КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради вирішувалося через комісію по трудових спорах підприємства, суд і державну виконавчу службу. Фахівцями територіальної організації Профспілки було надано допомогу у підготовці 5 335 заяв на суму 31 200 000 грн.

Під постійним профспілковим контролем знаходиться реалізація зобов’язань колдоговорів і виконання вимог ст.250 КЗпПУ, ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», Галузевої угоди щодо обов'язкового відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. З цього приводу заявлено претензії комунальним підприємствам: «Керуюча компанія «Контакт» м. Токмак, «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, «Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради, які наразі позитивно вирішуються.

Досягнута домовленість про співпрацю обласної організації Профспілки з новоутвореним Управлінням Держпраці Запорізької міської ради по контролю за дотриманням законодавства про працю на галузевих підприємствах.

Дніпропетровська обласна організація Профспілки зосереджувала свої зусилля на збереженні чисельності та повної продуктивної зайнятості працюючих, підвищенні рівня та своєчасності виплати заробітної плати, створення належних умов праці. Через проведення соціального діалогу, реалізацію угод усіх рівнів та колективних договорів виборні органи обласної організації Профспілки домагались досягнення балансу інтересів між сторонами соціально-трудових відносин у колективах галузевих підприємств області.

Фахівцями обкому Профспілки надано спілчанам правову допомогу, в тому числі по захисту їх інтересів у судах.   У звітному періоді було надано 2535 консультацій з правових питань, складено 107 позовних заяв, отримано 11 судових рішень, винесених на користь працівників, на загальну суму 553 155,00 грн.

Харківська обласна організація Профспілки у 2018 році активно співпрацювала з Харківським відділенням Національної служби посередництва і примирення України. Результатом такої співпраці є зменшення випадків конфліктних ситуацій, відсутність колективних трудових спорів, страйків на галузевих підприємствах.

Шляхом переговорів та письмових звернень до роботодавців та інших компетентних осіб у звітному періоді було усунуто 58 порушень трудового законодавства.

Одним із позитивних прикладів превентивної роботи є ситуація в КП «Куп’янське підприємство теплових мереж». Керівник цього підприємства мав намір звільнити у зв’язку зі скороченням штату одиноку матір, яка виховує дитину віком до 14 років, та працівника, який має трьох дітей. Після втручання обласного комітету Профспілки, проведення переговорів та надання відповідних роз’яснень керівництву підприємства ситуація була урегульована: обидва працівники були залишені на своїх посадах.

Позитивно було вирішено спір у досудовому порядку також на КП «Кегичівка-Сервіс плюс». Голова Кегичівської селищної ради не визнавала діючі норми та коефіцієнти Галузевої угоди для визначення посадових окладів працівників підприємства, у зв’язку з чим їх оклади були значно занижені. Після проведення обласним комітетом Профспілки переговорів, надання офіційних роз’яснень з посиланням на нормативні акти, звернення до Головного управління Держпраці у Харківській області посадові оклади працівників підприємства були приведені у відповідність з вимогами законодавства.  

Протягом 2018 року Одеська обласна організація Профспілки проблемні питання спілчан вирішувала, в основному, шляхом проведення діалогу на засіданнях тристоронньої соціально-економічної ради області і міста, на щотижневих оперативних засіданнях керівників структурних підрозділів Департаменту міського господарства Одеського міськвиконкому.

Силами фахівців обкому Профспілки на 28 підприємствах області було проведено моніторинг дотримання роботодавцями трудового законодавства, повноти виконання ними колдоговорів та аналіз роботи профкомів цих підприємств щодо захисту прав і інтересів членів Профспілки. Було виявлено 111 порушень, що на 13,3% більше, ніж у попередньому році. Найбільша їх кількість,   майже 50% пов'язана з порушеннями в оплаті праці: недотримання норм Галузевої угоди, термінів виплати заробітної плати, оплати щорічних відпусток і заробітної плати при звільненні; 25,2% - пов'язана з оплатою гарантійних і компенсаційних виплат; 13,5% - з помилками при заповненні табелю обліку використання робочого часу в розрізі його складових. За результатами перевірок роботодавцям були направлені листи з рекомендаціями щодо усунення порушень, з яких майже 86% були задоволені.

Була надана правова допомога у вигляді консультацій і роз'яснень більш ніж в 2,7 тис. випадків, в т.ч. близько 0,3 тис. - членам Профспілки, більш ніж 2,4 тис. - первинним профспілковим організаціям.

З метою уникнення випадків закріплення в колдоговорах положень, які не відповідають вимогам чинного законодавства, проводиться експертиза колективних договорів і додатків до них. У 2018 році таку експертну оцінку надано проектам 85 колдоговорів та змінам і доповненням до них.

У звітному періоді з профспілковим активом підприємств проведено 12 семінарів – навчань, в тому числі - з питань застосування трудового законодавства.

Чернівецькою обласною організацією Профспілки у 2018 році було проведено ряд дій стосовно ДЗОВ «Юність», яке за рішенням судів було передано в державну власність: по забезпеченню охорони майна зазначеного підприємства, збереженню трудового колективу, вирішенню кадрового питання щодо керівництва підприємства.

Окрім того, обкомом Профспілки та профактивом було розглянуто понад 300 звернень працівників підприємств галузі та надано роз’яснення щодо вирішення проблемних питань.

Обкомом Профспілки було взято під контроль проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівців відповідно до рішення виконкому Чернівецької міської ради (№ 627/24 від 28.11.2017), до переліку об’єктів якого увійшов весь житловий фонд комунальних житлово-експлуатаційних підприємств № 4,5,6,9,11,14,17 та шести приватних підприємств. У зв’язку із некомпетентністю обраних керівників комунальних та приватних житлово-комунальних підприємств, відсутністю достатнього досвіду управління та експлуатації житлового фонду, необґрунтованістю рішень органів самоврядування, безвідповідального ставлення до підготовки конкурсних пропозицій, були вжиті такі заходи реагування: проведені пікетування міської ради спілчанами, зустрічі з заступниками міського голови, керівництвом департаменту ЖКГ, здійснені звернення до Антимонопольного комітету,   правоохоронних органів, в прокуратуру. Після неодноразових засідань комісій, проведених з ініціативи обкому Профспілки за участю представників виконавчих органів міської ради, трудових колективів підприємств, вдалося вирішити питання працевлаштування більшої частини працівників комунальних підприємств на приватних підприємствах, інших - звільнено в рамках чинного законодавства з виплатою всіх необхідних компенсаційних виплат. Крім того, зазначені дії профактиву та обкому Профспілки змусили конкурсну комісію, виконком міської ради та керівників житлово-комунальних підприємств більш відповідально підходити до проведення аналогічних конкурсів. В подальшому трудові колективи ЖРЕПІВ № 4,5,6,14 залишилися обслуговувати багатоквартирні житлові будинки на своїх територіях.

За участі Рівненської обласної організації Профспілки у звітному періоді було досягнуто позитивного результату у вирішенні питання щодо відновлення роботи Кузнецовського міського комунального підприємства.                

В результаті неодноразово проведених перемовин із міським головою м.Вараш, письмових звернень до органів державної влади, депутатів, вищих за рівнем органів Профспілки 19 грудня 2018 року було знято арешт із майна та рахунків цього підприємства. Також було укладено 23 мирові угоди, якими передбачено щомісячне погашення заборгованості перед Рівненською АЕС та сплата поточних платежів.

Крім того, виконавчий комітет Варашської міської ради, затвердив економічно обґрунтовані тарифи, що сприятиме забезпеченню беззбитковості роботи Кузнецовського міського комунального підприємства, а депутатським корпусом була прийнята програма підтримки підприємства по погашенню боргу перед Рівненською АЕС, що діятиме до 2027 року.

Кіровоградська обласна організація Профспілки.

На всіх підприємствах, що знаходяться на обліку в обласній організації Профспілки, укладені колективні договори, якими охоплено 3830 працюючих.

На більшості підприємств сторони дотримуються положень Галузевих угод. Але у виконанні положень колективних договорів та угод, є певні труднощі. Зокрема: не переглядаються тарифні сітки та посадові оклади при зміні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, особливо - на підприємствах, які залежать від перегляду тарифів на свої послуги. Роботодавці активно використовували шестимісячний строк для відтермінування введення підвищених стандартів в оплаті праці.

Складною є ситуація на теплопостачальних підприємствах та на підприємствах водопостачання/водовідведення: через борги, що накопичувались роками, в тому числі - по різниці в тарифах, пільгах, субсидіях та через заборгованість населення, заробітна плата виплачується із затримками. Станом на 01.12.18 року найбільші борги по заробітній платі у ДП “Кіровоградтепло” ТОВ”ЦНТІ УНГА” - 900 тис. грн., ОКВП «Дніпро-Кіровоград»- 1,5 млн.грн. В цілому заборговано зарплату 1700 працівникам. Ці фактори спричиняють відтік висококваліфікованих працівників, особливо - на підприємствах тепло- та водопостачання.

Напруженою залишається ситуація навколо професійно-технічних закладів міста Кропивницький, фінансування яких розділене між обласним та міським бюджетами, в зв’язку з чим половина педпрацівників отримує заробітну плату вчасно, а друга половина - із затримками або не в повному обсязі. Така сама ситуація і по стипендіям учням.

Вінницькою обласною організацією Профспілки протягом   2018 року здійснено 11 перевірок дотримання чинного законодавства про працю на галузевих підприємствах. Під час перевірок було встановлено 193 порушень законодавства, з яких 178 усунуто. Проте, не всі вжиті обкомом Профспілки заходи дали позитивні результати. Зокрема, Жмеринське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства має заборгованість перед працівниками по заробітній платі близько 917 тис.грн.

Протягом звітного періоду працівниками обкому Профспілки було розглянуто 6 заяв і скарг з виїздом на підприємства; надано правову допомогу 178 членам Профспілки; підготовлено та направлено до суду 4 позовні заяви про стягнення невиплаченої заробітної плати та проведення розрахунків з працівниками при звільнені.

Обласний комітет Профспілки надає практичну допомогу профкомам в укладанні і виконанні колективних договорів. Колективні договори укладені на 100% підприємств галузі, де створені первинні організації Профспілки. За основу при їх укладенні приймаються норми територіальної та галузевих угод.

Пропозиції щодо посилення правозахисної роботи в структурних ланках Профспілки викладені в постанові президії ЦК Профспілки.    

                                            Юрисконсульт виконавчого апарату ЦК Профспілки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

   ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

18.03.2019 р.                                       м. Київ                             № П - 14 - 7

 

Про підсумки роботи щодо здійснення

громадського контролю за додержанням

законодавства про працю членів Профспілки

у 2018 р.

        

       Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію про підсумки роботи щодо здійснення громадського     контролю за додержанням законодавства про працю членів Профспілки у 2018 році взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати виборним органам територіальних організацій Профспілки:  

2.1. Посилити громадський контроль за додержанням законодавства про працю, норм Генеральної, галузевих та територіальних угод, колективних договорів на підприємствах та в установах, де функціонують організації працівників.

2.2. Для виконання у повному обсязі статутних завдань забезпечити введення у колектив територіальних організацій необхідної кількості штатних одиниць правових інспекторів праці (юрисконсультів) та заповнення цих вакансій відповідними спеціалістами.

2.3. Поглиблювати співпрацю з роботодавцями, місцевими органами влади, відділеннями Національної служби посередництва і примирення, Державною службою з питань праці щодо забезпечення сталої роботи галузевих підприємств, виконання вимог чинного законодавства України про працю, попередження порушень трудових прав,   усунення розбіжностей між працівниками і роботодавцями з соціально-економічних питань, трудового законодавства. Особливу увагу приділяти питанням запобігання скороченню робочих місць та своєчасної виплати заробітної плати.

2.4. Визначити перелік спірних питань, які найчастіше виникають у сфері трудових відносин і вирішення яких ускладнюється через брак знань законодавства, шляхів його застосування, та організувати тематичне цільове навчання членів виборних органів та активістів первинних організацій Профспілки, що здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, забезпечувати їх необхідними матеріалами.

2.5. Дотримуватися термінів надання звітності про роботу щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, які встановлені Федерацією профспілок України.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови Профспілки Кулешу А.А.

 

Голова ЦК Профспілки                                                 О.І. Романюк

 

Додаток

до постанови Президії ЦК Профспілки

                                                                         від 18.03.2019 р. № П-14-7

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових прав членів Профспілки у 2018 році

 Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та правовий захист трудових прав і інтересів членів Профспілки є одним із пріоритетних напрямків та предметом постійної уваги усіх виборних органів Профспілки.

         У цій сфері ЦК Профспілки тісно співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, галузевими асоціаціями та корпораціями, з Асоціацією міст України, з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, іншими органами виконавчої влади.

Центральним комітетом неодноразово піднімалося питання перед КМУ, Мінрегіоном та НКРЕКП про врахування при затвердженні нормативно-правових актів вимог законодавства щодо відрахування підприємствами коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

         Мінрегіон підтримав пропозиції ЦК Профспілки і вніс на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про внесення змін до Порядків розрахунку тарифів на комунальні послуги, якими передбачається   включення до складу витрат при формуванні тарифів на послуги теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення коштів, які відраховуються підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Після узгодження проекту постанови з НКРЕКП, на доручення Урядового комітету, у лютому 2019 року вказаний проект постанови був повторно направлений до Уряду.

Для вирішення питання незадовільного фінансово-економічним стану підприємств-постачальників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, ЦК Профспілки звернувся до КМУ з пропозиціями щодо шляхів його покращення. За дорученням Секретаріату КМУ Мінрегіоном було повідомлено про реєстрацію у Верховній Раді України ряду законопроектів про внесення змін та доповнень до чинних законів, які мають позитивно вплинути на ситуацію.

         У червні 2018 р. до Центрального комітету Профспілки звернулась голова первинної профспілкової організації КП «Конотопське трамвайне управління» про складну ситуацію, яка склалась на підприємстві.

Центральний комітет звернувся до депутата ВРУ Капліна С.М., Міністерства інфраструктури України, голови Сумської обласної державної адміністрації. Наслідком всіх вжитих заходів було: зміна керівника підприємства, надання фінансової допомоги з міського бюджету, погашення заборгованості по заробітній платі та проведення розрахунків за спожиту електроенергію, поновлення на роботі голови профспілкового комітету.

 

2

За участі ЦК Профспілки у листопаді 2018 року було підписано Зміни та доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Профспілкою на 2017-2018 роки, зареєстровані Мінсоцполітики 04.12.2018 р. Цими змінами та доповненнями продовжено термін дії Галузевої угоди до 2021 року та передбачено підвищення договірних гарантій з оплати праці.

Крім того, у січні - лютому 2019 р. підписано і зареєстровано в Мінсоцполітики Галузеві угоди між УТОС та УТОГ.

Також до Міністерства інфраструктури направлені на погодження Зміни та доповнення до Галузевої угоди між Мінінфраструктури та ЦК Профспілки на 2017- 2018 роки для підприємств міськелектротранспорту.

        Значний обсяг правозахисної роботи виконують виборні органи територіальних, міських та первинних організацій Профспілки. Завдяки їх контролю за дотриманням галузевими підприємствами трудового законодавства та втручанню у випадках, коли воно порушується, права та інтереси спілчан в більшості випадків отримують захист та відновлюються. За їх організаційної та методичної підтримки проводяться семінари та наради з правової тематики з профактивом, керівниками та спеціалістами підприємств, на яких до слухачів доводяться новації в законодавстві про працю, зміни та доповнення до нормативних актів; надаються рекомендації щодо їх застосування.

Станом на 01 січня 2019 року кадровий потенціал Профспілки, який здійснює контроль за додержанням законодавства про працю становить 209 інспекторів.

За підсумками 2018 року інспекторами праці та повноважними представниками   проведено 343 перевірки додержання вимог законодавства про працю, якими було охоплено 300 юридичних осіб, із яких - 24 перевірки проведено спільно з територіальними органами Держпраці та 88 – у складі комісії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

В ході перевірок виявлено 2 334 порушень трудового законодавства, зокрема, стосовно: оплати праці – 1 266, зміни істотних умов праці – 267, звільнення та переведення – 135, робочого часу – 238, часу відпочинку – 66, праці жінок – 20, праці неповнолітніх – 1, гарантій та компенсацій – 149, інших - 192. Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 17 924 особи.

За звітний період з метою поновлення трудових прав працівників було підготовлено та направлено 530 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 425 – надіслано роботодавцям, 105 – органам виконавчої влади й місцевого самоврядування для належного реагування й вжиття відповідних заходів. Крім того, про виявлені факти порушень територіальними організаціями було надіслано письмові повідомлення органам Держпраці – 8, вищим профспілковим органам – 43.

         Із загальної кількості виявлених порушень 956 було усунуто.

 

 

3

У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 27 посадових осіб суб’єктів господарювання, з них до адміністративної - 11, дисциплінарної - 16.

Також, у 2018 році фахівцями територіальних організацій Профспілки було надано консультації з правових питань: 13 812 - спілчанам, 5 894 – профспілковим організаціям; надано допомогу у складенні 2 147 позовних заяв та інших процесуальних документів, із яких: 1 974 – від членів Профспілки, 63 – від профспілкових організацій. Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали інспектори праці, у звітному періоді склала 2 497 осіб. На користь працівників було винесено 5 365 судових рішень, із яких: 17 – з питань звільнення та переведення, 1 – стосовно робочого часу та часу відпочинку, 5 342 – щодо оплати праці, 4 – з питань гарантій і компенсацій. Загальна сума стягнення на користь працівників склала 32,18 млн. грн.

З метою підвищення правової обізнаності спілчан територіальними організаціями Профспілки проводилася системна правороз’яснювальн робота з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено                     330 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 354 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 175 роз’яснень законодавства.

Заслуговує на увагу та поширення досвід правозахисної роботи деяких територіальних організацій Профспілки.

Так, Запорізька обласна організація Профспілки, у звітному періоді свої зусилля зосереджувала на наступних питаннях.

З ініціативи обласної організації із Департаментом ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА було підписано Територіальну угоду на 2018-2019 роки, що гарантує впровадження галузевих соціальних стандартів в колективних договорах усіх галузевих підприємств.

Внесено зміни та доповнення до 9 територіальних угод з міськими радами (Запорізька, Бердянська, Мелітопольська, Гуляйпільська, Василівська, Оріхівська, Дніпрорудненська) та селищними радами (Чернігівська, Якимівська), що створило додаткові умови для більш ефективної колдоговірної роботи, збільшення заробітної плати працівників галузевих підприємств.

Перед Запорізькою ОДА та виконавчими комітетами міськрад і ОТГ ініційовано здійснення перевірок щодо дотримання норм Галузевої угоди, виконання доручень Кабміну і Голови Запорізької ОДА про усунення порушень законодавства про працю і підвищення зарплати на підприємствах, де її рівень нижче регіональних показників. Внаслідок посилення спільного контролю у сфері оплати праці за 9 місяців 2018 року середньомісячна зарплата на галузевих підприємствах області збільшилась майже на 1000 грн. (18 %) та склала 6143 грн. У IV кварталі 2018 року додатково запроваджено галузеві стандарти на підприємствах теплопостачання, водоканалів та міськелектротранспорту, що обумовило підвищення зарплати на 20 – 29%, в середньому - на 1200-1700 грн.

На вимогу обласної організації Профспілки Розпорядженням голови Запорізької ОДА відновлена робота комісії із зарплатних боргів на підприємствах ЖКГ області, до складу якої входять фахівці обласної організації Профспілки. В результаті, на кінець року ці підприємства-боржники ввели виплату зарплати у правове русло. Зокрема, КП «Облводоканал» Запорізької

4

обласної ради» протягом 3х останніх років отримав цільову фінансову підтримку із обласного бюджету у сумі   78,7 млн. грн. (в т.ч. 20 млн. грн. - у 2018 році), що дозволило цьому підприємству у листопаді 2018 року стабілізувати свою фінансово-економічну ситуацію, зміцнити матеріально-технічну базу, повністю погасити борги по зарплаті та налагодити її своєчасну виплату.

Питання щодо стягнення боргу по заробітній платі працівникам КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради вирішувалося через комісію по трудових спорах підприємства, суд і державну виконавчу службу. Фахівцями територіальної організації Профспілки було надано допомогу у підготовці 5 335 заяв на суму 31 200 000 грн.

Під постійним профспілковим контролем знаходиться реалізація зобов’язань колдоговорів і виконання вимог ст.250 КЗпПУ, ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», Галузевої угоди щодо обов'язкового відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. З цього приводу заявлено претензії комунальним підприємствам: «Керуюча компанія «Контакт» м. Токмак, «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, «Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради, які позитивно вирішуються.

Досягнута домовленість про співпрацю обласної організації Профспілки з новоутвореним Управлінням Держпраці Запорізької міської ради по контролю за дотриманням законодавства про працю на галузевих підприємствах.

Дніпропетровська обласна організація Профспілки зосереджувала свої зусилля на збереженні чисельності та повної продуктивної зайнятості працюючих, підвищенні рівня та своєчасності виплати заробітної плати, створення належних умов праці. Через проведення соціального діалогу, реалізацію угод усіх рівнів та колективних договорів домагались досягнення балансу інтересів між сторонами соціально-трудових відносин у колективах галузевих підприємств області.

Було проведено цілеспрямовану правозахисну роботу, надано членам Профспілки правову допомогу, в тому числі по захисту їх інтересів у судах.   У звітному періоді було надано 2535 консультацій з правових питань, складено 107 позовних заяв, отримано 11 судових рішень, винесених на користь працівників, на загальну суму 553 155,00 грн.

Харківська обласна організація Профспілки у 2018 році активно співпрацювала з Харківським відділенням Національної служби посередництва і примирення України. Результатом такої співпраці є зменшення випадків конфліктних ситуацій, відсутність колективних трудових спорів, страйків на галузевих підприємствах.

Шляхом переговорів та письмових звернень до роботодавців та інших компетентних осіб у звітному періоді було усунуто 58 порушень трудового законодавства.

Одним із позитивних прикладів превентивної роботи є ситуація в КП «Куп’янське підприємство теплових мереж». Керівник цього підприємства мав намір звільнити у зв’язку зі скороченням штату одиноку матір, яка виховує дитину віком до 14 років, та працівника, який має трьох дітей. Після втручання обласної організації Профспілки, проведення переговорів та надання

 

5

відповідних роз’яснень керівництву підприємства ситуація була урегульована: обидва працівники були залишені на своїх посадах.

Позитивно було вирішено спір у досудовому порядку також на КП «Кегичівка-Сервіс плюс». Голова Кегичівської селищної ради не визнавала діючі норми та коефіцієнти Галузевої угоди для визначення посадових окладів працівників підприємства, у зв’язку з чим їх оклади були значно занижені. Після проведення обласною організацією Профспілки переговорів, надання офіційних роз’яснень з посиланням на нормативні акти, звернення до Головного управління Держпраці у Харківській області посадові оклади працівників підприємства були приведені у відповідність з вимогами законодавства.  

Протягом 2018 року Одеська обласна організація Профспілки проблемні питання спілчан вирішувала, в основному, шляхом проведення діалогу на засіданнях тристоронньої соціально-економічної ради області і міста, на щотижневих оперативних засіданнях керівників структурних підрозділів Департаменту міського господарства Одеського міськвиконкому.

На 28 підприємствах області було проведено моніторинг дотримання роботодавцями трудового законодавства, повноти виконання ними колдоговорів та аналіз роботи профкомів цих підприємств щодо захисту прав і інтересів членів Профспілки. Було виявлено 111 порушень, що на 13,3% більше, ніж у попередньому році. Найбільша їх кількість,   майже 50% пов'язана з порушеннями в оплаті праці: недотримання норм Галузевої угоди, термінів виплати заробітної плати, оплати щорічних відпусток і заробітної плати при звільненні; 25,2% - пов'язана з оплатою гарантійних і компенсаційних виплат; 13,5% - з помилками при заповненні табелю обліку використання робочого часу в розрізі його складових. За результатами перевірок роботодавцям були направлені листи з рекомендаціями щодо усунення порушень, з яких майже 86% були задоволені.

Була надана правова допомога у вигляді консультацій і роз'яснень більш ніж в 2,7 тис. випадків, в т.ч. близько 0,3 тис. - членам Профспілки, більш ніж 2,4 тис. - первинним профспілковим організаціям.

З метою уникнення випадків закріплення в колдоговорах положень, які не відповідають вимогам чинного законодавства, проводиться експертиза колективних договорів і додатків до них. У 2018 році таку експертну оцінку надано проектам 85 колдоговорів та змінам і доповненням до них.

У звітному періоді з профспілковим активом підприємств проведено                  12 семінарів – навчань, в тому числі - з питань застосування трудового законодавства.

Чернівецькою обласною організацією Профспілки у 2018 році було проведено ряд дій стосовно ДЗОВ «Юність», яке за рішенням судів було передано в державну власність: по забезпеченню охорони майна зазначеного підприємства, збереженню трудового колективу, вирішенню кадрового питання щодо керівництва підприємства.

Окрім того, було розглянуто понад 300 звернень працівників підприємств галузі та надано роз’яснення щодо вирішення проблемних питань.

Обласною організацією Профспілки було взято під контроль проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівців відповідно до рішення виконкому Чернівецької міської

6

ради (№ 627/24 від 28.11.2017), до переліку об’єктів якого увійшов весь житловий фонд комунальних житлово-експлуатаційних підприємств № 4,5,6,9,11,14,17 та шести приватних підприємств. У зв’язку із некомпетентністю обраних керівників комунальних та приватних житлово-комунальних підприємств, відсутністю достатнього досвіду управління та експлуатації житлового фонду, необґрунтованістю рішень органів самоврядування, безвідповідального ставлення до підготовки конкурсних пропозицій, були вжиті реагування: проведені пікетування міської ради працівниками підприємств та профспілками, зустрічі з заступниками міського голови, керівництвом департаменту ЖКГ, здійснені звернення до Антимонопольного комітету,   правоохоронних органів, в прокуратуру. Після неодноразових засідань комісій, проведених з ініціативи обласної організації Профспілки за участю представників виконавчих органів міської ради, трудових колективів підприємств, вдалося вирішити питання працевлаштування більшої частини працівників комунальних підприємств на приватних підприємствах, інших - звільнено в рамках чинного законодавства з виплатою всіх необхідних компенсаційних виплат. Крім того, зазначені дії трудових колективів та обласної організації Профспілки змусили конкурсну комісію, виконком міської ради та керівників житлово-комунальних підприємств більш відповідально підходити до проведення аналогічних конкурсів. В подальшому трудові колективи ЖРЕПІВ № 4,5,6,14 залишилися обслуговувати багатоквартирні житлові будинки на своїх територіях.

За участі Рівненської обласної організації Профспілки у звітному періоді було досягнуто позитивного результату у вирішенні питання щодо відновлення роботи Кузнецовського міського комунального підприємства.                

В результаті неодноразово проведених перемовин із міським головою м.Вараш, письмових звернень до органів державної влади, депутатів, вищих за рівнем органів Профспілки 19 грудня 2018 року було знято арешт із майна та рахунків цього підприємства. Також було укладено 23 мирові угоди, якими передбачено щомісячне погашення заборгованості перед Рівненською АЕС та сплата поточних платежів.

Крім того, виконавчий комітет Варашської міської ради, затвердив економічно обґрунтовані тарифи, що сприятиме забезпеченню беззбитковості роботи Кузнецовського міського комунального підприємства, а депутатським корпусом була прийнята програма підтримки підприємства по погашенню боргу перед Рівненською АЕС, що діятиме до 2027 року.

Кіровоградська обласна організація Профспілки.

На всіх підприємствах, що знаходяться на обліку в обласній організації Профспілки, укладені колективні договори, якими охоплено 3830 працюючих. На більшості підприємств сторони дотримуються положень Галузевих угод. Але у виконанні положень колективних договорів та угод, є певні труднощі. Зокрема: не переглядаються тарифні сітки та посадові оклади при зміні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, особливо - на підприємствах, які залежать від перегляду тарифів на свої послуги. Роботодавці активно використовували шестимісячний строк для відтермінування введення підвищених стандартів в оплаті праці.

Складною є ситуація на теплопостачальних підприємствах та на підприємствах водопостачання/водовідведення: через борги, що

7

накопичувались роками, в тому числі - по різниці в тарифах, пільгах, субсидіях та через заборгованість населення, заробітна плата виплачується із затримками. Станом на 01.12.18 року найбільші борги по заробітній платі у ДП “Кіровоградтепло” ТОВ”ЦНТІ УНГА” - 900 тис. грн., ОКВП «Дніпро-Кіровоград»- 1,5 млн.грн. В цілому заборговано зарплату 1700 працівникам.

Напруженою залишається ситуація навколо професійно-технічних закладів міста Кропивницький, фінансування яких розділене між обласним та міським бюджетами, в зв’язку з чим половина педпрацівників отримує заробітну плату вчасно, а друга половина - із затримками або не в повному обсязі. Така сама ситуація і по стипендіям учням.

Ці фактори спричиняють відтік висококваліфікованих працівників, особливо - на підприємствах тепло- та водопостачання.

Вінницькою обласною організацією Профспілки протягом   2018 року здійснено 11 перевірок дотримання чинного законодавства про працю на галузевих підприємствах. Під час перевірок було встановлено 193 порушень законодавства, з яких 178 усунуто. Проте, не всі вжиті обласною організацією Профспілки заходи дали позитивні результати. Зокрема, Жмеринське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства має заборгованість перед працівниками по заробітній платі близько 917 тис.грн.

Протягом звітного періоду працівниками обласної організації Профспілки було розглянуто 6 заяв і скарг з виїздом на підприємства; надано правову допомогу 178 членам Профспілки; підготовлено та направлено до суду 4 позовні заяви про стягнення невиплаченої заробітної плати та проведення розрахунків з працівниками при звільнені.

Обласна організація Профспілки надає практичну допомогу профспілковим комітетам в укладанні і виконанні колективних договорів. Колективні договори укладені на 100% підприємств галузі, де створені профспілкові організації. За основу при їх укладенні приймаються норми територіальної та Галузевої угод.

Пропозиції щодо правозахисної роботи в структурних ланках Профспілки викладені в проекті постанови президії ЦК Профспілки.    

                                            Юрисконсульт виконавчого апарату ЦК Профспілки