ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,                         ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

IV Пленум

10.04.2014                                             м. Київ                                 № Пл – 4

Про участь профспілкових організацій

в кампанії «За якісне громадське обслуговування»

та посилення соціальної захищеності спілчан

 

         Пленум констатує, що Президія Центрального комітету, виборні органи територіальних, міських та первинних організацій Профспілки активно підтримали та долучилися до кампанії «За якісне громадське обслуговування», проголошену 2011 року світовою профспілковою спільнотою.

           Рада глобальних профспілок, яка представляє інтереси сотні мільйонів трудящих, ухвалила Женевську хартію якісного громадського обслуговування, в якій зазначено, що послуги високої якості можуть надаватися споживачам за умови достатнього фінансування суб’єктів господарювання сфери обслуговування і лише працівниками з належним рівнем оплати праці та чиї права дотримуються у повному обсязі. Розширення громадських послуг сприяє побудові стабільної економіки, миру та злагоді в суспільстві. А там, де державні органи влади не рахуються з інтересами простих людей, де відсутній справедливий перерозподіл багатств - спалахують масові акції протесту, за яких громадськість вимагає демократичних перетворень та запровадження сучасних соціальних стандартів.

           Цілі, які поставила перед собою Рада глобальних профспілок, багато в чому перекликаються з програмними та статутними завданнями Профспілки України.

           Підтримуючи ідеї міжнародних профцентрів та поділяючи стурбованість профорганів усіх рівнів щодо занепаду сфери життєзабезпечення ЦК Профспілки став ініціатором прийняття VI з’їздом ФПУ Резолюції «За якісне та доступне громадське обслуговування» на основі якої в подальшому було розроблено та затверджено Цільову програму. Для оперативної реалізації заходів, передбачених цією Програмою, при ФПУ створено Колегію з представників Всеукраїнських профспілок сектору громадського обслуговування.

           У березні 2012 року за поданням Президії ЦК Профспілки стан житлово-комунального господарства розглядався на засіданні Президії ФПУ за результатами якого до усіх гілок влади було направлено лист з пропозиціями щодо упередження негативних наслідків руйнації та необхідності докорінної модернізації основних фондів галузі та підсилення соціальної захищеності її працівників.

           2013 року виборні органи Профспілки активно включилися в міжнародну кампанію «За право людини на чисту питну воду» та закликали залучитися до неї соціальних партнерів та усі членські організації ФПУ.

            Представники галузевої Профспілки беруть участь в роботі колегії Мінрегіону України, організації Всеукраїнського конкурсу «За кращий благоустрій населених пунктів», вносять конкретні пропозиції щодо розвитку житлово-комунального господарства та підвищення якості послуг при формуванні Державного бюджету, національних та галузевих програм економічного розвитку. З питань цінової політики ЦК Профспілки співпрацює з Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринку комунальних послуг, Асоціацією міст України, галузевими асоціаціями та корпораціями.

           Минулого року ЦК Профспілки разом з Фондом Фрідріха Еберта провели моніторинг стану житлово-комунального господарства та напрацювали рекомендації щодо можливостей розвитку галузі, виходячи з її проблемних питань та сучасних викликів.

           В більшості профспілкових структурах налагоджено збір та поширення інформації про досвід роботи суб’єктів господарювання з надання якісних послуг.

            Для досягнення цілей та мети кампанії «За якісне та доступне громадське обслуговування», посилення захисту прав спілчан Президія ЦК Профспілки, інші виборні профоргани максимально використовують соціальний діалог. Минулого року після копіткої роботи підписані нові галузеві угоди з Мінрегіоном України, Мінінфраструктури України, Центральним правлінням УТОС та Центральним правлінням УТОГ.

            Обласні та міські комітети (ради) Профспілки разом з господарськими керівниками добиваються сталої роботи підприємств через систему територіальних угод, закладаючи в них зобов’язання місцевих органів влади щодо своєчасних розрахунків за надані послуги та виділення асигнувань на модернізацію основних фондів галузевих підприємств.

            На виробничому рівні профкоми домовляються з роботодавцями про включення до колективних договорів окрім мінімальних соціальних гарантій, визначених угодами вищого рівня, додаткових зобов’язань щодо оплати праці, різних стимулюючих надбавок та соціальних пільг для ветеранів праці, працюючих жінок та молоді.

           Водночас пленум зазначає, що нинішній стан більшості підприємств житлово-комунального господарства, інженерних комунікацій населених пунктів України є критичним і загрозливим для національної безпеки держави та не дозволяє надавати споживачам послуги належної якості, а темпи руйнації основних фондів галузі вищі за темпи їх відновлення.

Постійне недофінансування, зволікання з реформуванням та модернізацією галузевих підприємств може призвести до нових надзвичайних ситуацій техногенного та екологічного характеру.

           Внаслідок неповного відшкодування державою компенсацій за перевезення пільгових категорій населення вкрай у незадовільному стані знаходиться міський електричний транспорт.

           Суб’єкти господарювання ЖКГ в економічному, правовому та технічному стані вже давно перейшли критичну межу і виживають лише завдяки високій відповідальності, ентузіазму та терпінню працівників. Люди, які працюють при будь-яких погодних умовах та виконують найбруднішу роботу, отримують заробітну плату на 20 – 30 відсотків нижчу від середньої в промисловому секторі. На багатьох галузевих підприємствах працівники не отримують зарплату декілька місяців.

           Значні труднощі у профспілкових органів щодо захисту прав та інтересів спілчан виникають у зв’язку з невизнанням окремими органами місцевого самоврядування положень галузевих угод, особливо тих, що стосуються умов оплати праці та виробничого побуту.

            Для досягнення цілей, передбачених кампанією з якості громадського обслуговування, необхідно значне посилення уваги та об’єднання зусиль сторін соціального діалогу в напрямку посилення виробничої дисципліни та відповідальності за сумлінне виконання обов’язків з боку працівників житлово-комунальної сфери, підвищення їх кваліфікації та запровадження дієвих матеріальних та моральних стимулів.

            Пленум ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

                  1. Вважати й надалі пріоритетним завданням Президії Центрального комітету та інших виборних органів Профспілки - сприяння галузевим підприємствам в підвищенні якості надання житлово-комунальних послуг та забезпечення гідної оплати безпеки праці та правового захисту спілчан.

                        2. Затвердити та направити Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Раді національної безпеки та оборони України Звернення учасників Пленуму ЦК Профспілки щодо підтримки житлово-комунального господарства (додається).

3. Доручити Президії та керівництву ЦК Профспілки:

- з метою посилення мотивації членства в Профспілці розробити та внести в червні 2014 р. на розгляд чергового засідання Президії ЦК Профспілки проект Стратегії дій галузевої Профспілки, виходячи з реалій сьогодення.

- опрацювати та направити Мінрегіону та Мінінфраструктури   України, іншим сторонам соціального діалогу, а також Федерації профспілок України пропозиції, внесені учасниками Пленуму, для вирішення в межах їх компетенції;

- продовжити роботу з залучення сторін соціального діалогу, інших державних та громадських інституцій, міжнародних фондів та організацій до

участі та сприяння в проведенні кампаній «За якісне та доступне громадське обслуговування» та «За право людини на чисту питну воду».

4. Виборним органам обласних, міських організацій Профспілки у своїй

практичній діяльності:

         - активізувати роботу з реалізації заходів, передбачених Цільовою     програмою ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування» та     виконання постанов Президії ЦК Профспілки з цього питання;

- залучати до співпраці, проведення заходів, які б підвищували обізнаність громадян та об’єднали їх навколо цілей щодо підвищення якості обслуговування та модернізації житлово-комунальної сфери - територіальні об’єднання організацій профспілок, органи місцевого самоврядування, депутатів місцевих органів влади, науковців, галузевих експертів, інші громадські організації;

- брати активну участь у формуванні територіальних та місцевих       бюджетів, розробці цільових програм   розвитку житлово-комунального господарства та в інших заходах, спрямованих на забезпечення стабільної роботи підприємств;

               - добиватися від органів місцевого самоврядування своєчасних та повних розрахунків за виконані галузевими підприємствами роботи та надані послуги, сприяти встановленню економічно обґрунтованих тарифів, які б забезпечували їх беззбиткове функціонування та виконання зобов’язань колективних договорів;

- максимально використовувати соціальний діалог для забезпечення належних умов праці, соціальних гарантій працівників та підвищення їх рівня життя;

                       - вдосконалювати систему обміну досвідом щодо підвищення якості обслуговування в житлово-комунальній галузі, висвітлення досягнень та гострих проблем у цій сфері в засобах масової інформації;

- включати до навчальних програм, семінарів, нарад профспілкового активу тематику стосовно підвищення якості та культури обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг.

5. Виборним органам об’єднаних та первинних організацій Профспілки:

- виявляти ініціативу щодо укладення колективних договорів з роботодавцями, добиватися включення до них заходів щодо підвищення якості послуг, які надаються підприємством, конкретних зобов’язань щодо участі представників профорганізації в управлінні економікою, прозорості процесу акціонування чи приватизації суб’єктів господарювання, гарантій в оплаті праці, атестації робочих місць, професійної підготовки та підвищення кваліфікації, оздоровлення, відпочинку, додаткових соціальних пільг для ветеранів праці, молоді та працівників, які виховують неповнолітніх дітей, гендерної рівності;

- добиватися обов’язкового відрахування роботодавцями коштів на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи у розмірі не нижчому, ніж передбачено чинним законодавством;

- сприяти вихованню у працівників підприємства сумлінного та високо відповідального ставлення до виконання свої службових обов’язків та якісного обслуговування споживачів;

- вимагати від роботодавця оперативного реагування на проблемні питання, які виникають в процесі виробництва, брати активну участь у вирішенні трудових конфліктів, а у разі системних грубих правопорушень - застосовувати передбачене законодавством право профспілкового органу - вимагати розірвання трудового договору з керівником підприємства.

х                                                             х

х

     Пленум закликає органи влади, соціальних партнерів, політиків та громадські організації, депутатів всіх рівнів підтримати кампанію «За якісне та доступне громадське обслуговування», залучитися до пропаганди цінностей сфери послуг для суспільства, сприяти здійсненню заходів з мінімізації техногенного впливу об’єктів житлово-комунального господарства на навколишнє середовище і людину в цілому, недопущенню скорочення громадських послуг.

 

Голова ЦК Профспілки України                                                 О.І. Романюк

 

ЗВЕРНЕННЯ

учасників IV Пленуму ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення   України

З перших років зміни соціального устрою нашої держави галузева Профспілка веде боротьбу за збереження та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення якості обслуговування та гідні умови праці працівників цієї сфери.

Яскраве підтвердження цьому - численні звернення виборних органів Профспілки до усіх гілок влади, пропозиції до законодавчих та нормативних актів, а також профспілкові акції протесту з приводу недостатньої уваги до проблем галузі життєзабезпечення.

Галузева Профспілка стала активним провідником Женевської хартії «За якісне та доступне громадське обслуговування», яку 2011 року було ухвалено Радою глобальних профспілок. Головним постулатом цього документу став висновок про те, що мир, злагода та спокій панують у тих країнах, де забезпечуються гідна та безпечна праця, справедливий розподіл багатств, стабільні та якісні громадські послуги. Там, де державні органи не рахуються з інтересами простих людей, постійно спалахують масові акції протесту, за яких громадськість вимагає демократичних перетворень та запровадження сучасних соціальних стандартів.

            Керуючись положеннями Женевської хартії ЦК Профспілки України виступив ініціатором прийняття VI з’їздом ФПУ Резолюції «За якісне та доступне громадське обслуговування», реалізація якої, окрім основної своєї мети, мала сприяти створенню сотні тисяч додаткових робочих місць, розширенню замовлень для вітчизняних промислових підприємств та побудові стабільної економіки.

            2012 року, за ініціативи Президії ЦК Профспілки, питання про стан житлово-комунального господарства розглядалося на засіданні Президії Федерації профспілок України, за результатами якого до усіх гілок влади було направлено листи з конкретними пропозиціями щодо упередження повного занепаду галузі та необхідності докорінної модернізації її основних фондів.

            Проте ці пропозиції не знайшли належної підтримки в органах влади.

           Нинішній стан житлово-комунальної галузі є загрозливим для національної безпеки, а подальше зволікання з її реформуванням, постійне недофінансування загальнодержавних галузевих програм, недосконалість тарифної політики – неминуче призведуть до виникнення нових надзвичайних ситуацій техногенного або екологічного характеру та посилення протестних настроїв у суспільстві.

Висловлюючи глибоке занепокоєння критичним станом житлово-комунального господарства України учасники Пленуму Центрального комітету, які представляють інтереси майже півмільйона членів галузевої Профспілки, закликають вищі органи влади законодавчо визнати розвиток житлово-комунальної сфери пріоритетом державної політики та пропонують:

1. Розглянути на засіданні Ради національної безпеки та оборони України питання «Про стан та модернізацію житлово-комунального господарства і забезпечення населення чистою питною водою» .

2. Верховній Раді України напрацювати та прийняти закони про:

     - забезпечення державним бюджетом фінансування на підтримку, реформування та подальший розвиток житлово-комунального господарства згідно з завданнями, передбаченими загальнодержавними програмами реформування і розвитку житлово-комунального господарства та міського електротранспорту на 2009-2014 роки;

- зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування для модернізації основних фондів житлово-комунальних підприємств;

          - накладення мораторію на передачу в концесію підприємств теплопостачання, водозабезпечення та водовідведення, які є власністю територіальних громад.

3. Кабінету Міністрів України:

     - враховуючи, що житлово-комунальне господарство може стати локомотивом, здатним витягти за собою з кризи інші галузі економіки, зосередити та направити державні фінансові ресурси, інвестиції приватного та банківського сектору, зовнішні запозичення на розвиток громадського комунального господарства, будівництво доріг та мостів, сміттєпереробних заводів, ремонт житлового фонду, оновлення водопроводів, об’єктів водоочистки та водовідведення, котелень, теплотрас, рухомого складу міського електричного транспорту, прибиральної техніки;

     - забезпечити своєчасне та в повному обсязі відшкодування державою підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення різниці в тарифах на їх послуги згідно з чинним законодавством;

- затвердити відповідні нормативно-правові акти, які врегулюють питання запровадження системи обліку категорій громадян підприємствам міського електротранспорту;

     - привести у відповідність з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» нормативні документи КМУ та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, в частині включення до тарифів на тепло-, водопостачання та водовідведення витрат, які роботодавець зобов’язаний перераховувати профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу.

Пленум ЦК Профспілки також пропонує Уряду взяти під свій патронат проведення в Україні Кампанії «За якісне та доступне громадське обслуговування».

За дорученням учасників IV Пленуму ЦК Профспілки

Голова ЦК Профспілки України                                        О.І.Романюк

         10 квітня 2014 року