ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

V ПЛЕНУМ  

П О С Т А Н О В А

19.03.2019 р.                                       м. Київ                                        № Пл - 5 - 2

Про системність та ефективність в роботі профспілкових

організацій щодо зміцнення Профспілки та посилення мотивації профчленства

    Період, що минув від попереднього пленуму ЦК Профспілки, був насичений багатьма подіями. Країна потерпала від ведення воєнних дій на сході країни, від псевдо реформ, застою економіки, корупції. Зростали статки олігархічних кланів на фоні злиденного існування більшості населення. Продовжується жорстке протистояння політичних сил, насилля над громадськими активістами.

       Політика, яку проводить Уряд, породжує нові виклики та загрози профспілковому руху, покладаючи в її основу ідею соціальних мінімумів замість суспільно прийнятих стандартів гідного життя і гідної праці. Тривалий час профспілковій стороні не вдається укласти нову Генеральну угоду, якою регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в країні. Не виконує своєї функції щодо стабілізації і розвитку вітчизняного виробництва, підвищення соціальних стандартів Національна тристороння соціально-економічна Рада.

     Федерація профспілок України та її членські організації змушені були застосовувати інструменти вуличної демократії, здійснювали тиск на Уряд - вимагали підвищення заробітної плати та повернення зарплатних боргів, відродження вітчизняного виробництва та створення високотехнологічних та безпечних робочих місць, дотримання законних прав на майно профспілок.

      Наймасовішою стала Всеукраїнська профспілкова акція протесту 17 жовтня 2018 року, в якій взяли участь понад 15 тисяч активістів; майже 1000 з них – представники галузевої Профспілки.

    Проте результативність цих акцій та переговорів з урядовою стороною виявилася низькою. Суттєвого підвищення заробітної плати та соціальних стандартів не відбулося. Повністю проігноровано вимогу профспілок щодо зниження ціни на природний газ, що потягнуло зо собою підвищення вартості товарів першої необхідності, продуктів харчування і побутових послуг.

    Від не виваженої цінової політики Уряду найбільше постраждали споживачі та підприємства житлово-комунального господарства, особливо теплопостачання та водопостачання, які стали заручниками даної ситуації й змушені підвищувати тарифи на свої послуги. І сталося це за умов мільярдних боргів галузевих підприємств з вини держави.

  Останнім часом відбувалися кардинальні зміни в структурі галузі, утворилися нові організаційні форми господарювання, які негативно впливають на усталені трудові відносини. До управління галузевими підприємствами не рідко приходять керівники, які уникають соціального діалогу та не бажають співпрацювати з профспілковими органами.

   Негативно на діяльності первинних профорганізацій відбилися законодавчі новації щодо їх державної реєстрації, а також припинення часткового фінансування фондом соціального страхування санаторно-курортного лікування та оздоровлення. Ці, та інші фактори призвели до зменшення кількості спілчан від останнього з’їзду Профспілки на   71,6 тисяч та зниження мотивації профчленства.

      В сучасному профспілковому русі сформувалося чимало й інших проблем, до яких можна віднести: намагання підмінити профспілки різними громадськими організаціями; зниження престижу роботи в профспілкових органах у зв’язку з недостатньою захищеністю їх працівників, залежність   голів первинних профорганізацій від роботодавців.

       У звітному періоді Президія ЦК Профспілки, територіальні, міські та первинні профорганізації спрямовували свою діяльність на виконання рішень VI з’їзду Профспілки, статутних та програмних завдань та рішень попередніх пленумів ЦК Профспілки. Здійснювалися конкретні заходи щодо пом’якшення негативних наслідків державного управління; послідовно відстоювалися законні права та інтереси членів Профспілки.

     Профспілковою стороною протягом 2018 року ініційовано та укладено нові галузеві угоди з Мінрегіоном України та Всеукраїнською конфедерацією роботодавців житлово-комунальної галузі, Центральними правліннями товариств працівників з вадами зору та слуху; з Міністерством інфраструктури погоджуються зміни і доповнення до Галузевої угоди для працівників міського електротранспорту.

       В нових угодах стало більше положень прямої дії, зокрема щодо: встановлення форм, систем, норм оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, компенсацій і гарантійних виплат. З метою закріплення кваліфікованих кадрів на підприємствах теплового, водопровідно-каналізаційного господарств, сторони домовилися розробити відповідні стимулюючі положення.

     Разом з сторонами соціального діалогу, профільним комітетом Верховної Ради та окремими народними депутатами, галузевими асоціаціями та корпораціями керівництво ЦК Профспілки добивалося вирішення нагальних для галузевих підприємств та первинних профорганізацій питань щодо фінансової підтримки,збереження трудових колективів, захисту прав профспілкових працівників та керівників суб’єктів господарювання, які приділяють належну увагу соціально-економічним питанням. Спільними зусиллями з соціальним партнерами – спростовувалися необґрунтовані висновки регуляторних органів – НКРЕКП, місцевих органів влади, щодо не визнання ними положень галузевої угоди та колективних договорів при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги.

     Більш конструктивним та ефективним став соціальний діалог та територіальному та локальному рівнях. Обласні комітети Профспілки, добиваються: включення до територіальних галузевих угод вищих коефіцієнтів до посадових окладів, ніж встановлено в галузевих угодах, виділення додаткових коштів на модернізацію виробництва, обладнання, інженерних мереж, на утримання соціальних об’єктів; планують проведення спільних заходів з підготовки та експлуатації відомчих баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів, організації оглядів, конкурсів з колдоговірної, культурно-масової та оздоровчої роботи.

     Фахівцями обкомів Профспілки надається значна практична допомога первинним профорганізаціям. Вони розробляють для них методичні рекомендації, макети колективних договорів, проводять експертизу їх положень, організовують навчання профактиву та спеціалістів, які від сторони роботодавця беруть участь у розробці проектів колдоговорів.

       В процесі переговорів профкоми стали добиватися від роботодавців включення до колективних договорів додаткових зобов’язань щодо оплати, охорони праці, покращення санітарно-побутових умов, збереження робочих місць, зайнятості, обмеження застосування неповного робочого часу, стимулюючих надбавок та соціальних пільг для ветеранів праці, працюючих жінок, молоді. Започатковано практику формування в колдоговорах окремого розділу або положень - для членів Профспілки; надання їм безоплатної правової допомоги силами фахівців профорганів, представлення інтересів в судах, сприяння підвищенню кваліфікації і працевлаштуванню, фінансова підтримка за рахунок профспілкових коштів у складних життєвих ситуаціях.

     Завдяки ініціативі та системній роботі виборних профспілкових органів колективними договорами наразі охоплено до 95 відсотків підприємств житлово-комунальної сфери та практично усі суб’єкти господарювання міського електротранспорту і системи УТОГ і УТОС.

    Вагомим мотиваційним аргументом щодо профспілкового членства слугує також правозахисна робота профорганів. У 2018 році завдяки їх допомозі на користь членів Профспілки було винесено понад 5,3 тисячі судових рішень, а сума коштів присуджених до стягнення - близько 32 млн.грн.

     Для виборних органів усіх рівнів пріоритетним залишається виконання ключових завдань, визначених VI з’їздом Профспілки щодо забезпечення належного захисту прав працівників на безпечні і здорові умови праці. В основному цю роботу на місцях організовують профкоми підприємств через громадський контроль. Цей важливий напрямок діяльності Профспілки стримується через відсутність в штатах більшості обласних комітетів Профспілки технічних інспекторів.

     З метою посилення мотивації профчленства та зміцнення Профспілки, виборні органи застосовують нові форми організаційної роботи: готують своїх кваліфікованих модераторів, впроваджують сучасні методики в навчальному процесі, тренінги, організовують виїзні семінари та обмін досвідом. Високим залишається авторитет тих профорганізацій, які зберегли та опікуються профспілковими та галузевими санаторіями-профілакторіями, дитячими оздоровчими закладами, базами відпочинку. Це - Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Закарпатська, Полтавська, Сумська, Миколаївська, Чернівецька обласні організації та Київська міська профспілка.

  Разом з тим, Центральний комітет стурбований критичним фінансовим станом багатьох суб’єктів господарювання житлово-комунальної сфери, міського електротранспорту основною причиною якого є значна заборгованість держави за компенсацію різниці в тарифах, житлові субсидії та пільги, законодавчо встановлені для окремих категорій населення.

     Через дефіцит обігових коштів тривалий час не оновлюються основні фонди, не виконуються заходи з охорони праці, стримується підвищення та виникають борги із заробітної плати, зростає рівень плинності кадрів.

      Чимало проблем є й у внутрішньо-профспілковій роботі, внаслідок чого потенціал Профспілки реалізується не повною мірою. Слабкою ще є виконавча дисциплина, знижується престиж профспілкової роботи, спостерігається недостатнє представництво молоді у виборних профорганах.

      Наступ на права найманих працівників, порушення прав спілчан і профспілкових організацій вимагають від керівників, членів виборних органів Профспілки усіх рівнів повної самовіддачі, послідовності, наполегливості та стійкості. Більш вагомою стає робота з профспілковими кадрами та активом щодо забезпечення системності та належної якості навчального процесу, застосовуючи органайзинг, як техніку організації профспілкової спільноти, а також інформаційного забезпечення.

  Організаційне та фінансове зміцнення Профспілки потребує жорсткої персональної дисципліни та відповідальності профспілкових працівників за дотримання статутних вимог, виконання рішень виборних органів та фінансових зобов’язань на усіх рівнях структури Профспілки.

       Головним завданням для виборних профспілкових органів є - поширення ідеології сучасного профспілкового руху, яка передбачає самоорганізацію найманих працівників для захисту своїх прав та інтересів, усвідомлене членство в профспілкових рядах, активні та солідарні дії спілчан.

       Пленум Центрального комітету Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Виборним органам усіх організаційних ланок Профспілки неухильно керуватися статутними і програмними завданнями та вважати пріоритетами: зміцнення Профспілки, забезпечення гідної оплати та безпечних умов праці, дотримання соціальних гарантій, правова та матеріальна підтримка спілчан, сприяння у вирішенні їх життєво важливих і побутових питань.

       2. Президії та керівництву ЦК Профспілки підтримувати конструктивний соціальний діалог з стороною власника на галузевому національному рівні, наполегливо добиватися вирішення нагальних проблемних питань, які прямо чи опосередковано впливають на стабільну роботу суб’єктів господарювання та рівень соціально-економічного захисту членів Профспілки.

         Взяти під особливий контроль вирішення ініційованого Центральним комітетом Профспілки і підтримано Мінрегіоном рішення щодо змін до Порядків розрахунку тарифів на комунальні послуги, якими передбачається   включення до складу витрат при формуванні тарифів на послуги теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення коштів, які відраховуються підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

       3. Територіальним та міським організаціям Профспілки:

         3.1. Використовувати соціальний діалог з стороною власників – суб’єктів господарювання як основний інструмент підвищення рівня оплати праці та   правового захисту членів Профспілки. Ініціювати укладення угод з галузевими органами управління та осередками роботодавців; наповнювати їх життєво-важливими для підприємств зобов’язаннями щодо модернізації основних фондів, встановлення рентабельних тарифів, проведення заходів з безпеки праці, оздоровлення та відпочинку працівників.

         3.2. Взяти під особливий контроль підприємства, де є заборгованість із виплати заробітної плати, та використовувати усі передбачені законодавством заходи впливу щодо повернення зарплатних боргів працівникам.

         3.3. При реформуванні галузі приділяти особливу увагу збереженню кожної первинної профорганізації, запобігати масовим звільненням працівників при реструктуризації або зміні форм власності підприємства.

         3.4. Поширювати кращий досвід профспілкової роботи щодо залучення нових працівників до Профспілки. Проводити кампанії з профспілкового органайзингу на новоутворених підприємствах з метою створення профспілкових організацій.

         3.5. Організовувати конкурси, огляди, змагання між первинними профорганізаціями з різних напрямів профспілкової діяльності; використовувати моральні та матеріальні стимули, більше приділяти уваги соціальному захисту та підтримці профспілкових активістів; залучати до роботи в Профспілці молодь.

         3.6. Відроджувати правову та технічну інспекції, тісніше співпрацювати з органами Державної служби з питань праці та Національної служби посередництва і примирення щодо профілактики та оперативного усунення правопорушень на підприємствах.

         3.7. Надавати первинним профорганізаціям допомогу щодо розробки та укладення колективних договорів. Запроваджувати обов’язкове підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активістів, постійне навчання членів Профспілки.

         3.8. Вдосконалювати систему інформування профкомів про зміни чинного законодавства, діяльність виборних профорганів.

4. Первинним, об’єднаним первинним профспілковим організаціям:

- гарантій підвищення та своєчасної виплати заробітної плати;

- здійснення профілактичних заходів з охорони праці та створення належних санітарно-побутових умов, атестації робочих місць, проведення інструктажів та періодичних медичних оглядів, організації навчання працівників з питань безпеки при виконанні виробничих завдань;

           - додаткових соціальних гарантій для ветеранів праці, працюючих жінок та молоді, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників;

        - організації культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів працівників та членів їх сімей, утримання відомчих соціальних об’єктів.

        4.3. Добиватися від роботодавця повного виконання зобов’язань за колективним договором усіма законними засобами, включаючи трудові спори, подання позовів до суду, проведення заходів вуличної демократії, ініціювання розірвання контракту з керівником підприємства.

          4.4. Залучати до Профспілки усіх працюючих на підприємстві; з цією метою регулярно доводити інформацію про діяльність профспілкових органів, проводити бесіди, тематичні зустрічі, дні посвячення у Профспілку. Особливу увагу приділяти роботі з молоддю, використовуючи її активну позицію у формуванні соціально орієнтованого суспільства.

          4.5. Посилювати мотивацію профспілкового членства шляхом запровадження системи пільг, переваг для спілчан через колективні договори та, за допомогою соціального профспілкового квитка, розробленого за сприянням ФПУ.

           4.6. Організовувати системне навчання членів Профспілки з застосуванням сучасних методик, формувати у працівників усвідомлене профчленство та активну позицію щодо захисту своїх прав.

           4.7. Добиватися від роботодавця своєчасного та у повному обсязі перерахування Профспілці утриманих із заробітної плати спілчан профвнески та неухильно дотримуватися фінансової дисципліни у взаємовідносинах з міськими, територіальними організаціями Профспілки; не допускати нецільового використання профспілкових коштів.

           5. Звернутися до ФПУ з пропозиціями щодо :

5.1. Внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо обов’язкового перерахування роботодавцями утриманих з спілчан внесків відповідно до вимог статуту кожної профспілки.

5.2. Підвищення результативності соціального діалогу на національному рівні.

         5.3. Спрощення державної реєстрації профспілкових організацій; відміни нотаріального засвідчення та плату за нього; усунення обов’язкового заповнення заяви всіма засновниками первинних профспілкових організацій.

5.4. Відновлення часткового фінансування з Фонду соціального страхування на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб, підтримку дитячих оздоровчих таборів.

       5.5. Розширення пільг спілчанам у закладах акціонерних товариств ФПУ та перелік послуг на вигідних умовах.

     5.6. Формування позитивного іміджу профспілок, популяризації профчленства та діяльності профспілкових організацій, підвищення ділової активності керівництва ФПУ в організації та проведенні солідарних заходів вуличної демократії.

       5.7. Розробки механізму усунення порушень прав профспілок і трудового законодавства на підприємствах, які внесені до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.

                               Голова ЦК Профспілки                                 О.І.Романюк