ЦЕНТРАЛЬНІИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

ΙΙ ПЛЕНУМ

 

П О С Т А Н О В А

 

02.02.2012 р.                                                                                      № П - ΙΙ

 

Про соціальний діалог – основний інструмент у розв‘язанні

проблемних питань стабільної і безперебійної роботи підприємств

та забезпечення соціальних гарантій членів Профспілки

 

       Пленум відмічає, що виборні органи Профспілки разом з іншими профспілками проводять послідовну роботу, спрямовану на  розбудову цілісної системи діалогу з урядом, органами центральної та місцевої влади, з об‘єднаннями роботодавців у рамках дво - та тристороннього співробітництва.

       Із прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні» в основному сформована відповідна правова база; завершується створення інституційних органів діалогу на національному та регіональному рівнях. Конструктивнішим став діалог між Урядом, всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців та профспілок.

       Минулого року галузева Профспілка підтвердила свою репрезентативність Всеукраїнської  організації та  право на укладення галузевих угод з соціальними партнерами. Забезпечено представництво Профспілки в колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; продовжується конструктивна співпраця з об‘єднанням організацій роботодавців галузі,  асоціаціями та корпораціями, Українськими товариствами інвалідів із вадами зору та слуху.

З метою підтримки галузей об‘єднаних Профспілкою та посилення соціального захисту спілчан ЦК Профспілки бере активну участь та залучає інші громадські і державні інституції до кампанії «За якісне громадське обслуговування», яка  була започаткована минулого року Глобальними профспілками.

       Основні зобов‘язання сторін соціального діалогу з соціально-економічних питань, з оплати та охорони праці, забезпечення соціальних гарантій працівників включені до галузевих угод та постійно контролюються Президією ЦК Профспілки.

       Більш ефективним стає  соціальний діалог  в регіонах. В ряді областей державні адміністрації прийняли окремі постанови щодо удосконалення цього процесу на територіальному  та місцевому рівнях. Через систему угод та договорів обласні, міські комітети (ради) Профспілки добиваються своєчасних розрахунків місцевих органів влади за виконані галузевими підприємствами роботи та послуги, виділення коштів на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, на придбання техніки, модернізацію інженерних комунікацій та підтримку відомчих соціальних об’єктів.

       Виборні органи Профспілки стали більше приділяти уваги колективно-договірному регулюванню економічних та соціальних питань безпосередньо на підприємствах. Кримський республіканський, обласні та міські комітети (ради) Профспілки в якості практичної допомоги з укладання колективних договорів проводять семінари-практикуми, навчання профактиву, розробляють для профкомів методичні матеріали, макети, організовують конкурси на кращий колдоговір.

       Завдяки послідовній та системній роботі виборних органів Профспілки колективними договорами нині охоплено понад 90 відсотків підприємств житлово-комунального господарства та 100 відсотків працюючих  - в системі УТОС та УТОГ.   

       Колективні договори є основою для встановлення систем преміювання, різних стимулюючих доплат та надбавок, додаткових відпусток та інших соціальних пільг для ветеранів, жінок, молодих працівників.

        Водночас, пленум ЦК Профспілки вважає, що існуюча система соціального діалогу в Україні є недосконалою.

       Не дивлячись на неодноразові пропозиції галузевої Профспілки та інших членських організацій ФПУ до теперішнього часу в Україні не врегульовані питання щодо спрощення процедури вирішення трудових спорів та організації страйків, підвищення статусу колективних договорів.

       Чимало законодавчих актів, прийнятих останніми роками, дозволяють державним органам втручатися у статутну діяльність профспілок і послаблюють їх можливості щодо захисту прав та інтересів своїх спілчан. 

       В галузях, об‘єднаних Профспілкою, є непоодинокі факти, коли власники підприємств або їх уповноважені, безпосередньо чи опосередковано забороняють працівникам створювати профспілкові організації та перебувати у Профспілці; незаконно чи з надуманих підстав -  звільняють голів профкомів та  активістів; ухиляються від проведення колективних переговорів. В порушення чинного законодавства окремі роботодавці не перераховують первинним профспілковим організаціям кошти на культурно-масову і оздоровчу роботу, не виконують зобов‘язання  за колдоговорами в частині перерахування Профспілці утриманих із заробітної плати спілчан членських внесків.

       Особливу тривогу в учасників пленуму викликає критичний фінансово-економічний та технічний стан більшості  підприємств, який пов‘язаний з значним недофінансуванням державних цільових програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства, недосконалою та заполітизованою тарифною політикою, неповним відшкодуванням державою втрат господарських суб‘єктів  за обслуговування пільгових категорій населення та несвоєчасне проведення реструктуризації боргів за енергоресурси.

       На роботі профспілкових організацій щодо захисту прав та інтересів працівників негативно відбивається  невизнання окремими органами місцевого самоврядування положень галузевої угоди, насамперед тих, що стосуються оплати праці та соціальних гарантій.

       Залишається високим рівень заборгованості із заробітної плати майже 40,0 млн. грн. на 1 січня 2012 року. Найбільші борги мають місце на підприємствах міського електротранспорту, водопровідно-каналізаційного та теплового господарств.

       Заборгованість із заробітної плати є головною причиною конфліктів між найманими працівниками та власниками підприємств.

       Минулого року працівниками профорганів виявлено майже 50 тисяч порушень прав трудящих. Органам місцевого самоврядування було направлено більше 300 подань та приписів про усунення порушень; до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто майже 100 посадових осіб. Окрім порушень законодавства з оплати праці, не зменшується кількість незаконних звільнень і переведень працівників, зміни істотних умов праці та невиконання колдоговірних зобов‘язань з техніки безпеки.

       Останнім часом зросла кількість випадків масового звільнення працівників внаслідок, так званої, оптимізації чисельності підприємств. Ці процеси відбуваються не рідко без урахування думки трудових колективів та участі профспілкових комітетів.

       Потребують посиленої уваги і об‘єднання зусиль сторін соціального діалогу питання, пов‘язані з відновленням системи охорони праці на усіх рівнях та організацією оздоровлення та відпочинку працівників.

       Не в повній мірі використовують соціальний діалог, надані чинним законодавством права та можливості для захисту прав та інтересів трудящих і окремі  виборні органи Профспілки.

 

   Пленум ЦК Профспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:

    1. Вважати головним завданням Президії Центрального комітету та інших виборних органів Профспілки  - забезпечення трудових прав, гідної оплати, умов та безпеки праці членів Профспілки, спрямування та об’єднання  зусиль соціальних партнерів на розв‘язання гострих проблем галузевих підприємств, підвищення якості обслуговування споживачів.

    2. Доручити Президії та керівництву ЦК Профспілки :

    2.1. Опрацювати та направити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Асоціації міст України пропозиції щодо:

    - удосконалення системи тарифоутворення в частині термінів розгляду та затвердження тарифів;

    - надання НКРРКП функцій затвердження тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання;

    - внесення змін до Механізму визначення фонду оплати праці, затвердженого НКРРКП; відміни постанови КМУ від 03.12.2008           № 1082, як таку, що не дозволяє теплопостачальним підприємствам виконувати ст.15,24 ЗУ «Про оплату праці»;     

    - ініціювання внесення змін до Державного бюджету на 2012 рік з метою повного фінансового забезпечення Державної програми реформування житлово-комунального господарства та інших цільових галузевих  програм;

    - зміцнення матеріальної та фінансової бази органів місцевого самоврядування для ефективного розвитку та благоустрою територій,           модернізації комунальної інфраструктури, енергозбереження та          покращення екологічної ситуації;

    - розробки механізму та економічних стимулів для залучення в житлово-комунальну сферу державних і приватних інвестицій та пільгових кредитів міжнародних та національних фінансових установ.

    2.2. Продовжити співпрацю з Міністерством інфраструктури щодо підтримки та розвитку міського електричного транспорту,  оновлення рухомого складу, забезпечення у повному обсязі компенсації з державного бюджету пільгових пасажироперевезень та рівномірного надходження коштів протягом року.

                     2.3. Ініціювати переговори з Мінрегіоном, об‘єднанням організацій роботодавців житлово-комунальної галузі та іншими соціальними партерами щодо укладення нових галузевих угод на 2013 рік та наступний період.

                      2.4.Продовжити роботу з залучення сторін соціального діалогу та інших державних і громадських інституцій до активної участі в  кампанії «За якісне громадське обслуговування», започатковану Глобальними профспілками світу.

                             2.5. Організувати запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії!» згідно з постановою Президії ФПУ від 23.12.2011 № П-9-П

                      2.6. Звернутися до ФПУ з пропозиціями щодо :

               - вдосконалення чинної законодавчої та нормативно-правової бази з питань соціального діалогу, яка б сприяла посиленню ролі профспілок у колективно-договірному регулюванні трудових відносин,  поширенню дії галузевих угод на усі підприємства житлово-комунального господарства незалежно від форм власності,  спрощенню процедури вирішення трудових спорів та організації страйків, підвищенню відповідальності посадових осіб, які перешкоджають роботі профспілкових організацій;

     - подальшої побудови інституцій соціального діалогу за участю Профспілки на дво - та тристоронній основі включно до обласного, міського та районного рівня;

      - перегляду статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо підвищення мінімального розміру відрахувань на витрати з охорони праці для підприємств усіх форм власності з 0,5% до 5% від фонду оплати праці;

      - ініціювання питання створення в Україні трудових судів;

      - напрацювання фахівцями Федерації профспілок України переліку форм податкової, статистичної та іншої звітності, які вимагаються від профспілкових органів, насамперед первинних профспілкових організацій.

     - реалізації положень, передбачених цільовими програмами ФПУ «Профспілки - за ефективний соціальний діалог в інтересах людини праці», «За якісне та доступне громадське обслуговування».

      2.7. Ініціювати розгляд Президією ФПУ питання «Про сприяння сталій роботі житлово-комунальної галузі для забезпечення якісного обслуговування населення».

3. Кримській республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським організаціям профспілки:

- відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» взяти участь у створенні територіальних тристоронніх соціально-економічних рад; відстоювати стратегічну лінію Профспілки на забезпечення гідної праці на підприємствах галузі;

- використовувати надані законодавством права для посилення впливу на вирішення проблем у соціально-трудовій сфері;

- відстоювати трудові права найманих працівників, дотримання      положень галузевої та регіональних угод,  колективних договорів;

- взяти під контроль кожне підприємство, де є заборгованість з виплати заробітної плати, та використати усі доступні заходи впливу для її погашення;

- добиватися від роботодавців забезпечення фінансування заходів з охорони праці у відповідності до чинного законодавства та колективних договорів;

- залучати органи державного нагляду, виконавчої влади, прокуратури до сприяння вирішенню конфліктних ситуацій;

- сприяти виділення з місцевих бюджетів коштів на розвиток житлово-комунального господарства, на розрахунки за виконані роботи, відшкодування витрат за затверджені тарифи на послуги, що не покривають нормативних витрат на їх виробництво, їх перегляду у випадку підвищення вартості енергоносіїв та мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці;

     - надавати організаційну та правову допомогу профкомам, членам Профспілки при поданні і супроводженні позовів до судів з приводу примусового стягнення боргів із заробітної плати; при укладенні колективних договорів,  при вступі у трудовий спір або проведені інших протестних дій проти ігнорування власниками підприємств вимог профспілкових виборних органів щодо своєчасного та належного фінансового забезпечення підприємств, безпідставних скорочень працівників, втручання у внутрішні справи профспілки, затримки перерахувань профспілкових внесків;

- оперативно доводити до первинних організацій інформацію про досягнуті результати, практичні дії та досвід роботи виборних органів Профспілки.

4. Первинним організаціям Профспілки:

            - добиватися від власників та роботодавців повного виконання їх зобов‘язань за угодами та колдоговорами за допомогою усіх законних засобів, включаючи подання позовів до судів та масові акції протесту;

            - при укладенні колективних договорів наполягати на включенні до них конкретних зобов‘язань, спрямованих на підвищення та своєчасної виплати заробітної плати, нарахування компенсацій за затримку  її виплати, подолання скрутного фінансово-економічного стану підприємства, створення безпечних умов праці, додаткових соціальних гарантій, забезпечення фінансування на утримання соціальних об‘єктів;

            - на усіх підприємствах, де є заборгованість із виплати заробітної плати, ініціювати вступ у колективні трудові спори з власником підприємства або його уповноваженим;

            - для посилення мотивації профспілкового членства передбачати в договорах та угодах надання переваг членам Профспілки перед організаційно необ‘єднаними працівниками;

            - активізувати роботу з членами Профспілки, залучати їх до конкретних справ профорганів, участі в підготовці пропозицій до колективних договорів та переговорах з роботодавцями, проводити регулярно профспілкові збори, посилити роз‘яснювальну та інформаційну діяльність.

                                   

          Пленум закликає соціальних партнерів  до посилення конструктивної співпраці з виборними органами Профспілки, дотримання на галузевому, територіальному і місцевому рівнях  принципів соціального діалогу і соціальної відповідальності перед найманими працівниками; сприяти укладенню галузевих, регіональних угод та колективних договорів на кожному з господарюючих суб‘єктів, створенню умов для нормальної діяльності первинних профспілкових організацій; об‘єднати зусилля для забезпечення сталої і беззбиткової роботи  підприємств, підвищення якості обслуговування населення.

 

 

Голова ЦК Профспілки

            України                                                                                             О.І.Романюк