ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

07.06.2018 р.                                   м. Київ                               № П - 11 - 1

Про підсумки виконання галузевих,

територіальних угод, колективних

договорів за 2017 рік та організацію

виконання взятих зобов’язань на 2018 рік

         Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти до відома інформацію Відділу праці і захисту економічних прав та інтересів трудящих ЦК Профспілки про підсумки виконання галузевих, територіальних угод, колективних договорів за 2017 рік та організацію виконання взятих зобов’язань на 2018 рік.

Вважати однією із основних завдань колективно-договірної роботи у 2018 році виконання колективних договорів і угод в частині погашення зарплатних боргів, впровадження мінімальних соціальних стандартів по оплаті праці на всіх підприємствах галузі.

2. Рекомендувати обласним комітетам (радам), Київській міській раді Профспілки:

         2.1. Вимагати від роботодавців не допущення порушення конституційних трудових прав і гарантій найманих працівників та плідно співпрацювати з органами місцевої влади й самоврядування щодо сприяння вирішенню конфліктних питань.

2.2. Не допускати погіршення умов оплати праці працівників та скасування тимчасових обмежень щодо встановлення доплат, надбавок, винагород, а також зниження досягнутого рівня додаткових соціальних гарантій в чинних колдоговорах.

2.3. Добиватися підвищення заробітної плати для всіх категорій працівників та забезпечення своєчасної її виплати.

           2.4. Поглиблювати практику соціального діалогу з місцевими органами     влади, об’єднаними територіальними громадами, роботодавцями з питань дотримання вимог чинного законодавства про   працю.

           2.5. Забезпечувати належний громадський контроль за виконанням норм Генеральної, галузевих та територіальних угод, зобов’язань колективних договорів.

2.6. Надавати практичну допомогу профспілковим комітетам при укладенні колективних договорів.

2.7. Своєчасно і системно проводити роботу з навчання профактиву.

2.8. Проводити активну інформаційну роботу щодо інформування працівників підприємства про їхні трудові права, можливості захисту.

2.9. Приймати активну участь у зборах та конференціях, які проводять первинні профспілкові організації з обговорення при прийнятті колективних договорів.

            3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.  

         Голова ЦК Профспілки України                                            О.І.Романюк

Інформація

про підсумки виконання галузевих, територіальних угод,

колективних договорів за 2017 рік та організацію виконання взятих зобов’язань на 2018 рік

       Однією з головних завдань статутної діяльності виборних органів Профспілки залишається удосконалення соціального діалогу, розвиток колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розширення практики підписання Територіальних галузевих угод з міськими й об’єднаними територіальними громадами, збереження робочих місць і підвищення рівня заробітної плати.

         З метою захисту соціально-економічних прав працівників галузі за ініціативи ЦК Профспілки за погодженням із соціальними партнерами - підписантами Галузевої угоди - Мінрегіоном та Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» схвалено Зміни і доповнення до Галузевої угоди на 2017-2018 роки та зареєстровано Мінсоцполітики України 29.01.2018 р.

         Також за ініціативи ЦК Профспілки були внесені Зміни і доповнення до Галузевої угоди на 2017-2018 роки між Міністерством інфраструктури та Центральним комітетом Профспілки, які зареєстровані Мінсоцполітики 16.04.2018 р.

          Запровадження цих змін і доповнень створили правові умови для більш ефективної колдоговірної роботи й збільшення заробітної плати працівників галузевих підприємств у 2018 році на 20-25 %, а на підприємствах міського електричного транспорту на 30 - 32%.

Через колективні договори й угоди виборними профспілковими органами вирішуються питання стабілізації виробництва, економічного розвитку трудових колективів, збільшення рівня оплати праці, повернення зарплатних боргів, додаткових пільг і гарантій; здійснюються заходи щодо збереження мережі оздоровчих і соціально-культурних об'єктів, вирішення проблем медичного обслуговування, соціального страхування, оздоровлення й відпочинку членів Профспілки.

         Оскільки соціальний діалог ефективний лише за правовою грамотності його учасників обкомами Профспілки проведені семінари-навчання з профактивом підприємств, на яких доводилася інформація про нове в законодавстві про оплату і охорону праці, про внесені зміни і доповнення до чинних нормативних актів, надавалися рекомендації щодо їх застосування.

В ході колдоговірної кампанії 2017 року і I кв. 2018 року на галузевих підприємствах за підтримки обласних комітетів Профспілки проведені загальні збори, конференції, на яких підбивалися підсумки виконання Сторонами колдоговірних зобов’язань та прийняття нових колдоговорів.

           Згідно із статистичними даними, наданими обкомами Профспілки, станом на 1 квітня 2018 року укладено колективні договори майже на 93 відсотках підприємств, де діють профорганізації; договірним процесом охоплено більше 240 тис. працівників.

В той же час, у порівнянні з даними на 01.04.2017 р., знизилась кількість первинних профспілкових організацій на 5,4 відсотка (на 01.04.17 - 1852 од., на 01.04.18 – 1753 од.) та кількість працівників, охоплених колективними договорами - на 2,5 відсотка (відповідно 250,2 тис. осіб - 244,0 тис. осіб).      

За поданням ЦК Профспілки колективні договори КП «Одесміськелектротранс», КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» м. Маріуполь; Департамент експлуатації водопровідного господарства ПАТ «АК Київводоканал» Постановою Президії ФПУ від 12.06.2017 № П-9-1г «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2015-2016 роки» визнано переможцями конкурсу у номінації «Кращий колективний договір у сфері житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення». Первинні профспілкові організації цих підприємств нагороджені Дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір.

           За організацію колективно-договірної роботи та ефективну реалізацію зобов’язань колективних договорів нагороджено Грамотою ЦК Профспілки - КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Шостка Сумської обл.  

Для вирішення багатьох проблемних питань виборні органи на місцях використовують також територіальні угоди, які укладаються між облдержадміністраціями, облрадами, об’єднаними територіальними громадами, об’єднаннями роботодавців та профспілками. До них обкоми Профспілки включають зобов’язання сторін, що стосуються соціального захисту працівників галузевих підприємств.

В грудні 2017 року була укладена нова територіальна угода на 2018-2019 роки між Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА, Дніпропетровською організацією роботодавців та обкомом Профспілки.

Угода укладена відповідно до норм і положень нової Галузевої угоди на 2017-2018 роки. Разом з тим, передбачає деякі більш високі гарантії.  

Так, для підприємств водопровідно-каналізаційного, теплового господарства встановлені підвищенні коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника I-го розряду. Це дасть змогу підвищити рівень зарплати працівникам цих суб’єктів господарювання.

У Запорізькій облорганізації Профспілки колективними договорами охоплено 22,4 тис. працівників, або 99,8 % їх облікової чисельності.      

Обком оперативно ініціював укладення або внесення змін в 13 територіальних угод з органами місцевої влади й самоврядування.

Через колективні договори й угоди профспілкові комітети галузевих підприємств вирішували питання стабілізації виробництва, економічного розвитку трудових колективів, збільшення рівня оплати праці, повернення зарплатних боргів, збереження додаткових пільг і гарантій для працівників. Добивалися збереження мережі соціально-культурних об'єктів, вирішення питання медичного обслуговування, соціального страхування, оздоровлення й відпочинку членів Профспілки.

         У 2017 році вжиття вищезазначених заходів дозволило підвищити середню заробітну плату на галузевих підприємствах області на 25,7%.  

         Харківська обласна організація Профспілки в звітному періоді тісно співпрацювала з органами законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів в питаннях, що стосується регулювання соціально-трудових відносин,

нормативного встановлення обов'язковості реалізації спільних рішень з роботодавцями в колективних договорах і угодах.

В області діє територіальна угода на 2016-2018 роки між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом роботодавців Харківської області та профспілковими об'єднаннями Харківської області. Завдяки активній роботі обкому Профспілки до цієї угоди включено низку важливих для галузевих підприємств економічних та фінансових положень.

За ініціативи обкому Профспілки Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації був проведений моніторинг щодо дотримання норм Галузевої угоди на 2017-2018 роки (із змінами та доповненнями) в частині оплати праці. Вибірково охоплено 131 підприємство області, які надають послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення, прибирання території і за іншими видами робіт.

За результатами моніторингу встановлено наступне. Положення Галузевої угоди застосовуються на 104 підприємствах, що становить 79,4% від загального числа обстежених підприємств. Однак, на 27 обстежених підприємствах умови Галузевої угоди в частині оплати праці не дотримуються або частково не дотримуються.

         Однією з найважливіших причин, що не дозволяють застосовувати в повному обсязі норми Галузевої угоди є те, що з 1 січня 2018р. Кабінетом Міністрів України змінено порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету. Згідно з цим Порядком заборонено кошти, отримані в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг з тепло -, водопостачання і водовідведення, спрямовувати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, а направляти тільки на оплату за енергоносії і сплату грошових зобов'язань по податках, зборах і платежів до державного бюджету.

         Під цю заборону вже потрапили підприємства тепло -, водопостачання та водовідведення.

            У колективно-договірній роботі Київської міської галузевої Профспілки основними напрямками роботи є : забезпечення права на працю і своєчасну виплату заробітної плати, поліпшення умов праці, правова допомога членам Профспілки, вирішення виробничих і побутових питань.

         Фахівцями виконавчого апарату галузевої Профспілки розроблено та доведено до членських організацій макет колективного договору з врахуванням змін в трудовому законодавстві та законодавстві про оплату праці; проводиться експертиза колективних договорів; визначається комплекс заходів з приведення колдоговорів у відповідність до законодавства.

        З метою стимулювання та виконання колективних договорів з 2006 року проводиться щорічний галузевий конкурс на кращий колективний договір. Переможці конкурсу відзначаються грошовими нагородами.

         Профспілкові організації галузевих підприємств, що входять до Київської міської Профспілки, через колективні договори добивались збільшення рівня заробітної плати, стабілізації і розвитку галузевих підприємств, забезпечення

належних умов охорони праці, збереження трудових колективів, надання працівникам і членам їх сімей додаткових соціальних пільг і гарантій.

В Житомирській обласній організації Профспілки на всіх підприємствах, де є первинні профспілкові організації, укладені колективні договори. В більшості з них передбачено ряд додаткових, не передбачених законодавством, пільг і гарантій для працівників.

Фахівці обкому Профспілки сприяють укладенню колективних договорів, проводять їх правову оцінку на відповідність вимогам трудового законодавства, постійно надають роз’яснення щодо застосування Галузевої угоди. Всі підприємства забезпечені примірниками нової Галузевої угоди (із змінами та доповненнями). Постійно на контролі тримається питання її застосування. Виконання пунктів Угоди розглядаються на засіданнях президії обкому Профспілки.

         Системно проводиться робота з укладення колективних договорів на галузевих підприємствах в Кіровоградській обласній організації Профспілки.

З цією метою обкомом постійно надається практична допомога первинним організаціям з розроблення і виконання взятих зобов’язань.

Підсумки виконання колдоговорів розглядаються на зборах (конференціях) трудових колективів. Положення колдоговорів в основному відповідають Генеральній, галузевим угодам та чинному законодавству.

У грудні 2017 року на засіданні президії обкому Профспілки було розглянуто питання «Про колективно-договірну роботу». Постановою президії затверджені рекомендації щодо проведення колективно-договірної роботи у 2018 році.

            В Миколаївській облорганізації Профспілки на всіх підприємствах, які входять до неї, укладено колективні договори.

Станом на 1 квітня 2018 р. у всіх колективах пройшли збори та конференції з підсумків виконання зобов’язань укладених колдоговорів, внесення до них змін та доповнень, а також з прийняття колдоговорів на нові терміни.

Завдяки роботі, яка була проведена облорганізацією Профспілки через соціальний діалог з роботодавцями, проведення семінарів-навчань для профактиву та спеціалістів підприємств з питань організації оплати праці, проведення експертиз проектів колдоговорів та змін і доповнень до них, в 2017 році практично всі підприємства галузі в колдоговорах реалізовували норми галузевої та територіальної угод.

            Заходи, які приймали сторони соціального діалогу на всіх рівнях, дозволили збільшити заробітну плату на всіх без виключення підприємствах житлово-комунального господарства.

            Середня заробітна плата на підприємствах житлового господарства за 2017 рік зросла на 60,5 %; на підприємствах, які надають комунальні послуги - на 28,5%.

Станом на 1 квітня 2018 року колективні договори в Одеській організації Профспілки укладено на 91 суб’єктах господарювання із 99 (91,9%), що входять до складу обкому Профспілки. Всі вони пройшли повідомну реєстрацію в органах місцевого самоврядування.

В 2017 році колективно - договірним регулюванням було охоплено майже 16,1 тис. працівників галузі, що на 1,4 тис. менше, ніж у 2016 році. Із загальної кількості працюючих 15 тис. є членами первинних профспілкових організацій, що на 1,5 тис. менше, ніж в аналогічному періоді 2016 року. Відсоток охоплення працівників колдоговірним регулюванням збільшився на 5,9% і склав 99,7%.

У колективних договорах були закріплені вимоги норм Галузевої угоди з оплати праці, включалися заходи зі збереження існуючих робочих місць, забезпечення занятості робітників, виділення коштів на перепідготовку кадрів, а також надання робітникам та членам їх сімей додаткових порівняно з законодавством трудових і соціально-побутових пільг та гарантій.  

            За інформацією Рівненського обкому Профспілки колективними договорами охоплено 99% працюючих в галузі.

На всіх підприємствах галузей, які об’єднує обласна організація Профспілки, дотримані норми Галузевої угоди та чинного законодавства в частині забезпечення мінімальної заробітної плати. У всіх укладених колективних договорах мінімальну тарифну ставку робітника I-го розряду встановлено відповідно до нової Галузевої угоди на 2017-2018 роки (із змінами і доповненнями).

У березні 2018 року було підписано нову територіальну угоду між ОДА, облпрофрадою та обласним Об’єднанням роботодавців на 2018-2020 роки. Одним з додатків цієї угоди є тарифна частина, що регулює питання оплати праці працівників житлово-комунального господарства.

У Львівській облорганізації Профспілки колективними договорами охоплено 15,1 тис. працівників, або 100,0% їх облікової чисельності.

Укладено нову територіальну угоду на 2018-2020 роки між Львівською ОДА, обласним Об’єднанням роботодавців, Об’єднанням профспілок Львівщини.

Складовою частиною зазначеної Угоди є Тарифна частина, що регулює питання оплати праці підприємств житлово-комунального господарства Львівської області. Норми Тарифної частини Угоди є мінімальними та обов’язковими для застосування в колективних договорах підприємств при    встановленні посадових окладів і тарифних ставок працівників та для розрахунку фонду оплати праці в тарифах на комунальні послуги.

В угоду включено зобов’язання сторін, направлених на розвиток і стабільну роботу підприємств житлово-комунального господарства, як і всіх інших підприємств галузей Львівщини і в першу чергу на підвищення заробітної плати працівників.

Тернопільський обласний комітет Профспілки поінформував, що у всіх 27 колективах галузевої Профспілки укладені і діють колективні договори.              

           Відповідно до норм і положень Галузевої угоди на 2017 - 2018рр. (із змінами і доповненнями) коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки, передбачені в додатках, впроваджені, крім окремих підприємств, які надають послуги з обслуговування житла, а також на КП «Тернопільелектротранс». Це пов’язано в першу чергу з тим, що органи місцевого самоврядування не переглядають тариф на послуги вказаних підприємств.

Хмельницьким обкомом Профспілки укладено територіальну угоду на 2017-2020 роки з Старокостянтинівською міською радою та Волочиською об’єднаною територіальною громадою.

         У Чернігівському обкомі Профспілки майже 80% галузевих підприємств   врахували в колективних договорах норми і положення нової Галузевої угоди (із змінами і доповненнями).    

            Всі колективні договори мають конкретні зобов’язання щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працюючих, охорони праці та техніки безпеки, оздоровленню і відпочинку працюючих та членів їх сімей, пільг та гарантій.

Всіляко перешкоджав запровадженню норм і положень нової Угоди на 2017-2018 роки підписант Галузевої угоди на 2013-2015 роки - Федерація роботодавців ЖКГ України, очолюване О.Адамовим.

ФРУ ЖКГ розпочав судові тяжби з Мінрегіоном та ЦК Профспілки, вимагаючи відміни Галузевої угоди на 2017-2018 роки. Проте, Шевченківський районний суд двічі відмовив у позові. Не дивлячись на законність рішення суду ФРУ оскаржив це рішення і за надуманими і безпідставними вимогами звернулась до Апеляційного суду м. Києва. Апеляційний суд м. Києва на своєму засіданні 03.04.2018 р. залишив апеляційну скаргу О.Адамова без задоволення, а Рішення Шевченківського районного суду м. Києва залишив без змін.

На адресу ЦК Профспілки (як сторони - підписанта) надходили чисельні запити та звернення від керівників підприємств міськелектротраспорту та профкомів про намагання посадових осіб органів місцевого самоврядування в окремих містах України визнати Галузеву Угоду між Міністерством інфраструктури України та Центральним комітетом Профспілки на 2017-2018 роки (із змінами і доповненнями), нікчемною у зв’язку з тим, що відсутня третя сторона – сторона роботодавця. У зв’язку з цим головам обласних комітетів Профспілки, керівникам та головам профкомів підприємств міського електротранспорту у січні 2018 р. був направлений лист - роз’яснення.

Варто зазначити, що виборні профспілкові органи значну увагу приділяли виконанню зобов’язань колдоговорів та угод з питань оздоровлення працівників галузі та їх дітей.

        У 254 оздоровчому закладі, в т.ч. 20 відомчих, оздоровлено більше 20,5 тис. дітей і підлітків.

Всього на дитяче оздоровлення у 2017 році було спрямовано 88,6 млн.грн.

       За підсумками Всеукраїнського огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей у 2017 році Почесними грамотами ФПУ було нагороджено понад 20 профактивістів, а галузева Профспілка в черговий раз визнана переможцем цього огляду.

У результаті проведеної територіальними організаціями Профспілки роботі зросла середньомісячна заробітна плата на підприємствах житлово-комунального господарства (на 01.04.17 - 4528,89 грн., на 01.04.18 - 6263,87 грн. або майже в 1,4 рази).    

По підгалузях : у теплопостачанні в 1,26 рази (відповідно 5537,77 грн.- 6976,4грн.), централізованого водопостачання та централізованого водовідведення - в 1,5 рази (4641,96грн. - 6942,69грн.), житловому господарстві - в 1,5 рази (4084,52грн. - 6187,2грн.). Для порівняння слід зазначити, що по Україні середня заробітна плата за березень.2018 р. по промисловості становила 9274 грн.

           Разом з тим, недостатнє виділення субвенцій, дотацій, не покриття повною мірою пільг і гарантій, невідповідність затверджених тарифів економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво, недостатній рівень розрахунків всіх категорій споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги, недосконала законодавча база з регулювання тарифної політики в галузі житлово-комунального господарства продовжують негативно впливати на фінансово-економічний стан цієї сфери.

На окремих підприємствах не виконуються положення колективних договорів в частині недотримання термінів виплати заробітної плати, несвоєчасність розрахунків при звільненні. На багатьох підприємствах ці явища приховуються.

Залишається високим рівень заборгованості із заробітної плати.

Станом на 1 квітня 2018 року заборгованість із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства становила 101,6 млн. грн.      

Найбільша заборгованість - на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (96,0 млн. грн.), комунальної теплоенергетики -1,4 млн.грн., житлового господарства - 0,78 млн. грн.

            Як і в минулі роки, залишається складною ситуація з виконанням роботодавцями зобов’язань по створенню здорових і безпечних умов праці.              

         Законодавче обмеження фінансування призводить до того, що частина пунктів розділу колдоговорів з охорони праці не виконуються. Також є проблеми з перерахуванням роботодавцями коштів профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

            На низькому рівні залишається виконання положень колективних договорів, що стосуються забезпечення продуктивної зайнятості працівників. Як наслідок, значна частина підприємств галузі протягом 2017 року та 1 кв. 2018 р. запроваджувала   скорочену тривалість робочого дня, тижня, або здійснювали вивільнення працівників.

Пропозиції щодо конкретних дій з організації виконання галузевих, територіальних угод та колективних договорів за 2017 рік та організацію виконання взятих зобов’язань на 2018 викладені у проекті постанови.                                                

                                                   Відділ праці та захисту економічних

                                                     інтересів і прав трудящих ЦК Профспілки

 ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО   ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 ПРЕЗИДІЯ

   П О С Т А Н О В А

 07.06. 2018         р.                                    м. Київ                                      П - 11 - 2

Про готовність оздоровчих закладів

до прийому трудящих та членів їх

сімей влітку 2018 року

      Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:  

        1. Інформацію про готовність оздоровчих закладів до прийому трудящих та членів їх сімей влітку 2018 року взяти до відома.            

         2. Рекомендувати усім територіальним, міським, первинним організаціям Профспілки:

         2.1. Вживати необхідних заходів щодо збереження і забезпечення належного функціонування відомчих галузевих та профспілкових оздоровчих закладів та баз відпочинку, не допускати їх перепрофілювання, відчуження та закриття.

         2.2. Ініціювати перед органами місцевого самоврядування, роботодавцями питання щодо збільшення часткової оплати вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств та підтримки ДОЗів та баз відпочинку шляхом звільнення (зменшення) від оплати податку на землю і нерухоме майно, встановлення пільгових тарифів на постачання газу, електроенергії, води та водовідведення.

            2.3. Наполегливо добиватися виконання роботодавцями вимог ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині обов’язкового перерахування коштів Профспілці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

            2.4. Під особливий контроль взяти організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують додаткової уваги та підтримки, тих, що мають першочергове право на оздоровлення згідно з чинним законодавством.

            2.5. Забезпечити організацію безпечного перевезення груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напряму, під час екскурсій та інших спортивних і культурних заходів.

            2.6. Організувати спільно з відповідними державними службами контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотриманням громадського порядку у місцях відпочинку, санітарного законодавства, профілактикою нещасних випадків та інших надзвичайних ситуацій, якістю і безпечним харчуванням дітей.

            2.7. Сприяти керівництву ДОЗів у проведенні тематичних змін та заходів з національно-патріотичного виховання дітей, культурно-спортивної роботи.

            2.8. Стимулювати морально та матеріально працівників виборних профорганів, ДОЗів, профактивістів, соціальних партнерів за сприяння та якісну організацію оздоровлення спілчан та членів їх сімей.

3. Керівництву ЦК Профспілки:

3.1. Звернутись до ФПУ з пропозицією провести спільну нараду з Фондом державного майна України за участі власників ДОЗів.

3.1. Взяти під контроль та добиватися в установленому законодавством порядку вирішення на державному рівні питань щодо:

- розробки нової Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей, збереження та розвитку дитячих оздоровчих закладів;

- відновлення часткового фінансування санаторно-курортного лікування та дитячих оздоровниць за рахунок коштів Фонду соціального страхування;

- встановлення норми та планування у Держбюджеті України коштів на відшкодування витрат ДОЗам за оздоровлення дітей пільгових категорій;

- запровадження державної підтримки, встановлення податкових преференцій, пільгових тарифів на енергоносії підприємствам, профспілкам, які утримують дитячі оздоровчі заклади;       

- забезпечення ДОЗів медичними працівниками та охоронними службами;

- внесення змін до підзаконних актів щодо обов’язкового включення при формуванні тарифів на послуги теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення коштів, які відраховуються роботодавцями Профспілці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

            4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

         Голова ЦК Профспілки України                                                 О.І. Романюк

Інформація

про готовність оздоровчих закладів до прийому трудящих

та членів їх сімей влітку 2018 року

           Організація оздоровлення та відпочинку спілчан та членів їх сімей залишається одним із головних напрямків роботи усіх виборних органів Профспілки.

           За інформацією територіальних профспілкових організацій підготовча робота до оздоровчого сезону 2018 року розпочалася заздалегідь. І, незважаючи на складний фінансово-економічний стан галузевих підприємств, проведена в основному вдало.

           Обкоми, профкоми разом з керівниками підприємств зуміли забезпечити фінансування оздоровчої кампанії з різних джерел, насамперед, за рахунок відрахувань суб’єктами господарювання коштів Профспілці на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

            В більшості відомчих оздоровчих закладів вчасно проведено ремонтні роботи житлових та функціональних приміщень, благоустрій територій, здійснено заміну необхідного інвентаря та обладнання, встановлено пожежну та охоронну сигналізацію. До цієї роботи було залучено профактивістів та спілчан, спеціалізовані підприємства та служби.

           Профспілкові органи організували підбір кваліфікованого обслуговуючого персоналу, педагогів-вихователів та медпрацівників для дитячих оздоровчих закладів.

           Особливу увагу в нинішньому оздоровчому сезоні буде приділено оздоровленню працівників з хронічними захворюваннями, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, АТО; дітей з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей, з інвалідністю.

           Обкоми та профкоми заздалегідь подбали про цікавий та змістовний відпочинок дітей, налагодили контакти ДОЗів з театрами, музеями, будинками культури, спортивними закладами.

            Територіальні організації Профспілки, які не мають достатньої відомчої бази для оздоровлення та відпочинку, уклали договори з санаторіями, пансіонатами та дитячими закладами інших відомств та приватного сектору.

            Оздоровчий сезон 2018 року розпочався в основному у першій декаді червня.

           Провідне місце в організації оздоровлення та відпочинку працівників та членів їх сімей традиційно посідає Дніпропетровська обласна організація Профспілки. Цього року працівники галузевих підприємств області та члени їх сімей будуть відпочивати в пансіонатах «Стандарт» та «Південний» на узбережжі Азовського моря, в інших відомчих базах відпочинку, які розташовані в лісових масивах біля водойм. Окрім того, обком Профспілки організовує оздоровлення спілчан за прямими договорами на курортах Одещини, Бердянська, Миргорода, Трускавця та в санаторіях, пансіонатах свого регіону.

            Профкомами та керівниками галузевих підприємств, при активному сприянні Криворізького, Кам’янського, Новомосковського, Нікопольського міськкомів Профспілки та Департаменту житлово-комунального господарства і будівництва облдержадміністрації у березні - травні п.р. виконано значний обсяг роботи щодо ремонту дитячих оздоровчих закладів. Усі вони укомплектовані меблями, спортивним обладнанням та культінвентарем.

           У ДОЗ «Комунарець» силами РКП «Комунальник» смт. Петриківка відремонтовано покрівлі, а КП «Аульський водовід» збудувало альтанку для дітлахів та здійснило   поточний ремонт житлових корпусів.

            У ДОЗ «Евріка» відремонтовано усі житлові корпуси, проведено заміну труб у душових, старих дерев’яних вікон на металопластикові, здійснено благоустрій території, заміну автоматів та кабелів освітлення в двох спальних корпусах; виконано багато малярних та інших ремонтних робіт.

            У ДОЗ «Великий Луг» частково замінено старі вікна та двері, здійснено поточний ремонт спальних кімнат тощо. У ДОЗ «Орлятко» проведено ревізію водопровідних мереж, освітлення та поточний ремонт в спальних корпусах.

           В усіх дитячих таборах перевірено та налагоджено охоронну та протипожежну сигналізацію.

            Активну участь у підготовці відомчих оздоровчих об’єктів до літнього сезону брали комунальні підприємства «Криворіжтепломережа», «Теплоенерго», УПП «Луч» УТОСу, підприємства «Тепломережа», «Трамвай», «Водоканал» м. Кам’янське та інші.

           Обкомом Профспілки проведено ретельну роботу щодо підбору кадрів для ДОЗів, транспортування та супроводу дітей до місць відпочинку поліцією; укладено договори з місцевими відділеннями Держпродспоживслужби тощо.

В досить непростих умовах доводиться вирішувати питання оздоровлення спілчан та членів їх сімей виборним органам Донецької обласної організації Профспілки.

           Профкоми та керівники підприємств м. Маріуполя: РБУ «Зеленого будівництва» ККП «Маріпольтепломережа», КП ТТУ, УП «Маріупольське ВУВКГ»   підготували до оздоровчого сезону власні бази відпочинку, а ПО «ПОРЕЖ» - орендує базу в с. Мелекіно на Азовському узбережжі.

           Значну роботу щодо оздоровлення провів профком ОКП «Донецьктеплокомуненерго». Силами працівників тут проведено поточний ремонт власної бази відпочинку «Юність» в с. Щурове, а також благоустрій території; відкрито ігрові кімнати та гральні майданчики для дітей.

           КВП «Краматорський водоканал» здійснило ремонт та організувало оздоровлення працівників на власній базі відпочинку «Джерело» в с. Щурове. КП «Бахмутелектротранс» підготувало базу відпочинку «Лісова поляна» в        м. Лиман. А профкоми ТОВ «Бахмут-енергія», КП «Покровськводоканал», КАТП 052810 уклали договори оренди на оздоровлення працівників та членів їх сімей на базах відпочинку інших галузей та відомств, які знаходяться в районі акваторії Азовського моря.

            Великою популярністю в області користуються тури вихідного дня та літнього відпочинку. Профкоми підприємств організовують поїздки на «Сорочинський ярмарок» на Полтавщині, в Одеську, Херсонську, Львівську та Закарпатську області.

Дитячий оздоровчий заклад ім. Кошового Донецької територіальної організації Профспілки наразі знаходиться на непідконтрольній Україні території та законсервований. Проте, за сприяння обкому діти членів Профспілки галузевих підприємств будуть відпочивати в дитячих оздоровчих закладах інших галузей та приватного сектору, зокрема, в ДОЗ «Червона гвоздика» та інших.

           Профкоми та керівники галузевих підприємств Одеської області для оздоровлення та відпочинку працівників та членів їх сімей підготували відомчі бази відпочинку «Дружба» в м. Чорноморськ та «Луч» в с. Грибівка, а також «Водно-спортивну станцію» КП «Одесміськелектротранс».

          На базі відпочинку «Дружба» проведено ремонт спальних корпусів, санвузлів; на пляжній зоні встановлені тіньові навіси.

            На базі відпочинку «Луч» здійснено капітальний ремонт харчоблоку та медпункту; проведено значний обсяг робіт з благоустрою та озелененню території.

           На «Водно-спортивній станції» відремонтовано кімнати для проживання, альтанки, впорядковано волейбольний та футбольний майданчики.

            Для оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків підготовлено дитячі оздоровчі заклади «Юний Романтик» філії «Інфоксводоканал» та «Мрія» КП «Одесміськелектротранс», в яких в одну зміну можуть відпочивати 240 дітей.

В ДОЗ «Юний Романтик» відремонтовано спальні та душові кімнати, оновлено кухонне обладнання. В ДОБВ «Мрія» здійснено косметичний ремонт в спальних кімнатах та їдальні.

           Для безпечного відпочинку дітей в цих закладах було встановлено нові системи протипожежної безпеки та проведено ретельне обстеження електричних мереж і обладнання.  

       Запорізький обком Профспілки зініціював розгляд питання щодо оздоровлення працівників на зборах (конференціях) трудових колективів водночас з прийняттям колективних договорів та взяв під особливий контроль відрахування роботодавцями коштів профкомам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

           З підприємствами, за якими значилася заборгованість за цільовими коштами, на оздоровлення та профвнескам проведена претензійна робота.                

         Претензії було заявлено до керівників комунальних підприємств «Облводоканал», «Чисте місто Приморськ», «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради, «Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради, «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, «Добробут» Василівської міської ради; загальною сумою близько 200 тис.грн. 80 відсотків претензії задоволено в добровільному порядку.

            Середній показник відрахувань на культмасову та оздоровчу роботу в поточному році склав 0,5 % від ФОП.

           До літнього сезону в області підготовлено 7 відомчих баз відпочинку на узбережжі Азовського моря в яких планується оздоровити близько 10 тисяч працівників галузі та членів їх сімей.

            Для оздоровлення та відпочинку дітей профкоми уклали договори з 14 дитячими оздоровчими закладами, в яких відпочинуть 1200 дітей, із них 100 –

пільгових категорій. На ці цілі з різних джерел буде спрямовано близько 3 млн.грн.

            Профспілкові комітети комунальних підприємств м. Запоріжжя «Водоканал», Філія Концерну «МТМ» Вознесенівського району, «Запоріжміськсвітло», «ЕЛУАШ», «Зеленбуд», «Титан», «Запоріжремсервіс», «Центральне управління інформаційними технологіями», ТОВ «Умвельт», а також ТОВ «Ритм» м. Вільнянськ, ТДО «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», «Підприємство комунальної власності» м. Енергодар, які не мають власних соціальних об’єктів, уклали угоди на оздоровлення працівників з 22 базами відпочинку інших відомств зі знижкою для членів Профспілки від 20 до 40 відсотків.

            Профком ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» окрім пільгового оздоровлення працівників запланував надати безкоштовні путівки на базу відпочинку «Південна» в м. Бердянську – 25 ветеранам праці, 8 учасникам АТО, 25 особам - батькам - опікунам та батькам дітей з інвалідністю.

            Виборні профспілкові органи для оздоровлення спілчан будуть використовувати також маршрути вихідного дня, туристичні походи та екскурсії рідним краєм, спартакіади тощо.

Вчасно і якісно підготувалися до нинішнього оздоровчого сезону профкоми разом з адміністраціями галузевих підприємств Харківської області.    

Оздоровлення працівників та членів їх сімей в цьому регіоні організовано в основному на відомчих базах відпочинку та в санаторіях «Березовські мінеральні води», «Роща» Харківської області, а також в оздоровницях південного регіону України: «Затока», «Бриз», «Блакитна даль». 120 працівників у зміну буде приймати цього року база відпочинку «Аква» КП «Харківводоканал». До літнього сезону тут було проведено ремонт в усіх спальних кімнатах та санвузлах; усунено протікання покрівлі; переобладнано харчоблок тощо.        

            Координацію дій первинних організацій щодо дитячого оздоровлення взяв на себе обласний комітет Профспілки. Спільними зусиллями на початок літа було відкрито дитячі установи оздоровлення та відпочинку «Факел» і «Ромашка» КП «Харківводоканал». Силами працівників підприємств тут проведено значний обсяг роботи щодо ремонту покрівлі, реконструкції системи опалення, ревізії та ремонту технологічного обладнання їдалень, благоустрою території, спортивних майданчиків; придбано та частково замінено паркові лавочки, бесідки для відпочинку та гурткової роботи, меблі в спальних корпусах та харчоблоках.

           Київська міська профспілка працівників житлово-комунального господарства та громадського обслуговування організувала оздоровлення працівників та членів їх сімей в санаторії - профілакторії «Хвиля» ПраТ «АК «Київводоканал», на базах відпочинку, які належать підприємствам КО «Київзеленбуд», КК «Київавтодор», ПАТ «Київгаз» і знаходяться в Херсонській області, Учбово-виробничому підприємству-3 ЦП УТОС - в Київській області.

            Діти працівників галузевих підприємств в цьому сезоні відпочивають в дитячих оздоровчих закладах Одеської, Херсонської, Закарпатської та Київської областей. Зокрема, в ДОК «Джерело» КП «Київжитлоспецексплуатація», що в м. Буча, планується оздоровити 250 дітей; санаторії-профілакторії «Хвиля» ПраТ «АК «Київводоканал» - 150 дітей. Ці оздоровчі заклади мають хорошу медичну та спортивну базу. Перед початком оздоровчого сезону технічним інспектором галузевої профспілки було здійснено ретельне обстеження технічного та санітарного стану відомчих соціальних об’єктів.

            Міська профспілка планує оздоровити 80 дітей пільгових категорій через Київську міськпрофраду за бюджетні кошти.  

         Попри існуючі фінансові труднощі, з 22 червня п.р. планується відкриття дитячого оздоровчого закладу «Барвінок», який є власністю Закарпатської обласної організації Профспілки. Він розташований в гірському екологічно чистому лісовому масиві. Комплекс будівель ДОЗу складає триповерховий спальний корпус, з туалетами і душовими кабінами. В наявності також є літній амфітеатр, волейбольний і футбольний майданчики.

         До початку оздоровчого сезону тут було відремонтовано житлові та побутові приміщення, спортивні майданчики, прибрана територія, проведено профілактичні роботи на водопровідних, теплових та каналізаційних мережах, налагоджено протипожежну сигналізацію, придбано необхідний інвентар, меблі тощо.

           Оздоровлення в ДОЗ «Барвінок» буде проводитися у 4 зміни з різною тривалістю.

           Надзвичайно складною залишається ситуація з оздоровленням дітей для Чернівецького обкому Профспілки у зв’язку з невизначеністю питання щодо права власності на дитячий оздоровчий заклад «Юність» на державному рівні.

           За судовими рішеннями цей заклад декілька років тому було визнано державною власністю і він мав перейти до Фонду державного майна України.

Проте, нерухоме майно, а це будівлі в кількості 21 одиниця, які розташовані на території ДОЗу, знаходяться на балансі Чернівецької обласної організації галузевої Профспілки. Обком Профспілки неодноразово звертався до владних структур з проханням про передачу нерухомого майна цього закладу в позику обласній профспілковій організації з метою подальшого його функціонування за призначенням. Однак відповіді обком не отримав.

         Наразі, згідно з спільної постанови Чернівецької ОДА та Чернівецької облпрофради, до врегулювання майнових відносин з ФДМУ оздоровлення дітей буде організовувати, як і раніше, обласна організація галузевої Профспілки.

           Обком та керівництво ДОЗ «Юність» завчасно підготували даний заклад до нинішнього літнього сезону та подали всі необхідні документи для участі у відкритих торгах на предмет закупівлі послуг на дитяче оздоровлення, які було оголошено Управлінням молоді та спорту Чернівецької ОДА. Проте, через неправильне оформлення тендерних документів інших учасників торгів вони були відмінені. Повторне проведення торгів заплановано на червень 2018 року (кількість путівок - 204, на загальну суму 835,0 тис. грн.).

         Дитячий заклад оздоровлення «Юність» брав участь ще в одному тендері, оголошеному Управлінням освіти Чернівецької міськради і за його результатами отримав повідомлення про намір укласти договір на надання послуг з оздоровлення та відпочинку 445 дітей на загальну суму майже              2 млн.грн. Наразі закінчується процедура укладення таких договорів. Обком Профспілки організував підбір кваліфікованих кадрів для ДОЗу, сприяв укладенню угод з постачальними організаціями тощо.    

            Оздоровлення членів профспілки та їх дітей залишається пріоритетним напрямком роботи і Полтавської обласної профспілкової організації.

          На початок літа профкоми та керівники галузевих підприємств підготували практично усі відомчі бази відпочинку та оздоровчі заклади.

            Основним базовим об’єктом для оздоровлення та відпочинку працівників галузі є комплекс «Антей» Новосанжарської селищної ради, яким багато років опікується обком Профспілки. Тут одночасно будуть відпочивати 100 дорослих осіб та 200 дітей.

            Цього року оздоровчий табір «Маяк» КП «Полтаватепломережа» передано Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА для оздоровлення дітей за програмою військово-патріотичного виховання. І тому, окрім оздоровчого комплексу «Антей», дітей прийматимуть на відпочинок дитячі оздоровчі заклади «Зоряний» на 250 місць Кременчуцької міськради, «Альбатрос» на 100 місць Кременчуцького підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, «Кишеньки» на 50 місць КП «Полтававодоканал» та інші. Обком Профспілки посприяв також укладенню договорів про відпочинок дітей спілчан з пансіонатом «Патріот» на узбережжі Азовського моря.

            Як і в попередні роки профспілкові комітети особливу увагу приділяють оздоровленню дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, переселенців з Донбасу.

           Для виконання завдань щодо оздоровлення та відпочинку трудівників Миколаївський обком Профспілки ще з 90-х років орендує дві бази відпочинку: «Побутовик» та «Берізка», які об’єднані в єдиний пансіонат відпочинку. Даний об’єкт силами профактиву постійно підтримується в належному стані. Усі кімнати в пансіонаті розподілені та закріплені за первинними профорганізаціями і в них відпочивають лише члени Профспілки зі своїми родинами та ветерани праці.

           Напередодні літнього сезону в оздоровчих закладах відремонтовано житлові та побутові приміщення, приведено в належний стан території, дитячі та спортивні майданчики, здійснено профілактику водопровідної та каналізаційної мереж, придбано необхідний інвентар та медикаменти.

         Обком та профкоми добилися додаткового фінансування оздоровчої кампанії, насамперед за рахунок коштів, які роботодавці перераховують профорганізаціям на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи.

            Ретельну підготовку до оздоровчого сезону та прийому відпочиваючих провели профкоми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», КП «Миколаївелектротранс», УВП ЦП УТОС мм. Миколаєва та Вознесенська, ТОВ «Миколаївзеленгосп» та комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства.

У 2018 році планується оздоровити майже 3000 спілчан та понад 1000 дітей.

Виборні профспілкові органи та керівники галузевих підприємств Тернопільщини підготували до літнього оздоровчого сезону відомчі бази відпочинку «Тернопіль» і «Надзбруччя» в смт. Затока Одеської області. На базі «Надзбруччя» введено нову їдальню та покращено благоустрій території.

А оздоровлення дітей спілчан організовано в 12 оздоровчих таборах.    

Обласним комітетом Профспілки на здешевлення вартості дитячих путівок з різних джерел фінансування планується виділити 30 тис. грн. Окремі профкоми підприємств передбачили 10 відсоткові знижки на путівки для дітей з малозабезпечених сімей.

Профспілкові комітети, які знаходяться на обліку Черкаської обласної організації Профспілки, планують оздоровити нинішнього року 950 спілчан.                                

Окрім баз відпочинку власного регіону передбачено організувати відпочинок на узбережжі Азовського та Чорного морів.

           Обком Профспілки уклав договір на регулярний заїзд спілчан на відпочинок через 2 тижні, починаючи з 26 червня п.р., з базою відпочинку «Лаванда» біля м. Коблево.

            У травні п.р. було оздоровлено 5 профспілкових активістів, які в якості заохочення отримали від обкому Профспілки в День професійного свята путівки за пільговою вартістю в санаторій «Карпати» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Федерації профспілок України.

            В дитячих оздоровчих закладах власного регіону та на морському узбережжі України заплановано оздоровити понад 100 дітей працівників галузевих підприємств, в тому числі із малозабезпечених сімей та учасників АТО.

           На оздоровлення членів Профспілки та їх сімей обкомом та профкомами буде залучено 1,2 млн. грн. господарських та спонсорських коштів.

           Рівненською обласною організацією Профспілки та первинними організаціями проводилася поетапна реалізація планових заходів щодо підготовки та проведення ефективного оздоровлення і повноцінного відпочинку дітей працівників галузі влітку 2018 року, які були затверджені на засіданні президії обласної організації Профспілки в березні поточного року.

           Як і в попередні роки оздоровлення буде проводитись як у місцевих таборах так і за межами області. Зокрема, первинними профспілковими організаціями галузевих підприємств вже підписані договори на оздоровлення і відпочинок дітей із 5-ти місцевими дитячими таборами, 3-ма дитячими санаторно-оздоровчих комплексами Івано-Франківської та Одеської областей, а також в 2 мовних таборах з денним перебуванням дітей та наметових містечках Рівненської та Івано-Франківської областей.

          Планується оздоровити близько 300 дітей віком від 6 до 17 років.

         Так, відповідно до плану роботи на початку оздоровчого сезону у травні 2018 році з метою оздоровлення працівників галузі та членів їх сімей первинними профспілковими організаціями ТОВ “Рівнетеплоенерго”, РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”, КП “Рівненеелектороавтотранс”, КАТП-1728, КП “Здолбунівводоканал” були організовані тури вихідного дня до Закарпаття на термальні води, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також проведені одноденні маршрути здоров'я в межах області.

Хмельницькою обласною організацією Профспілки оздоровлення спілчан та членів їх сімей в основному здійснюється на основі договорів, які укладають профспілкові комітети з санаторіями, базами відпочинку, дитячими оздоровчими таборами інших галузей та приватного сектору.

            Багато дітей відпочивають в пришкільних таборах денного перебування.  

         Профкоми активно практикують виїзний відпочинок працівників та членів їх сімей на 1-3 дні в Карпати, Закарпаття, на Джуринський водоспад та  р. Дністер. Великою популярністю у профактиву користуються поїздки вихідного дня, які організовує обком Профспілки історичними місцями Поділля, Тернопільщини та інших регіонів; на риболовлю, збір суниці та грибів.

Цілеспрямовано ведеться робота з оздоровлення та відпочинку спілчан та членів їх сімей в інших територіальних організаціях Профспілки.

Водночас, останніми роками, кількість оздоровлених дітей постійно зменшується, а захворюваність – зростає. Ця робота постійно ускладнюється через скасування витрат на санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення Фондом соціального страхування, зростання податків та зборів на землю, нерухоме майно, високу вартість енергоносіїв та продуктів харчування,

недосконалість тендерних процедур. Великих затрат вимагають нині і заходи із забезпечення належної протипожежної безпеки в оздоровчих закладах. Серед інших проблем у деяких регіонах важко укомплектувати дитячі оздоровчі табори кваліфікованими медичними кадрами через незацікавленість у цьому закладів охорони здоров’я.    

          Ці та інші чинники, низький рівень заробітної плати працівників не дозволяють багатьом сім’ям придбати дітям путівки в оздоровниці.

           Наразі найбільш проблемними питаннями, які потребують вирішення на державному рівні, є:

     1. Відновлення фінансової підтримки дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

         2. Встановлення норм виділення коштів з держбюджету на відшкодування витрат на оздоровлення дітей пільгових категорій.

3. Запровадження державної підтримки власникам підприємств, профспілковим організаціям, які мають на балансі дитячі оздоровчі заклади і несуть витрати на їх утримання протягом усього року; надання їм податкових преференцій, встановлення пільгових тарифів на енергоносії.

     Окрім цього, держава повинна забезпечити дитячі оздоровниці в період їх функціонування медичними працівниками та охорону поліцією.

          Ці та інші пропозиції щодо покращення роботи з оздоровлення працівників та членів їх сімей у квітні п.р. направлено до Федерації профспілок України. Запропоновано також створити при ФПУ солідарний фонд підтримки дитячих оздоровчих закладів, які знаходяться на балансі виборних профспілкових органів і оздоровлюють за помірною ціною дітей членів галузевих профспілок, які об’єднує ФПУ.          

           ЦК Профспілки звернувся до КМУ і ФПУ та сподівається на допомогу у вирішенні питання стосовно дотримання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чинного законодавства в частині обов’язкового включення до складу витрат при формуванні тарифів на послуги теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення коштів, які відраховуються роботодавцями Профспілці на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи. Цю вимогу підтримано Мінрегіоном України.

            Проблемні питання літнього оздоровлення стали предметом обговорення 19 квітня п.р. на засіданні Центрального міжвідомчого штабу з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей (ЦМШ) у 2018 році при Міністерстві соціальної політики, до складу якого увійшли і представники ФПУ.

            На цьому засіданні прийнято низку важливих рішень, спрямованих на покращення дитячого оздоровлення. Зокрема, готується доручення Прем’єр-міністра України головам обласних держадміністрацій щодо вжиття заходів для збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, недопущення їх перепрофілювання та закриття, підтримки їх шляхом звільнення від сплати податку на землю та нерухоме майно.

       Варто зазначити також, що Законом України від 6 червня 2017 року №2081 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей» внесено ряд важливих змін до законодавства щодо державної реєстрації майнових об’єктів дитячого оздоровлення та відпочинку, до Податкового кодексу України.

       Профспілкова сторона разом із Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму запропонувала ЦМШ при Мінсоцполітики опрацювати питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства стосовно непоширення дії ЗУ «Про публічні закупівлі» на дитячі оздоровчі заклади, які пройшли державну атестацію, надавши їм можливість здійснювати продаж путівок шляхом конкурсу, а не тендерних процедур.

       Пропозиції з даного питання порядку денного Президії ЦК Профспілки викладено в проекті постанови. Просимо розглянути.

                                                               Відділ праці і захисту економічних прав та

                                                               інтересів трудящих ЦК Профспілки

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

07.06.2018  р.                                    м. Київ                                     № П - 11 - 3

Про діяльність Харківської обласної

організації Профспілки в умовах створення

об’єднаних територіальних громад

         Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

         1. Схвалити досвід роботи Харківської обласної організації Профспілки в умовах створення об’єднаних територіальних громад та рекомендувати його для впровадження усім територіальним організаціям Профспілки.

2. Вважати одним із головних завдань профспілкових організацій усіх рівнів в умовах реформування місцевого самоврядування збереження галузевого принципу профспілок, що діють в об’єднаній територіальній громаді.

3. Обласним та міським комітетам Профспілки:

  1.    3.1. Налагодити контакти з Центром розвитку місцевого самоврядування та Офісом реформ відповідної області щодо перспективи утворення нових ОТГ та співпраці з ними.
  2.    3.4. Активно сприяти утворенню нових первинних профорганізацій на новостворених галузевих підприємствах з дотриманням положень Меморандуму про принципи взаємодії та подальшої співпраці між всеукраїнськими галузевими профспілками й територіальними профоб’єднаннями, прийнятого у 2015 році.
  3.      3.5. Брати участь у підготовці пропозицій органам місцевої влади та місцевого самоврядування щодо створення підприємств житлово-комунального сектору з метою наближення якісних і доступних послуг до населення в ОТГ.
  4.      3.6. Делегувати своїх представників, профактивістів до дорадчих та консультативних органів, що діють в ОТГ, насамперед, для розробки стратегії розвитку громади, інфраструктури, формування бюджету тощо.

4. Відділу праці та захисту економічних інтересів та прав трудящих ЦК Профспілки:

- продовжити моніторинг проблемних питань діяльності профспілкових організацій в ОТГ та готувати пропозиції щодо їх розв’язання;

- узагальнювати досвід співпраці профспілкових організацій з ОТГ та доводити цю інформацію до усіх структурних ланок Профспілки.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ЦК Профспілки А.А.Кулешу.

           Голова ЦК Профспілки України                                                              О.І.Романюк

 

Інформація

про діяльність Харківської обласної організації Профспілки

в умовах створення об’єднаних територіальних громад

           Реформа децентралізації влади в Україні передбачає передачу частини повноважень і ресурсів на рівень територіальної громади. Створення нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) супроводжується процесами злиття, об’єднання чи ліквідації установ, організацій і підприємств, що певною мірою відбивається на діяльності організацій галузевих профспілок. При цьому окремі керівники громад намагаються ліквідувати існуючі первинні організації профспілок або створити нові підконтрольні їм профорганізації, які б об’єднували всіх працівників ОТГ без урахування галузевих особливостей.

            Окрім того, в процесі децентралізації влади і створення ОТГ мають місце й інші складності. Основними з них є:

- недостатнє фінансово бюджетне забезпечення реформ;

- непрозорість у розподілі фінансових коштів;

- зношеність наявної технічної бази підприємств та інфраструктури територій тощо.

           Така ситуація потребує предметної роботи профспілкових структур усіх рівнів з виборними органами місцевого самоврядування та упередження негативних процесів. І саме такий підхід у вирішенні непростих завдань, пов’язаних з децентралізацію влади, обрано Харківським обкомом Профспілки.

            Дана обласна профорганізація є репрезентативною і підтвердила своє право на ведення соціального діалогу на територіальному рівні. Одним з інструментів, який використовує обком Профспілки для виконання своєї функції щодо захисту прав та інтересів спілчан, є ведення соціального діалогу з представниками органів влади місцевого самоврядування. Для цього обком Профспілки організовує   спільні зустрічі з представниками влади в районних центрах, ініціює обговорення проблемних питань, пов’язаних з децентралізацією, на нарадах та постійно діючих виїзних семінарах. А також системно працює в питаннях надання кваліфікованої допомоги профкомам з урахуванням мінливої ​​ситуації в умовах проведення реформ.

            Один з виїзних семінарів  в рамках розвитку соціального діалогу обком Профспілки провів 17 травня минулого року у м. Ізюм. Цьому передували переговори з заступником мера та заступником начальника управління житлово-комунального господарства цього міста в ході яких було обговорено питання діяльності профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та створення ОТГ. Сторони обмінялися думками щодо конструктивного співробітництва, виробничої політики і зайнятості, оплати праці, охорони праці та дотримання вимог трудового законодавства.

            Невід'ємною складовою профспілкової політики в ході переговорів з соціальними партнерами були питання створення профспілкових організацій, залучення не членських організацій до складу обласної організації Профспілки.

У зв'язку з постійними змінами в законодавчому полі України, прийняттям нових постанов КМУ, змінами в нормативно-правовій базі України до участі в роботі семінару в м. Ізюм з обопільної згоди сторін було запрошено більше 50 керівників підприємств і фахівців галузевих підприємств, а також представники медичних установ, навчальних закладів, громадських організацій по роботі з молоддю, фахівці управління праці та соціального захисту населення. Даний захід проведено під головуванням заступника міського голови м. Ізюм Іщюк М.А. та голови Харківської обласної організації Профспілки Тимченко М.Т.

            Окрім голови обкому Профспілки перед учасниками цього семінару виступили провідні фахівці Харківської обласної організації Профспілки з тематикою щодо:

- загально - профспілкової діяльності в сучасних умовах та особливостей роботи виборних профорганів в умовах децентралізації влади і створення ОТГ;

- застосування норм і положень Галузевої угоди при розрахунку заробітної плати, дії галузевих угод на 2017-2018 роки;

- проекту Трудового кодексу України;

- нововведень в законодавстві про охорону праці та включення питань безпеки праці на виробництві в колективні договори у форматі положень Галузевої угоди та вимог   служби Держпраці України;

- сприяння та створення умов для діяльності профспілкових організацій тощо.

          Усі бажаючі учасники семінару після його закінчення мали можливість отримати консультації фахівців з різних напрямів роботи в галузі охорони праці, права, соціально-економічних питань тощо.

             У 2017 році обком Профспілки провів аналогічні семінари для керівників і спеціалістів підприємств галузі м. Куп'янськ та Куп'янського району Харківської області. Було проведено попередні переговори з в.о. мера м. Куп'янськ щодо співпраці, визначено коло питань, що стосуються діяльності профспілкових організацій в умовах проведених реформ та децентралізації влади, дотримання норм і вимог чинного законодавства України з питань оплати та охорони праці, соціального страхування.

         Одним з позитивних моментів цієї зустрічі стало те, що в.о. мера м. Куп'янськ має досвід профспілкової роботи у виборних органах профспілки і тому сторони досить швидко знаходили розуміння в питаннях стосовно повноважень виборних профспілкових органів, реалізації поставлених завдань перед органами місцевого самоврядування та взаємодії соціальних партнерів при здійсненні заходів щодо децентралізації влади.

В рамках виконання і розвитку соціального діалогу обком Профспілки організував також виїзний семінар для фахівців і профактиву галузевих підприємств в м. Зміїв. В ньому взяли участь глава держадміністрації Зміївського району, міський голова та представники органів місцевого самоврядування.

           І це далеко не весь перелік районних центрів Харківської області на базі яких обком Профспілки організував спільні зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування.

           Ці семінари та зустрічі мали більш упереджуючий характер з тим, щоб при створенні нових територіальних громад новими керівниками та чиновниками не порушувалось чинне трудове законодавство та не чинились перешкоди роботі профспілкових органів.

       В процесі переговорів з представниками місцевих органів влади фахівці обкому Профспілки доводили до їх відома інформацію про роль та повноваження профспілок у суспільстві, наявні нормативні акти та постанови ФПУ щодо співпраці профспілок з соціальними партнерами в умовах децентралізації влади і створення нових територіальних громад.

            Накопичений досвід співпраці обкому Профспілки з місцевими органами влади в умовах децентралізації показав, що розвиток соціального діалогу, профспілкового руху неможливі без підвищення авторитету та зростання довіри працюючих до виборних профспілкових органів усіх рівнів, а будь-яка довіра базується на реальних діях і досягненнях у відстоюванні прав та інтересів спілчан. І це було і залишається головним в роботі обласної організації Профспілки.

           Позитивним прикладом роботи у новостворених територіальних громадах, зокрема в Старосалтівському ОТГ Вовчанського району, може слугувати об'єднання невеликих сіл, яке, при наявності власних джерел фінансування та державної підтримки, закупило техніку для проведення ремонтних та земляних робіт, благоустрою територій та подачі води населеним пунктам.

         Проте, у більшості ОТГ наразі виникають чимало проблемних питань щодо фінансових ресурсів для підтримки галузевих підприємств та своєчасного відшкодування їм державної субвенції на покриття субсидій, застосування норм галузевих угод, оплати та охорони праці, кадрового відбору, формування штатного розпису тощо. Їх вирішенню певною мірою можуть сприяти виборні профспілкові органи і це є додатковим стимулом для співпраці та соціального діалогу з керівництвом новостворених ОТГ.

         Наразі обком Профспілки не має повної інформації про формування нових об’єднань територіальних громад і змушений самостійно через профактив районних центрів виходити на контакт з місцевими органами влади.              

         В Україні відсутня законодавча база, яка б сприяла укладенню меморандумів, угод про співпрацю сторін соціального діалогу в ОТГ.

         Пропозиції з даного питання порядку денного викладені в проекті постанови Президії ЦК Профспілки. Просимо розглянути.

                                                                  Харківський обласний комітет Профспілки                      

                                                        Відділ праці та захисту економічних

                                                            інтересів і прав трудящих ЦК Профспілки