Постанови Президії 16.05.2013

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

 П О С Т А Н О В А

16.05. 2013                             м. Київ                                       № П - 10

Про підсумки виконання галузевих,

територіальних угод та колективних

договорів за 2012 рік та організацію

виконання взятих зобов’язань у 2013 році

Президія ЦК Профспілки П О С Т А Н О В Л Я Є :

1. Взяти до відома Інформаційну записку Відділу праці і захисту економічних прав та інтересів трудящих ЦК Профспілки щодо організації виконання галузевих, територіальних угод та колективних договорів за 2012 рік та організацію виконання взятих зобов’язань у 2013 році.

2. Керівництву Центрального комітету Профспілки :

2.1. Прискорити роботу щодо укладення з соціальними партнерами Галузевих угод на 2013-2014 роки.

         2.2. Максимально врахувати пропозиції, надані до проекту Галузевої угоди територіальними виборними органами Профспілки, підприємствами, організаціями житлово-комунального господарства.

         2.3. Звернутись до Мінрегіону з пропозицією щодо опрацювання питання внесення змін до постанови КМУ від 19.05.1999 р. № 859 »Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» в частині встановлення коефіцієнта до мінімальних тарифних ставок I розряду робітника основного виробництва залежно від чисельності працюючих (в сторону зменшення чисельності працюючих і, відповідно, коефіцієнта).

         2.4. Після підписання оприлюднити зміст Галузевої угоди в усіх наявних засобах інформації (сайти Профспілки та ФПУ, інформаційний бюлетень тощо).

3. Рекомендувати Кримській республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським організаціям Профспілки:

3.1. При проведенні кампанії з укладання угод чітко визначити сторони угод та їхнє представництво для ведення колективних переговорів.

3.2. Провести роз’яснювальну кампанію серед первинних профспілкових організацій щодо укладення нових або подовження дії чинних колективних договорів.

3.3. Ініціювати розгляд на засіданнях створених територіальних дво-тристоронніх соціально-економічних рад питання щодо виконання положень, які стосуються вирішення галузевих проблем.  

3.4. Вживати заходів для забезпечення виконання зобов’язань сторін соціального діалогу, передбачених у територіальних галузевих угодах та колективних договорах.

3.5. Узагальнювати позитивний досвід в розв’язуванні нагальних проблем виконання колективних договорів та рекомендувати їх до застосування в роботі.

3.6. Створювати умови для забезпечення повного охоплення колективно-договірним регулюванням підприємств, установ, організацій, де діють профспілкові організації.

4. Підтримати дії Федерації профспілок України щодо проведення публічних акцій на підтримку вимог профспілкової сторони з врегулювання розбіжностей за Генеральною угодою на 2013-2015 роки.    

5. Надати до 10 червня 2013 р. ЦК Профспілки інформацію про результати проведення двомісячника з виявлення роботодавців, які ухиляються від ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів.

Голова ЦК Профспілки України                                   О.І. Романюк

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

                                                 ПРЕЗИДІЯ

 П О С Т А Н О В А

16.05.2013 р.                            м. Київ                                    № П - 10

 Про співпрацю з Корпорацією

«Укрелектротранс» щодо вирішення

проблемних питань підприємств

міського електротранспорту

         Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

   1. Доповідну записку про співпрацю з Корпорацією «Укрелектротранс» взяти до відома (додається).

2. Керівництву Центрального комітету Профспілки :

         2.1. З метою упорядкування системи пільг для окремих категорій громадян ініціювати перед Мінінфраструктури питання щодо внесення змін до законів України, якими надано право пільгового проїзду у міському громадському транспорті окремих категорій громадян за соціальною ознакою.

2.2. Ініціювати розгляд питання про оптимізацію та посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою, на засіданні Галузевої тристоронньої соціально-економічної ради.

2.3. Разом з Корпорацією «Укрелектротранс» проводити постійний моніторинг та вживати заходів щодо посилення соціального захисту працівників міськелектротранспорту України.

2.4. Прискорити роботу щодо прийняття Галузевої угоди для підприємств міськелектротранспорту.

3. Кримській республіканській, обласним (де є міський електричний транспорт), Київській та Севастопольській міським організаціям профспілки:

3.1. Сприяти підприємствам міського електричного транспорту у вирішенні наступних питань на рівні органів місцевого самоврядування :

- укладання договору про організацію надання послуг міським електричним транспортом у відповідності до вимог статей 11 та 12 Закону України «Про міський електричний транспорт» та Типового договору про організацію надання транспортних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1045;

- створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг;

- приведення у відповідність до нормативно обґрунтованої собівартості тарифів за надані транспортні послуги;

- передбачення в місцевих бюджетах коштів на реалізацію заходів з належного утримання та оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту, будівництво і реконструкцію трамвайних та тролейбусних ліній;

3.2. Звернутись до обласних держадміністрацій з пропозицією передбачити під час коригування Державного бюджету на 2013 рік забезпечення у повній мірі потреби підприємств міськелектротранспорту щодо субвенції за перевезення окремих категорій громадян, які користуються правом пільгового проїзду.

3.2. Довести до відома профспілкових організацій підприємств міського електричного транспорту зміст цієї постанови.

 Голова ЦК Профспілки України                            О.І.Романюк


ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

 16.05.2013                           м. К и ї в                                    №П-10

Про готовність оздоровчих

закладів до прийому трудящих

та членів їх сімей влітку 2013 року

          Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Інформацію про готовність оздоровчих закладів до оздоровлення трудящих та членів їх сімей у 2013 році взяти до відома.

      2. Головам Кримської республіканської, обласних, міських організацій Профспілки:

        - особливу увагу приділити оздоровленню працівників з тяжкими захворюваннями, ветеранів праці, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, інвалідів та сиріт;

         - забезпечити персональну відповідальність працівників оздоровчих закладів за охорону та здоров’я відпочиваючих, санітарну та пожежну безпеку, якісне харчування, суворе дотримання установленого порядку перевезення дітей і підлітків різними видами транспорту, купання в водоймищах, проведення походів та екскурсій.

        3. Керівництву ЦК Профспілки:

         - звернутися до ФПУ щодо прискорення врегулювання на законодавчому рівні питання відрахування первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масові і оздоровчі заходи відповідно до ст.44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» з метою недопущення звуження прав профспілкових організацій, урізання «соціального пакету» працівників галузі, згортання оздоровчих заходів.

    4. Рекомендувати комітетам (радам) Профспілки взяти активну участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей і підлітків.

        Інформацію про участь в конкурсі надати Центральному комітету Профспілки не пізніше 1 жовтня 2013 р. (Положення про конкурс, форма звіту та показники додаються).

5. За активну участь і значний особистий внесок у забезпечення підготовки до організації оздоровлення дітей протягом оздоровчого сезону 2013 року преміювати:

- голів Кримського республіканського, обласних комітетів (рад), Київської міської ради, Севастопольського міського комітету Профспілки в межах посадового окладу.

         6. Рекомендувати комітетам (радам) Профспілки відзначити роботу та вишукати можливості щодо матеріального заохочення профспілкових та господарських працівників, які активно сприяли підготовці до оздоровчого сезону 2013 року.

          Голова ЦК Профспілки України                           О.І.Романюк


ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,МІСЦЕВОЇ   ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

 П О С Т А Н О В А

 16.05.2013                                м. Київ                                  № П - 10

Про роботу Київської міської організації

Профспілки щодо здійснення громадського

контролю за додержанням законодавства

про охорону праці та забезпечення здорових

і безпечних умов праці на виробництві

       Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Інформацію Головного технічного інспектора праці ЦК Профспілки про роботу Київської міської організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві взяти до відома (додається).

       2. Рекомендувати виборним органам територіальних організацій Профспілки :

         2.1. Використовувати практику роботи Київської міської організації Профспілки щодо: здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та забезпечення здорових і безпечних умов праці; боротьби із приховуванням від розслідування фактів виробничого травматизму; організації конкурсів з охорони праці тощо.

2.2. Спрямувати дії профспілкових органів на поглиблення співпраці у питаннях додержання вимог чинного законодавства про охорону праці з органами державного нагляду за охороною праці, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями.

2.3. У зв’язку з значною кількістю працівників галузі, зайнятих на важких, шкідливих роботах та на роботах з особливо шкідливими умовами праці, особливу увагу звернути на своєчасність та якість проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання працівникам пільг і компенсацій за її результатами.

2.4. Ініціювати перед державними органами нагляду проведення спільно із профспілковими органами цільового обстеження санітарно-побутових умов на виробництві та забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, які зайняті на безперервному циклі робіт, та ліквідації надзвичайних та аварійних ситуацій.

    3. Головному технічному інспектору праці ЦК Профспілки постійно проводити аналіз роботи з охорони праці територіальних організацій Профспілки, та періодично виносити на засідання президії Профспілки інформацію з цього питання

   4. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А..    

 Голова ЦК Профспілки України                                       О.І.Романюк